Η πλατφόρμα «δοκιμάζει τα νερά», όπως φαίνεται, για μια τέτοια λειτουργία.

Η TikTok δοκιμάζει μια νέα λειτουργία για τη δημοφιλή εφαρμογή της, μετά από σχετική ανακοίνωση στο blog της. Η εταιρεία εστιάζει στην παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους χρήστες, κάνοντας όσα περνούν από το χέρι της για να τους δώσει τα εργαλεία να τη βοηθήσουν στη διατήρησή του.

Μέχρι στιγμής, το TikTok διαθέτει μηχανισμούς αναφοράς περιεχομένου για πολλούς λόγους, όμως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα σχόλια που μπορεί να υπάρχουν κάτω από τα βίντεο.

Για το λόγο αυτό, προχωράει στην παρουσίαση παρόμοιων εργαλείων που θα έχουν στα χέρια τους οι χρήστες προκειμένου να επισημαίνουν στην εφαρμογή περιεχόμενο που βρίσκεται στα σχόλια και δεν τους αρέσει. Επιπλέον, η επιλογή τους για "dislike" σε ένα σχόλιο δε θα είναι ορατή σε άλλους, ενώ θα υπάρχει παράλληλα με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία αναφοράς περιεχομένου.

Παράλληλα, αναφέρει ότι θα υπάρχουν και υπενθυμίσεις στους δημιουργούς περιεχομένου για βίντεό τους που περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο σχολίων που έχουν επισημανθεί ως "disliked", προκειμένου και οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για αναφορά (ακόμη και μαζική αναφορά) προς την ομάδα της TikTok, για περαιτέρω έλεγχο.

Για να έχουμε ένα νούμερο, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021 η ομάδα ελέγχου της TikTok αφαίρεσε περίπου 85 εκατομμύρια βίντεο από την πλατφόρμα κατόπιν αναφορών. Βέβαια, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, αυτό είναι μόλις το 1% του συνολικού όγκου βίντεο που φιλοξενεί η πλατφόρμα. 

Η εταιρεία, μέσω της ανακοίνωσης, υπογραμμίζει το ζήτημα ασφάλειας για την κοινότητα και στόχος είναι τα εργαλεία να λειτουργήσουν προς το βασικό στόχο: μια πλατφόρμα φιλική για όλους.

  • Like 1