Η Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ ανακοινώνει σήμερα τη συγχώνευση της Τellas AE. Η συγχώνευση, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες εγκρίσεις, θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των δυο εταιρειών, καθιστώντας παράλληλα την εταιρεία έναν ολοκληρωμένο τηλεπικοινωνιακό φορέα στην Ελληνική αγορά.Η συγχώνευση θα προχωρήσει ύστερα από αύξηση κεφαλαίου της Tellas AE της τάξεως των 20 εκ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί ισόποσα από τους υπάρχοντες μετόχους. Η αύξηση κεφαλαίου θα εγκριθεί από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών σήμερα. Οι κεφαλαιακές συνεισφορές στην Tellas AE θα πραγματοποιηθούν πριν τις 31 Αυγούστου 2008 ενώ η διαδικασία συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2008, με την έγκριση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αρχής.

«Η διαδικασία συγχώνευσης μεταξύ της Wind Ελλάς και της Tellas αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία πλήρους αναβάθμισης των υπηρεσιών μας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας για τη δημιουργία ενός πραγματικά ανταγωνιστικού παίκτη στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Επιβεβαιώνει επίσης την ισχυρή δέσμευση του μετόχου μας προς την Ελληνική αγορά και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας». δήλωσε ο κ. Σωκράτης Κομινάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Wind Ελλάς.

 

Source.png Πηγή: wind.com.gr