Από τότε που το διαδίκτυο μετατράπηκε σε πλατφόρμα πολυμέσων, το online gaming και οι άλλοι παράγοντες αυξάνουν κατά μεγάλο ποσοστό τις απαιτήσεις σε bandwidth.

 

Η μετατροπή του Internet σε πλατφόρμα πολυμέσων, το online gaming και άλλοι παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τις απαιτήσεις σε bandwidth. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλη πίεση στα δίκτυα των ISPs, τα οποία φυσικά συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Φταίνε οι χρήστες; Φυσικά όχι, ιδίως από τη στιγμή που οι υπηρεσίες broadband προωθούνται με υποσχέσεις για απεριόριστο downloading, μείωση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων και ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου.

 

Όλα αυτά σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος είναι λογικό να καλλιεργούν υψηλές προσδοκίες, που δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις διαψεύδονται. Υπάρχει λύση; Αρκετοί ισχυρίζονται ότι πρέπει να εφαρμοστούν όρια, ώστε οι «άπληστοι» να χρεώνονται ανάλογα με τον όγκο δεδομένων που διακινούν. Αυτό αποτελεί μεγάλη αδικία αλλά και είναι ασύμφορο για όλους και καταδικασμένο σε αποτυχία. Άλλοι ερευνούν τρόπους καλύτερης διαχείρισης και βελτίωσης των δικτύων τους.

 

Για παράδειγμα η Verizon στις ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσεις επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων προκειμένου να διευρύνει το δίκτυο οπτικών ινών και να προσφέρει ήδη υπηρεσίες broadband μέσω τεχνολογίας FTTH (Fiber To The Home). Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η βελτίωση των δικτύων είναι η μόνη βιώσιμη οδός εξέλιξης των υπηρεσιών broadband, προς όφελος όλων μας. Μπορεί να μην έχουν όλοι οι ISPs τη δυνατότητα να πράξουν κάτι τέτοιο αμέσως, θα έπρεπε όμως να έχουν τη σύνδεση και όχι απλά να τάζουν λαγούς με πετραχήλια.

 

Source.png Πηγή: pcw.gr