Η πρωτοβουλία των δύο ονομάζεται #Compat2021.

Η Google, η Microsoft και η ευρύτερη κοινότητα συνεργάζονται για να διευκολύνουν τους προγραμματιστές να δημιουργούν websites που λειτουργούν χωρίς προβλήματα στους browsers. Η προσπάθεια αυτή ονομάζεται #Compat2021 και στοχεύει στην εξάλειψη των πέντε κορυφαίων προβλημάτων συμβατότητας που εμφανίζονται στους browsers και δυσκολεύουν τους προγραμματιστές. Η ομάδα εντόπισε τα ζητήματα στα οποία αποφάσισαν να επικεντρωθούν με βάση τα δεδομένα χρήσης, τον αριθμό των αναφορών σφαλμάτων, το feedback που έλαβαν αλλά και τα αποτελέσματα δικών τους δοκιμών.

Ένα από τα προβλήματα είναι στο CSS Flexbox, καθώς όταν οι εικόνες ορίζονται ως Flex Items συχνά εμφανίζονται λανθασμένα σε μεγαλύτερες διαστάσεις μεταξύ των διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης. Θέλουν επίσης να βελτιώσουν το CSS Grid έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κινούμενων grid layouts σε Chromium και WebKit (για την ώρα η δυνατότητα υποστηρίζεται μόνο στο Gecko).

Η ομάδα θέλει επίσης να εργαστεί σε περιεχόμενο sticky (όταν ο χρήστης κάνει scroll down, το συγκεκριμένο περιεχόμενο παραμένει ορατό) ώστε να φαίνεται στην ίδια θέση και χωρίς προβλήματα στους browsers. Ακόμη, θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα διάφορα web στοιχεία θα διατηρούν σταθερή αναλογία πλάτους προς ύψος και ότι τα animations και τα 3D εφέ δείχνουν ίδια ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης.

Οι βελτιώσεις που εργάζονται Google και Microsoft αφορούν το Chromium το οποίο τροφοδοτεί τόσο τον Chrome όσον και τον Edge.

  • Like 1
  • Thanks 2