Προς το περιεχόμενο

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

lost2

Εγκατάσταση Windows XP σε USB (Πλήρες λειτουργικό , όχι κομμένη έκδοση)

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Εγκατάσταση Windows XP σε USB. (Πλήρες λειτουργικό , όχι κομμένη έκδοση)

Ο παρακάτω οδηγός είναι του Emanuel Schleussinger και μεταφράστηκε από εμένα (lost2) .

 

Τι μπορείτε να κάνετε ??

 

Βασικά τα πάντα από εγκατάσταση προγραμμάτων, παιχνιδιών, βίντεο , ότι κάνετε με τα Windows στον σκληρό σας απλά αυτά θα τρέχουν από USB Stick .

 

Απαιτήσεις .

 

• Ένα USB HDD ή USB Stick( flaskaki Ελληνιστή ??) άνω των 2 GB .

• Το CD των WinXP.

• WINISO ή PowerISO(εγώ χρησιμοποίησα το PowerISO)

• Το Microsoft CAB SDK

• Πρόγραμμα εγγραφής για το iso.

• Υπολογιστή που να μπορεί να κάνει Boot από USB

 

Πως θα γίνει.

 

Θα περάσουμε σε iso τα winXp θα πάρουμε κάποια αρχεία από μέσα θα τα τροποποιήσουμε θα τα περάσουμε πάλι μέσα στο iso θα κάψουμε το iso (στην πυρά) και θα κάνουμε εγκατάσταση τα WinXp σε USB .

 

Δημιουργούμε έναν Κατάλογο στον οποίο θα δουλεύουμε. π.χ. c:\Win on usb

Περνάμε τα WinXp σε iso με το PowerIso . Πάμε στην καρτέλα Εργαλεία->Δημιουργία Αρχείου Εικόνας CD/DVD.

Διαλέγουμε το iso και τον κατάλογο που θα αποθηκευτεί.

 

Εξαγωγή τον αρχείων

 

Όταν τελειώσει η διαδικασία μετατροπής σε iso , πάμε Αρχείο ->Άνοιγμα και ανοίγουμε το αρχείο iso που δημιουργήσαμε , πάμε στον φάκελο I386 και ψάχνουμε τα παρακάτω αρχεία και τα κάνουμε εξαγωγή στον κατάλογο που θα δουλεύουμε .

 

• TXTSETUP.SIF

• DOSNET.INF

• USB.IN_

• USBPORT.IN_

• USBSTOR.IN_

Ενέργεια->Εξαγωγή...

 

 

Αποσυμπίεση IN_ αρχείων

 

Αποσυμπιέζουμε το Cab SDK και το αντιγράφουμε μέσα στον κατάλογο των Windows πάμε σε γραμμή εντολών ( Εκτέλεση cmd) και πάμε στον κατάλογο που έχουμε εξαγάγει τα παραπάνω αρχεία. εκεί εκτελούμε cabarc x ....(όνομα αρχείου) για κάθε ένα από τα USB.IN_ ,USBPORT.IN_, USBSTOR.IN_ (δηλαδή cabarc x USB.IN_...) μετά μπορείτε να σβήσετε τα αρχεία με κατάληξη .IN_ .

 

Διόρθωση αρχείων

Τα Αρχεία αυτά θα τα ανοίγουμε με το notepad

Εδώ θα γίνουν κάποιες ώστε τα Windows να μην βλέπουν τις USB συσκευές ώς μέσο αποθήκευσης μόνο αλλά σαν Σκληρούς δίσκους .

TXTSETUP.SIF

Βρίσκουμε τις παρακάτω καταχωρήσεις και αλλάζουμε αυτά που βλέπετε παρακάτω από [inputDevicesSupport.Load] στο [bootBusExtenders.Load]

ότι είναι undeline πρέπει να σβήσει

 

[bootBusExtenders.Load]

pci = pci.sys

acpi = acpi.sys

isapnp = isapnp.sys

acpiec = acpiec.sys

ohci1394 = ohci1394.sys

usbehci = usbehci.sys

usbohci = usbohci.sys

usbuhci = usbuhci.sys

usbhub = usbhub.sys

usbstor = usbstor.sys

 

 

[inputDevicesSupport.Load]

usbehci = usbehci.sys

usbohci = usbohci.sys

usbuhci = usbuhci.sys

usbhub = usbhub.sys

usbccgp = usbccgp.sys

hidusb = hidusb.sys

serial = serial.sys

serenum = serenum.sys

usbstor = usbstor.sys

και το ίδιο από [bootBusExtenders] στο [inputDevicesSupport]

[bootBusExtenders]

pci = "PCI-Bustreiber",files.pci,pci

acpi = "ACPI Plug & Play-Bustreiber",files.acpi,acpi

isapnp = "ISA Plug & Play-Bustreiber",files.isapnp,isapnp

acpiec = "Integrierter ACPI-Controllertreiber",files.none,acpiec

ohci1394 = "IEEE-1394-Bus-OHCI-konformer Anschlusstreiber",files.ohci1394,ohci1394

usbehci = "Erweiterter Hostcontroller",files.usbehci,usbehci

usbohci = "Open Hostcontroller",files.usbohci,usbohci

usbuhci = "Universeller Hostcontroller",files.usbuhci,usbuhci

usbhub = "Standard-USB-Hubtreiber",files.usbhub,usbhub

usbstor = "USB-Speicherklassentreiber",files.usbstor,usbstor

 

