Το γνωστό σε όλους μας Portable Document Format [PDF] της Adobe ενεκρίθη από τον Οργανισμό Διεθνών Προτύπων [international Standards Organisation ISO] και έχει πλέον το δικό του αναγνωριστικό ως διεθνές πρότυπο ISO 32000-1. Το χρίσμα έρχεται να διαδεχθεί την απόφαση της Adobe να εκχωρήσει τον έλεγχο του standard στον ISO, που είναι πια υπεύθυνος για τη δημοσίευση των προδιαγραφών της τρέχουσας έκδοσης [1.7] αλλά και για την ανανέωση/ανάπτυξη των επόμενων εκδόσεων.

 

"Με την παραχώρηση των πλήρων προδιαγραφών του PDF και την πιστοποίησή του ως ISO, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για άνοιγμα των τεχνολογιών μας, δήλωσε σχετικά ο διευθυντής τεχνολογίας [Chief Technology Officer] στην Adobe, Kevin Lynch, για να συμπληρώσει: Καθώς οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί ζητούν ολοένα και πιο έντονα 'ανοικτά' formats, η συντήρηση των προδιαγραφών του PDF από έναν ανεξάρτητο συμμετοχικό οργανισμό θα βοηθήσει στη συνέχιση της καινοτόμου ανάπτυξης και την επέκταση του οικοσυστήματος του PDF που έχει πλέον μια ιστορία εξέλιξης 15 χρόνων.

 

 

Το PDF έχει πια καταξιωθεί ως ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα format εγγράφων, τόσο για επιχειρηματική όσο και για προσωπική χρήση. Το format επιτρέπει σε δημιουργούς αλλά και αναγνώστες να βλέπουν και να επεξεργάζονται τα έγγραφα σε μορφή WYSIWYG, ενώ ο reader διατίθεται δωρεάν και φυσικά δεν απαιτεί την ύπαρξη προσθέτων [γραμματοσειρών κ.ά.] στα συστήματα των αναγνωστών.

 

Source.png Πηγή: pathfinder.gr