Η Vodafone ανακοίνωσε ότι από τις 3 Ιουνίου διατίθενται 5 νέα προγράμματα με την ονομασία «Καρτοπρόγραμμα». Υπάρχουν 3 διαθέσιμα προγράμματα για ιδιώτες, και 2 για ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΔΕΚΟ, δημόσιους οργανισμούς και ομίλους εταιρειών που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν 3 ή περισσότερες συνδέσεις.

 

Στο μηνιαίο πάγιο των νέων προγραμμάτων περιλαμβάνεται χρήση (κλήσεις και υπηρεσίες), μετά την κατανάλωση της οποίας ο συνδρομητής θα μπορεί να κάνει εξερχόμενες κλήσεις με ανανέωση χρόνου μέσω καρτών χρόνου ομιλίας καρτοκινητής Vodafone. Για το ποσό του παγίου που αντιστοιχεί στο κάθε πρόγραμμα, εκδίδεται μηνιαίος λογαριασμός, ενώ το διαθέσιμο ποσό κατανάλωσης και οι ανανεώσεις χρόνου ομιλίας (μέσω παγίου ή καρτών) που δεν καταναλώνονται κάθε μήνα, μεταφέρονται στους επόμενους. Οι υπόλοιπες χρεώσεις ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του Vodafone a la carte. Από 3 Ιουνίου έως και 2 Ιουλίου, όσοι νέοι συνδρομητές εγγραφούν σε οποιοδήποτε «Καρτοπρόγραμμα», θα έχουν διπλάσιο χρόνο ομιλίας για τον πρώτο μήνα, όσον αφορά το μηνιαίο πάγιο.

 

Κατά τη διάρκεια της προσφοράς δεν διατίθεται το bonus που αντιστοιχεί σε κάποια προγράμματα. Οι κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας γίνονται με χρέωση ανά δευτερόλεπτο και με ελάχιστο χρόνο χρέωσης 30 δευτερόλεπτα. Η αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα χρεώνεται με 0,11 ευρώ / SMS τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα επαγγελματικά προγράμματα.

 

Για ιδιώτες

 

* Καρτοπρόγραμμα 20 : πάγιο 20 ευρώ - διαθέσιμο ποσό 20 ευρώ - χρέωση κλήσεων 0,27 ευρώ/λεπτό.

* Καρτοπρόγραμμα 25 : πάγιο 25 ευρώ - διαθέσιμο ποσό 25 ευρώ - χρέωση κλήσεων 0,27 ευρώ/λεπτό.

* Καρτοπρόγραμμα 35 : πάγιο 35 ευρώ - διαθέσιμο ποσό 40 ευρώ (bonus 5 ευρώ) - χρέωση κλήσεων 0,27 ευρώ/λεπτό.

 

Για επαγγελματίες

 

* Καρτοπρόγραμμα 15 : πάγιο 15 ευρώ - διαθέσιμο ποσό 15 ευρώ - χρέωση κλήσεων 0,2460 ευρώ/λεπτό.

* Καρτοπρόγραμμα 25 : πάγιο 25 ευρώ - διαθέσιμο ποσό 30 ευρώ (bonus 5 ευρώ) - χρέωση κλήσεων 0,2460 ευρώ/λεπτό.

 

Source.png Πηγή: myphone.gr