Προς το περιεχόμενο

Java Network Programming


papo

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Γεια σας!!! Έχω αρχίσει εδώ και λίγο καιρό να ασχολούμαι με networking όμως έχω ένα πρόβλημα: έχω δύο προγράμματα ,ένα Server και ένα Client. Όταν στέλνω δεδομένα από τον client στο server όλα είναι εντάξει , όταν όμως κάνω το ανάποδο τα δεδομένα δεν εμφαίζονται κατευθείαν στον client.Δηλαδή πρώτα θα πρέπει να στείλει καινούριο μήνυμα ο cliet και μετά θα εμφανιστούν τα δεδομένα που είχε ήδη στείλει ο server. Τι κάνω λάθος;

 

Server

>import java.io.*; 
import java.net.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.SwingUtilities; 

public class showDatagramClient extends JFrame implements ActionListener,Runnable 
{ 
private JTextArea ta; 
private JTextField tf; 

JComboBox b; 
private DatagramPacket sendPacket,receivePacket,sendPacket1; 
private DatagramSocket socket; 
static Thread t,t1; 
public showDatagramClient() 
{ 
super("Πελάτης"); 
Container cp=getContentPane(); 
tf=new JTextField("Δώστε μήνυμα"); 
tf.addActionListener(this); 
cp.add(tf, BorderLayout.NORTH); 
ta=new JTextArea(); 
String[] g={"John","James"}; 
b=new JComboBox(g); 
cp.add(b, BorderLayout.SOUTH); 
JScrollPane sc=new JScrollPane(ta); 
cp.add(ta, BorderLayout.CENTER); 

setSize(400,300); 
setVisible(true); 

try 
{ 
  socket=new DatagramSocket(); 
  
} 
catch(SocketException se) 
{ 
  se.printStackTrace(); 
  System.exit(1); 
} 
} 

public void packetWaiting() 
{ 
  
  while(true) 
  { 
    try 
    { 
      byte data[]=new byte[100]; 
      receivePacket=new DatagramPacket(data,data.length); 
      socket.receive(receivePacket); 
      ta.append("\nΠακέτο ελήφθη:" +"\nαπό τον host:" +receivePacket.getAddress()+"\nθύρα host: " + receivePacket.getPort() +"\nΜήκος: " +receivePacket.getLength() +"\nΠεριεχόμενα:\n\t"+new String(receivePacket.getData())); 
   
    } 
   catch(IOException ex) 
   { 
     ta.append(ex.toString()+"\n"); 
     ex.printStackTrace(); 
   } 
  } 
} 
public void run() 
  { 
 packet(); 
  packetWaiting(); 
  
} 
public void packet() 
{ 
 
       String y=(String) b.getSelectedItem(); 
byte date[]=y.getBytes(); 
    ta.append("\nΠεριεχόμενο πακέτου αποστολής:"+tf.getText()+"\n"); 
    String s=tf.getText(); 
    byte data[]=s.getBytes(); 
    try { 
      sendPacket=new DatagramPacket(data,data.length,InetAddress.getLocalHost(),2000); 
    } catch (UnknownHostException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
    try { 
      socket.send(sendPacket); 
    } catch (IOException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
    ta.append("Πακέτο απεστάλη\n"); 
    try { 
      sendPacket1=new DatagramPacket(date,date.length,InetAddress.getLocalHost(),2000); 
    } catch (UnknownHostException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
    try {      
      socket.send(sendPacket1); 
    } catch (IOException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 

  } 
 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
{ 
      
  
 packet(); 
  
    } 
public static void main(String args[]) 
{ 
  showDatagramClient c=new showDatagramClient(); 
  c.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
  c.packetWaiting(); 
  c.packet(); 
  t=new Thread(); 
  t.start(); 

} 
} 

 

Client

>import java.io.*; 
import java.net.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.SwingUtilities; 

public class showDatagramClient extends JFrame implements ActionListener,Runnable 
{ 
private JTextArea ta; 
private JTextField tf; 

JComboBox b; 
private DatagramPacket sendPacket,receivePacket,sendPacket1; 
private DatagramSocket socket; 
static Thread t,t1; 
public showDatagramClient() 
{ 
super("Πελάτης"); 
Container cp=getContentPane(); 
tf=new JTextField("Δώστε μήνυμα"); 
tf.addActionListener(this); 
cp.add(tf, BorderLayout.NORTH); 
ta=new JTextArea(); 
String[] g={"John","James"}; 
b=new JComboBox(g); 
cp.add(b, BorderLayout.SOUTH); 
JScrollPane sc=new JScrollPane(ta); 
cp.add(ta, BorderLayout.CENTER); 

setSize(400,300); 
setVisible(true); 

try 
{ 
  socket=new DatagramSocket(); 
  
} 
catch(SocketException se) 
{ 
  se.printStackTrace(); 
  System.exit(1); 
} 
} 

public void packetWaiting() 
{ 
  
  while(true) 
  { 
    try 
    { 
      byte data[]=new byte[100]; 
      receivePacket=new DatagramPacket(data,data.length); 
      socket.receive(receivePacket); 
      ta.append("\nΠακέτο ελήφθη:" +"\nαπό τον host:" +receivePacket.getAddress()+"\nθύρα host: " + receivePacket.getPort() +"\nΜήκος: " +receivePacket.getLength() +"\nΠεριεχόμενα:\n\t"+new String(receivePacket.getData())); 
   
    } 
   catch(IOException ex) 
   { 
     ta.append(ex.toString()+"\n"); 
     ex.printStackTrace(); 
   } 
  } 
} 
public void run() 
  { 
 packet(); 
  packetWaiting(); 
  
} 
public void packet() 
{ 
 
       String y=(String) b.getSelectedItem(); 
byte date[]=y.getBytes(); 
    ta.append("\nΠεριεχόμενο πακέτου αποστολής:"+tf.getText()+"\n"); 
    String s=tf.getText(); 
    byte data[]=s.getBytes(); 
    try { 
      sendPacket=new DatagramPacket(data,data.length,InetAddress.getLocalHost(),2000); 
    } catch (UnknownHostException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
    try { 
      socket.send(sendPacket); 
    } catch (IOException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
    ta.append("Πακέτο απεστάλη\n"); 
    try { 
      sendPacket1=new DatagramPacket(date,date.length,InetAddress.getLocalHost(),2000); 
    } catch (UnknownHostException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
    try {      
      socket.send(sendPacket1); 
    } catch (IOException ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
    } 

  } 
 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
{ 
      
  
 packet(); 
  
    } 
public static void main(String args[]) 
{ 
  showDatagramClient c=new showDatagramClient(); 
  c.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
  c.packetWaiting(); 
  c.packet(); 
  t=new Thread(); 
  t.start(); 

} 
} 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

 • Δημιουργία νέου...

Χρησιμοποιούμε  cookies για να απολαμβάνεις το insomnia προσωποποιημένο στις ανάγκες σου αλλά και για την παροχή στοιχείων επισκεψιμότητας για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας