Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, στη χθεσινή της συνεδρίαση, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στην εταιρεία HELLAS ON LINE για παράβαση του Νόμου «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» και ειδικότερα, για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, παρότι η εταιρεία ήδη γνώριζε την εκ του νόμου υποχρέωσή της.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, η εταιρεία HELLAS ON LINE είχε ήδη υπογράψει από τον Απρίλιο του 2007 σχετικό συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αγοραπωλησίας μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Ωστόσο, προέβη στη γνωστοποίηση της εν λόγω εξαγοράς στην ΕΕΤΤ μόλις στις 19 Σεπτεμβρίου 2007, και μόνο αφού η ΕΕΤΤ αναγκάστηκε να διεξάγει αυτεπαγγέλτως δυο ακροάσεις με την εν λόγω εταιρεία για το συγκεκριμένο ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία διαφήμιζε με κάθε τρόπο την «ολοκλήρωση» της εν λόγω εξαγοράς και πριν από τον Απριλίο του 2007.

 

Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη Απόφαση, επιβλήθηκε επιπλέον και Σύσταση στην εταιρεία «HELLAS ON LINE» να απέχει από παρόμοιες συμπεριφορές στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι η έγκαιρη γνωστοποίηση των συγκεντρώσεων στην αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του ρυθμιστικού-εποπτικού ρόλου της ΕΕΤΤ και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

 

Source.png Πηγή: news.kathimerini.gr