Προς το περιεχόμενο

Ms Access function help.


alazarou

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Να κάνω μια ερώτηση γιατί έχω κολλήσει…

θέλω να κάνω update σε ένα Access table το οποίο περιέχει Ελληνικές λέξεις, θέλω να μετατρέψω τις λέξεις σε κεφαλαία (ucase) χωρίς τόνους.

Αυτό το χωρίς τόνους με έχει δυσκολέψει λίγο…any help με κάποιο function που μου διαφεύγει.

 

thanks.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Θα μπορούσες να συμπεριλάβεις τον παρακάτω κώδικα ο οποίος νομίζω καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων.

 

>
[color=navy]Option Compare Database
Option Explicit
[/color][color=navy]Private[/color] strMyString [color=navy]As String[/color]

[color=navy]Private Function[/color] MakeGreekUpperCase(strMyString [color=navy]As String[/color])
strMyString = UCase(strMyString)

[color=navy]Dim[/color] lngLength [color=navy]As Long
[/color]lngLenght = Len(strMyString)

[color=navy]Dim[/color] strCharacter [color=navy]As String[/color]
[color=navy]Dim[/color] intStart [color=navy]As Integer[/color]

[color=navy]For[/color] intStart = 1 [color=navy]To[/color] lngLenght
  strCharacter = Mid(strMyString, intStart, 1)

  [color=navy]Select Case[/color] Mid(strMyString, intStart, 1)
    [color=navy]Case Is[/color] = "Ά"
        strCharacter = "Α"
        [color=navy]Exit For
[/color]    [color=navy]Case Is[/color] = "Έ"
        strCharacter = "Ε"
        [color=navy]Exit For
[/color]    [color=navy]Case Is[/color] = "Ή"
        strCharacter = "Η"
        [color=navy]Exit For[/color]
    [color=navy]Case Is[/color] = "Ί"
        strCharacter = "Ι"
        [color=navy]Exit For
[/color]    [color=navy]Case Is[/color] = "Ό"
        strCharacter = "Ο"
        [color=navy]Exit For[/color]
    [color=navy]Case Is [/color]= "Ύ"
        strCharacter = "Υ"
        [color=navy]Exit For
[/color]    [color=navy]Case Is[/color] = "Ώ"
        [color=black]strCharacter [/color]= "Ω"
        [color=navy]Exit For
[/color]    [color=navy]Case Else
[/color]        strCharacter = ""
  [color=navy]End Select[/color]
[color=navy]Next[/color]

[color=navy]If[/color] strCharacter <> "" [color=navy]Then[/color]
  [color=navy]If[/color] intStart = 1 [color=navy]Then[/color]
    strMyString = strMyString
  [color=navy]Else[/color]
    strMyString = Left(strMyString, intStart - 1) & strCharacter & Right(strMyString, lngLenght - intStart)
  [color=navy]End If
[/color][color=navy]Else[/color]
  strMyString = strMyString
[color=navy]End If
End Function
[/color]

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

 • Δημιουργία νέου...

Χρησιμοποιούμε  cookies για να απολαμβάνεις το insomnia προσωποποιημένο στις ανάγκες σου αλλά και για την παροχή στοιχείων επισκεψιμότητας για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας