Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για τη χρήση του Διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών.

 

Όπως αναφέρει Το Βήμα της Τετάρτης, η έρευνα με θέμα «Δημιουργική και ασφαλής χρήση του Διαδικτύου από νέους και νέες ως 18 ετών» διενεργήθηκε σε γυμνάσια και λύκεια της Αθήνας και του Πειραιά (Ζώνη 1), των αστικών κέντρων της περιφέρειας (Ζώνη 2) και των ημιαστικών-αγροτικών περιοχών (Ζώνη 3).

 

Από την έρευνα προκύπτει ότι το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο, κυρίως στην επαρχία, όπου φαίνεται να εξισορροπεί την έλλειψη υποδομών.

 

Οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τόσο για μορφωτικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά περισσότερο για παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

 

Τα αγόρια υπερτερούν των κοριτσιών τόσο ως προς τη δυνατότητα όσο και ως προς την επιθυμία πρόσβασης στο Ιnternet, ενώ τα κορίτσια παρουσιάζονται πιο δύσπιστα και θεωρούν ότι το Διαδίκτυο οξύνει ορισμένα κοινωνικά προβλήματα περισσότερο απ΄ ό,τι τα αγόρια.

 

Το 18,71% των ερωτηθέντων μαθητών δηλώνει ότι έχει συναντήσει από κοντά κάποιον που γνώρισε στο Διαδίκτυο, ενώ το 44,17% δηλώνει ότι έχει «κατεβάσει» παράνομα από το Διαδίκτυο αρχεία μουσικής και ταινίες.

 

Source.png Πηγή: in.gr