Προς το περιεχόμενο
privateer

ΟΤΕ: Μικρή μείωση κερδών - αύξηση κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Στα 433,0 εκατ. διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2007 τα κέρδη του Ομίλου ΟΤΕ, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, μειωμένα κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

 

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση αυτή οφείλεται και στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, που σχετίζονται με την εξαγορά της Γερμανός ΑΒΕΕ.

 

Εξαιρουμένων των επιδράσεων λόγω κόστους των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανέρχονται σε κέρδη ύψους ? 449,6 εκατ., έναντι κερδών ? 408,2 εκατ. στο εννεάμηνο 2006, σημειώνοντας αύξηση 10,1%.

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα ? 4.687,6 εκατ. αυξημένος κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού λόγω συμμετοχής της Γερμανός ΑΒΕΕ και παρά τη μη ενοποίηση εσόδων πλέον από την ArmenTel, μετά την πώλησή της το Νοέμβριο του 2006.

 

Δηλώσεις Π. Βουρλούμη

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2007, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγής Βουρλούμης, δήλωσε: «Τους τελευταίους μήνες, κάναμε σημαντική πρόοδο προς τη βελτίωση της λειτουργίας μας ως Όμιλος προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο περιβάλλον σύγκλισης. Προς αυτή την κατεύθυνση, κινηθήκαμε με τη δημόσια προσφορά για την απόκτηση του 100% των δραστηριοτήτων μας στην κινητή τηλεφωνία, την υπό εξέλιξη απορρόφηση – ενσωμάτωση της ΟΤΕΝΕΤ στην Μητρική και την απόσχιση των διεθνών υποδομών στην ΟΤΕGLOBE. Επίσης, έχουμε ήδη δρομολογήσει σχέδια για αποχώρηση από μη κύριες δραστηριότητες.

 

»Στο τρίμηνο, οι λειτουργικές επιδόσεις μας χαρακτηρίζονται από τη συνεχή δυναμική ανάπτυξη στην κινητή τηλεφωνία και την ικανοποιητική “αντοχή” της σταθερής τηλεφωνίας σε συνδυασμό με τις προσπάθειές μας για περικοπή του κόστους. Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι, σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, η στρατηγική μας είναι ορθή και θα επιτύχουμε τους στόχους του επιχειρησιακού μας σχεδίου».

 

ΟΤΕ Α.Ε.

 

Τα αποτελέσματα της ΟΤΕ [OTEr.AT] Α.Ε. κατά το εννεάμηνο του 2007, διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα ? 1.986,5 εκατ. σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2006 κατά 3,4%.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση αυτή οφείλεται:

 

• στην μείωση των εσόδων τηλεφωνίας εσωτερικού κατά 5,3% (μηνιαία πάγια τέλη, έσοδα από κλήσεις σταθερό προς σταθερό και σταθερό προς κινητό), η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των εσόδων από ADSL,

 

• στην απόσχιση του κλάδου των διεθνών υποδομών στην OTE [OTEr.AT] Globe.

 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι στο περυσινό εννεάμηνο στα έσοδα από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού περιλαμβανόταν ποσό ύψους ? 25,9 εκατ., που σχετίζονταν με το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης του οποίου είχε αναλάβει ο ΟΤΕ.

 

Οι πελάτες ADSL του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, ξεπερνώντας τους 756.000 στο τέλος Σεπτεμβρίου, μία αύξηση περίπου 82.000 σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Οι πελάτες λιανικής αποτελούν περισσότερο από τα 2/3 του συνόλου των πελατών. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2007, υπήρχαν συνολικά στην Ελλάδα σχεδόν 947.000 πελάτες ADSL, σε σύγκριση με 787.000 στο τέλος Ιουνίου του 2007. Η εταιρεία εκτιμά ότι η αγορά ADSL στην Ελλάδα θα αγγίξει τα 1,1 εκατ. πελάτες στο τέλος του έτους, ενώ οι πελάτες του ΟΤΕ αναμένεται να ξεπεράσουν τους 800.000. Η πίεση στο μερίδιο λιανικής του ΟΤΕ συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2007, αντανακλώντας το αυξημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον και την ισχυρή ανάπτυξη σε αδεσμοποίητους βρόχους (LLU). Με το LLU να οδηγεί την ανάπτυξη της αγοράς, η εταιρεία αναμένει ο αριθμός των αποδεσμοποίητων τοπικών βρόχων να ξεπεράσει τις 300.000 έως το τέλος του έτους, συντομότερα από προηγούμενες προβλέψεις.

 

Ο συνολικός αριθμός των πελατών του conn-x talk αυξάνεται συνεχώς και ήδη ξεπερνάει τους 100.000.

 

Τα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου 2007 ανήλθαν σε ? 374,7 εκατ., σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2006, που έφθαναν τα ? 331,1 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 13,2%.

 

Εξαιρουμένης της επίδρασης του κόστους του προγράμματος αποχώρησης με κίνητρα κατά το εννεάμηνο 2007 ύψους ? 22,1 εκατ. και του αντιλογισμού μέρους πρόβλεψης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου 2005-2006 ύψους ? 49,8 εκατ. κατά το εννεάμηνο 2006, τα καθαρά κέρδη στη σταθερή τηλεφωνία αυξήθηκαν κατά 33,2% στο εννεάμηνο του 2007 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Cοsmote

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της COSMOTE κατά την τρέχουσα περίοδο αυξήθηκε κατά 38,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2006. Η αύξηση αποδίδεται:

 

• στις θετικές επιδόσεις σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται διεθνώς

 

• στην ενσωμάτωση των μεγεθών της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., στην οποία δεν ασκούσε έλεγχο κατά το εννεάμηνο του 2006.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου της COSMOTE ανήλθαν σε ? 745,4 εκατ. και ενισχύθηκαν κατά 15,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

 

ΟΤΕnet

 

O κύκλος εργασιών της ΟΤΕNET, σε ενοποιημένη βάση, το εννεάμηνο του 2007 ανήλθε στα ? 90,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (? 81,0 εκατ.) αντανακλώντας τη μετάβαση πελατών με συνδέσεις PSTN – ISDN σε συνδέσεις ADSL. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία απορρόφησης από την ΟΤΕ Α.Ε.

 

ROM TELECOM

 

Ο κύκλος εργασιών της ROMTELECOM ανήλθε στα ? 649,0 εκατ. εμφανίζοντας μια ελαφρά μείωση κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η μείωση στα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας -ως αποτέλεσμα μείωσης του αριθμού των συνδέσεων και της κίνησης σε συνδυασμό με την μείωση στα έσοδα χονδρικής και καρτοτηλεφωνίας- αντισταθμίστηκε μερικώς από την ταχύτατη ανάπτυξη συνδρομητικής βάσης σε νέες πηγές εσόδων όπως οι ευρυζωνικές συνδέσεις, οι υπηρεσίες δεδομένων και οι υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης.

 

Το EBITDA ανήλθε στα ? 241,6 εκατ., μειωμένο κατά 7,0% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα ? 19,5 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 53,1%.

 

Source.png Πηγή: naftemporiki.gr

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Δημιουργία νέου...