Πέντε κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Κοινοπραξίας ICASI για την Πρόοδο της Ασφάλειας στο Internet (ICASI), μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που θα βελτιώσει την παγκόσμια ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων προωθώντας καινοτόμες λύσεις ασφάλειας.

 

Η ICASI ιδρύθηκε από τις Cisco, ΙΒΜ, Intel Corporation, Juniper Networks και Microsoft Corporation και αποτελεί το forum για εταιρείες απʼ όλο τον κόσμο που έχουν δεσμευτεί στο να αντιμετωπίζουν πολύπλοκες απειλές ασφάλειας των προϊόντων καθώς και για την καλύτερη προστασία των σημαντικών υποδομών πληροφορικής.

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι κοινές απειλές ασφάλειας του Internet έχουν εξελιχθεί, από ευρείας πρόσβασης worms και ιούς, σε πιο έξυπνες, ύπουλες επιθέσεις που μπορεί να προσβάλουν ταυτόχρονα πολλαπλά προϊόντα ή κοινά πρωτόκολλα. Η ICASI δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες πληροφορικής να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των απειλών ασφάλειας. Η κοινοπραξία επιδιώκει να επιλύσει σημαντικά θέματα ασφάλειας προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

 

Η αυξανόμενη ευφυΐα των επιθέσεων και η ενοποίηση των εφαρμογών, που είναι πλέον κοινές, θέτουν πραγματικές προκλήσεις για τις εταιρείες πληροφορικής. Οι οnline επιθέσεις πραγματοποιούνται όλο και πιο συχνά, ενώ εκτείνονται και διεθνώς. Σήμερα δεν υπάρχει ένα περιβάλλον παρόχου που να επιτρέπει στις εταιρείες να προσδιορίσουν, να εκτιμήσουν και να μετριάσουν τις προκλήσεις ασφάλειας σε πολλαπλά προϊόντα, σε παγκόσμιο επίπεδο εκ μέρους του πελάτη. Η ICASI έχει στόχο να συμπληρώσει αυτό το κενό. Η ICASI δεν σκοπεύει να ανταποκριθεί στο ζήτημα της ασφάλειας κάθε προϊόντος που προκύπτει, αλλά να ανταποκριθεί και να μειώνει τον αντίκτυπο των απειλών στον πελάτη.

 

Source.png Πηγή: ictplus.gr

Link.png Site: περισσότερες πληροφορίες