Προς το περιεχόμενο

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

capthookb

Πρόβλημα μετά από διακοπή ρεύματος

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Χτες το βράδυ μετά από στιγμιαία διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ, και το reset του υπολογιστή κάτι δεν πάει καλά με το linux. Βεβαια δεν ξερω αν ειναι hardware ή software. Τα συμπτώματα είναι πως δε μπορώ να φορτώσω το module lirc_serial Μετά από modprobe lirc_serial παίρνω στο dmesg:

>
kobject_add failed for lirc_serial.0 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
[<c031e80a>] kobject_shadow_add+0x12a/0x1d0
[<c03a7710>] device_add+0xc0/0x580
[<c03ab747>] platform_device_add+0xf7/0x150
[<d12dd032>] init_module+0x32/0x2a9 [lirc_serial]
[<c015685e>] __vunmap+0xbe/0xf0
[<c0139b47>] sys_init_module+0x127/0x1640
[<c0104092>] sysenter_past_esp+0x5f/0x85
=======================

Κάτι παρόμοια μυνήματα παίρνω και κατά το boot. dmesg:

>
.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:10.1: detected 2 ports
hub 2-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x301
uhci_hcd 0000:00:10.1: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
uhci_hcd 0000:00:10.1: Performing full reset
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 20, io base 0x0000ac00
usb usb3: default language 0x0409
usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: UHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.22.9 uhci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb usb3: uevent
usb usb3: usb_probe_device
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb3: adding 3-0:1.0 (config #1, interface 0)
usb 3-0:1.0: uevent
usb 3-0:1.0: uevent
hub 3-0:1.0: usb_probe_interface
hub 3-0:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
hub 3-0:1.0: standalone hub
hub 3-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 3-0:1.0: individual port over-current protection
hub 3-0:1.0: power on to power good time: 2ms
hub 3-0:1.0: local power source is good
hub 3-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[000020ed004cdc7a]
drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> Link [ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 20
usb 2-1: skipped 1 descriptor after interface
usb 2-1: skipped 1 descriptor after interface
uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
drivers/usb/core/inode.c: creating file '004'
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
usb 2-1: default language 0x0409
uhci_hcd 0000:00:10.2: detected 2 ports
uhci_hcd 0000:00:10.2: uhci_check_and_reset_hc: cmd = 0x0000
uhci_hcd 0000:00:10.2: Performing full reset
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 20, io base 0x0000b000
usb usb4: default language 0x0409
usb usb4: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb4: Product: UHCI Host Controller
usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.22.9 uhci_hcd
usb 2-1: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-1: Product: Microsoft Wireless Desktop Receiver 3.1A
usb 2-1: Manufacturer: Microsft
usb 2-1: uevent
usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
usb usb4: uevent
usb 2-1: usb_probe_device
usb usb4: usb_probe_device
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-1: adding 2-1:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-1:1.0: uevent
usb 2-1:1.0: uevent
usb usb4: adding 4-0:1.0 (config #1, interface 0)
usb 4-0:1.0: uevent
usb 4-0:1.0: uevent
hub 4-0:1.0: usb_probe_interface
hub 4-0:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
hub 4-0:1.0: standalone hub
hub 4-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 4-0:1.0: individual port over-current protection
hub 4-0:1.0: power on to power good time: 2ms
hub 4-0:1.0: local power source is good
hub 4-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
usb 2-1: adding 2-1:1.1 (config #1, interface 1)
usb 2-1:1.1: uevent
usb 2-1:1.1: uevent
drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
uhci_hcd 0000:00:10.0: port 2 portsc 008a,00
hub 2-0:1.0: port 2, status 0100, change 0003, 12 Mb/s
drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
hub 2-0:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x100
hub 2-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
hub 3-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0006
uhci_hcd 0000:00:10.1: port 1 portsc 008a,00
hub 3-0:1.0: port 1, status 0100, change 0003, 12 Mb/s
hub 3-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x100
uhci_hcd 0000:00:10.1: port 2 portsc 008a,00
hub 3-0:1.0: port 2, status 0100, change 0003, 12 Mb/s
hub 3-0:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x100
hub 4-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0006
uhci_hcd 0000:00:10.2: port 1 portsc 008a,00
hub 4-0:1.0: port 1, status 0100, change 0003, 12 Mb/s
hub 4-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x100
uhci_hcd 0000:00:10.2: port 2 portsc 008a,00
hub 4-0:1.0: port 2, status 0100, change 0003, 12 Mb/s
hub 4-0:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x100
hub 3-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
hub 4-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
usbcore: registered new interface driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver libusual
usbcore: registered new interface driver cxacru
drivers/usb/atm/speedtch.c: speedtch_usb_init: driver version 1.10
usbcore: registered new interface driver speedtch
[ueagle-atm] driver ueagle 1.4 loaded
usbcore: registered new interface driver ueagle-atm
drivers/usb/atm/usbatm.c: usbatm_usb_init: driver version 1.10
drivers/usb/atm/xusbatm.c: xusbatm_init
drivers/usb/atm/xusbatm.c: malformed module parameters
pnp: the driver 'i8042 kbd' has been registered
pnp: the driver 'i8042 aux' has been registered
pnp: the driver 'i8042 kbd' has been unregistered
pnp: the driver 'i8042 aux' has been unregistered
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
hub 1-0:1.0: hub_suspend
ehci_hcd 0000:00:10.3: suspend root hub
usb usb1: usb auto-suspend
i2c /dev entries driver
md: linear personality registered for level -1
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
md: raid10 personality registered for level 10
md: multipath personality registered for level -4
device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: [email protected]
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbhid 2-1:1.0: usb_probe_interface
usbhid 2-1:1.0: usb_probe_interface - got id
input: Microsft Microsoft Wireless Desktop Receiver 3.1A as /class/input/input2
uhci_hcd 0000:00:10.0: reserve dev 2 ep81-INT, period 8, phase 4, 118 us
input: USB HID v1.11 Keyboard [Microsft Microsoft Wireless Desktop Receiver 3.1A] on usb-0000:00:10.0-1
usbhid 2-1:1.1: usb_probe_interface
usbhid 2-1:1.1: usb_probe_interface - got id
input: Microsft Microsoft Wireless Desktop Receiver 3.1A as /class/input/input3
uhci_hcd 0000:00:10.0: reserve dev 2 ep82-INT, period 8, phase 4, 118 us
input: USB HID v1.11 Mouse [Microsft Microsoft Wireless Desktop Receiver 3.1A] on usb-0000:00:10.0-1
usb usb3: suspend_rh (auto-stop)
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC).
ALSA device list:
 No soundcards found.
oprofile: using NMI interrupt.
pktgen v2.68: Packet Generator for packet performance testing.
NET: Registered protocol family 26
usb usb4: suspend_rh (auto-stop)
GACT probability on
Mirror/redirect action on
Simple TC action Loaded
netem: version 1.2
u32 classifier
  Performance counters on
  input device check on 
  Actions configured 
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
IPv4 over IPv4 tunneling driver
GRE over IPv4 tunneling driver
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
IPVS: Registered protocols (TCP, UDP, AH, ESP)
IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes)
IPVS: Each connection entry needs 116 bytes at least
IPVS: ipvs loaded.
IPVS: [rr] scheduler registered.
IPVS: [wrr] scheduler registered.
IPVS: [lc] scheduler registered.
IPVS: [wlc] scheduler registered.
IPVS: [lblc] scheduler registered.
IPVS: [lblcr] scheduler registered.
IPVS: [dh] scheduler registered.
IPVS: [sh] scheduler registered.
IPVS: [sed] scheduler registered.
IPVS: [nq] scheduler registered.
IPVS: ftp: loaded support on port[0] = 21
TCP watch registered (port=0)
TCP bic registered
TCP cubic registered
TCP westwood registered
TCP highspeed registered
TCP hybla registered
TCP htcp registered
hub 3-0:1.0: hub_suspend
usb usb3: suspend_rh
usb usb3: usb auto-suspend
hub 4-0:1.0: hub_suspend
usb usb4: suspend_rh
usb usb4: usb auto-suspend
TCP vegas registered
TCP veno registered
TCP scalable registered
TCP lp registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
tunl0: Disabled Privacy Extensions
Mobile IPv6
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
sit0: Disabled Privacy Extensions
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Bridge firewalling registered
NET: Registered protocol family 4
NET: Registered protocol family 5
NET: Registered protocol family 9
X.25 for Linux. Version 0.2 for Linux 2.1.15
lec.c: Oct 27 2007 13:45:44 initialized
mpc.c: Oct 27 2007 13:45:38 initialized
NET4: DECnet for Linux: V.2.5.68s (C) 1995-2003 Linux DECnet Project Team
DECnet: Routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
NET: Registered protocol family 12
NET: Registered protocol family 19
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
CCID: Registered CCID 3 (ccid3)
CCID: Registered CCID 2 (ccid2)
SCTP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
sctp_init_sock(sk: c16b7b40)
ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <[email protected]>
ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
ieee80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
TIPC: Activated (version 1.6.2 compiled Oct 27 2007 13:52:40)
NET: Registered protocol family 30
TIPC: Started in single node mode
Using IPI Shortcut mode
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
ReiserFS: hda3: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hda3: using ordered data mode
ReiserFS: hda3: journal params: device hda3, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hda3: checking transaction log (hda3)
ReiserFS: hda3: Using r5 hash to sort names
VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 344k freed
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 19
NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 96.43.01 Wed Sep 5 19:12:23 PDT 2007
vboxdrv: Trying to deactivate the NMI watchdog permanently...
vboxdrv: Successfully done.
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, at major 61 
lirc_serial: port 03f8 already in use
lirc_serial: use 'setserial /dev/ttySX uart none'
lirc_serial: or compile the serial port driver as module and
lirc_serial: make sure this module is loaded first
usb usb2: uevent
usb 2-0:1.0: uevent
usb 2-0:1.0: uevent
usb 2-1: uevent
usb 2-1:1.0: uevent
usb 2-1:1.0: uevent
usb 2-1:1.1: uevent
usb 2-1:1.1: uevent
usb usb3: uevent
usb 3-0:1.0: uevent
usb 3-0:1.0: uevent
usb usb4: uevent
usb 4-0:1.0: uevent
usb 4-0:1.0: uevent
usb usb1: uevent
usb 1-0:1.0: uevent
usb 1-0:1.0: uevent
ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 22
ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] enabled at IRQ 22
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [ALKC] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 21
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
PPP generic driver version 2.4.2
ReiserFS: hda4: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hda4: using ordered data mode
ReiserFS: hda4: journal params: device hda4, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hda4: checking transaction log (hda4)
ReiserFS: hda4: Using r5 hash to sort names
ReiserFS: hdc2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hdc2: using ordered data mode
ReiserFS: hdc2: journal params: device hdc2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hdc2: checking transaction log (hdc2)
ReiserFS: hdc2: Using r5 hash to sort names
NTFS-fs warning (device hda2): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls=<charsetname> in the future.
NTFS volume version 3.1.
Adding 497972k swap on /dev/hda1. Priority:1 extents:1 across:497972k
Adding 995984k swap on /dev/hdc1. Priority:1 extents:1 across:995984k
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
printing eip:
c01a0aaf
*pde = 00000000
Oops: 0000 [#1]
PREEMPT 
Modules linked in: ohci_hcd snd_pcm_oss snd_mixer_oss ppp_generic snd_via82xx gameport snd_ac97_codec ac97_bus snd_pcm snd_timer snd_page_alloc snd_mpu401_uart slhc serio_raw snd_rawmidi snd_seq_device i2c_viapro lirc_dev vboxdrv nvidia(P)
CPU:  0
EIP:  0060:[<c01a0aaf>]  Tainted: P    VLI
EFLAGS: 00010246  (2.6.22.9 #2)
EIP is at sysfs_follow_link+0xef/0x250
eax: 00000000  ebx: 00000001  ecx: ffffffff  edx: e11894c4
esi: c01a09c0  edi: 00000000  ebp: 00000003  esp: dd623df0
ds: 007b  es: 007b  fs: 0000 gs: 0033 ss: 0068
Process hald (pid: 3450, ti=dd622000 task=dff6ea30 task.ti=dd622000)
Stack: dd623f04 dd147000 df335e70 dd017530 e11894c4 fffffff4 dd017530 c01a09c0 
   bccb37e1 dd026234 c016cc81 dd622000 dd623f04 de7ba024 00000000 00000001 
   fffffffe de544b90 c017463d bccb37e1 00000006 de7ba024 dffe3d20 dd026234 
Call Trace:
[<c01a09c0>] sysfs_follow_link+0x0/0x250
[<c016cc81>] __link_path_walk+0x921/0xeb0
[<c017463d>] d_kill+0x3d/0x60
[<c016d253>] link_path_walk+0x43/0xc0
[<c016df09>] __user_walk_fd+0x49/0x60
[<c0166b62>] sys_readlinkat+0x32/0x90
[<c0152394>] unmap_region+0xe4/0x130
[<c016d4b5>] do_path_lookup+0x85/0x200
[<c016c015>] getname+0xa5/0xc0
[<c016defb>] __user_walk_fd+0x3b/0x60
[<c0166cd2>] vfs_stat_fd+0x22/0x60
[<c016df09>] __user_walk_fd+0x49/0x60
[<c0166b62>] sys_readlinkat+0x32/0x90
[<c0152394>] unmap_region+0xe4/0x130
[<c0166dbf>] sys_stat64+0xf/0x30
[<c011f303>] tasklet_action+0x33/0x70
[<c011f252>] __do_softirq+0x42/0x90
[<c011f517>] irq_exit+0x47/0x70
[<c0166be7>] sys_readlink+0x27/0x30
[<c0104092>] sysenter_past_esp+0x5f/0x85
=======================
Code: 64 a7 7e c0 31 ed e8 b1 f5 f8 ff 8b 44 24 08 8b 40 24 83 c5 01 85 c0 75 f6 8b 54 24 10 bb 01 00 00 00 8b 3a 31 c0 b9 ff ff ff ff <f2> ae f7 d1 49 8b 52 24 8d 5c 0b 01 85 d2 75 e7 8d 44 6d ff 01 
EIP: [<c01a0aaf>] sysfs_follow_link+0xef/0x250 SS:ESP 0068:dd623df0
eth0: no IPv6 routers present
hde: selected mode 0x42
hdf: selected mode 0x42
kobject_add failed for lirc_serial.0 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
[<c031e80a>] kobject_shadow_add+0x12a/0x1d0
[<c03a7710>] device_add+0xc0/0x580
[<c03ab747>] platform_device_add+0xf7/0x150
[<e11f5032>] init_module+0x32/0x2a9 [lirc_serial]
[<c015685e>] __vunmap+0xbe/0xf0
[<c0139b47>] sys_init_module+0x127/0x1640
[<c0104092>] sysenter_past_esp+0x5f/0x85
=======================
it87: Found IT8705F chip at 0x290, revision 2
it87-isa 9191-0290: Detected broken BIOS defaults, disabling PWM interface

 

Το kde φαίνεται να δουλεύει κανονικά ενώ σε άλλα προγράμματα παίρνω segmentation fault.

Το filesystem του σκληρού δίσκου το τσέκαρα, δεν έχει πρόβληματα. Τη μνήμη την τσέκαρα με memtest, ούτε αυτή δείχνει να έχει πρόβλημα.

Έχετε καμιά ιδέα;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
×
×
 • Δημιουργία νέου...