Η φήμη ότι η Microsoft ετοιμαζόταν να απολύσει προσωπικό στις 15 Ιανουαρίου έγινε πραγματικότητα. Εργαζόμενοι στον κολοσσό ειδοποιήθηκαν ότι η εταιρεία ετοιμάζεται για περικοπές σε όλο τον κόσμο. Από τους 90.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, θα απολυθούν περίπου 15.000 στις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή ένα ποσοστό 17% του συνόλου.Οι περικοπές θα γίνουν μία εβδομάδα πριν την αναφορά εσόδων η οποία θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου οπότε μάλλον και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί τα τμήματα στα οποία θα γίνουν οι περικοπές αλλά μάλλον θα είναι τα λιγότερο κερδοφόρα.

 

Source.png Πηγή: adslgr

Source.png Πηγή: fudzilla