 

[inputDevicesSupport]

usbehci = "Erweiterter Hostcontroller",files.usbehci,usbehci

usbohci = "Open Hostcontroller",files.usbohci,usbohci

usbuhci = "Universeller Hostcontroller",files.usbuhci,usbuhci

usbhub = "Standard-USB-Hubtreiber",files.usbhub,usbhub

hidusb = "HID-Parser",files.hidusb,hidusb

serial = "Treiber f�r seriellen Anschluss",files.none,serial

serenum = "Enumerator f�r seriellen Anschluss",files.none,serenum

usbstor = "USB-Speicherklassentreiber",files.usbstor,usbstor

usbccgp = "USB Generic Parent Driver",files.usbccgp,usbccgp

 

μετά βάζουμε τις παρακάτω καταχωρήσεις στο [HiveInfs.Fresh] (ότι είναι με bold)

[HiveInfs.Fresh]

AddReg = hivedef.inf,AddReg

AddReg = hivesys.inf,AddReg

AddReg = hivesft.inf,AddReg

AddReg = hivecls.inf,AddReg

AddReg = hiveusd.inf,AddReg

AddReg = dmreg.inf,DM.AddReg

AddReg = usbboot.inf,usbservices

και στο [sourceDisksFiles]

[sourceDisksFiles]

usbboot.inf = 1,,,,,,_x,3,,3

bootvid.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2

kdcom.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2

τέλος σώζουμε και κλείνουμε το TXTSETUP.SIF.

DOSNET.INF

Τώρα ανοίγουμε το DOSNET.INF και αλλάζουμε το [Files] όπως παρακάτω (ότι είναι με bold)

[Files]

d1,usbboot.inf

d1,_default.pif

d1,12520437.cpx

d1,12520850.cpx

σώζουμε και κλείνουμε

[sze=4]USB.INF[/size]

Αλλάζουμε τις τιμές στις καταχωρήσεις όπως παρακάτω (ότι είναι με bold)

[standardHub.AddService]

DisplayName = %StandardHub.SvcDesc%

ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER

StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START

ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL

ServiceBinary = %12%\usbhub.sys

LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

 

[CommonClassParent.AddService]

DisplayName = %GenericParent.SvcDesc%

ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER

StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START

ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL

ServiceBinary = %12%\usbccgp.sys

LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

 

USBPORT.INF

Το ίδιο και εδώ αλλάζουμε τις καταχωρήσεις όπως παρακάτω ¨(ότι είναι με bold)

[EHCI.AddService]

DisplayName = %EHCIMP.SvcDesc%

ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER

StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START

ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL

ServiceBinary = %12%\usbehci.sys

LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

[OHCI.AddService]

DisplayName = %OHCIMP.SvcDesc%

ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER

StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START

ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL

ServiceBinary = %12%\usbohci.sys

LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

[uHCI.AddService]

DisplayName = %UHCIMP.SvcDesc%

ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER

StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START

ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL

ServiceBinary = %12%\usbuhci.sys

LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

[ROOTHUB.AddService]

DisplayName = %ROOTHUB.SvcDesc%

ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER

StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START

ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL

ServiceBinary = %12%\usbhub.sys

LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

USBSTOR.INF

Change / Add the bolded lines in the [uSBSTOR.AddService] section

[uSBSTOR.AddService]

DisplayName = %USBSTOR.SvcDesc%

ServiceType = 1

StartType = 0

Tag = 3

ErrorControl = 1

ServiceBinary = %12%\USBSTOR.SYS

LoadOrderGroup = Boot Bus Extender

 

USBBOOT.INF

Το αρχείο αυτό δεν υπάρχει θα το δημιουργήσουμε (δεξί κλικ νέο αρχείο κειμένου και μετά αλλάζουμε την κατάληξη σε .INF) και αντιγράφουμε όλα τα παρακάτω μέσα στο αρχείο

[usbservices]

 

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","DisplayName",0x00000000,"USB Mass Storage Driver"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ErrorControl",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Group",0x00000000,"System Reserved"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Start",0x00010001,0

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Type",0x00010001,1

 

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","DisplayName",0x00000000,"USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ErrorControl",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Group",0x00000000,"System Reserved"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbehci.sys"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Start",0x00010001,0

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Type",0x00010001,1

 

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","DisplayName",0x00000000,"USB2 Enabled Hub"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ErrorControl",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Group",0x00000000,"System Reserved"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbhub.sys"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Start",0x00010001,0

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Type",0x00010001,1

 

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ErrorControl",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Group",0x00000000,"System Reserved"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbuhci.sys"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Start",0x00010001,0

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Type",0x00010001,1

 

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ErrorControl",0x00010001,1

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Group",0x00000000,"System Reserved"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbohci.sys"

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Start",0x00010001,0

HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Type",0x00010001,1

Repack τα INF αρχεία σε IN_

Αν δεν έχετε σβήσει τα αρχικά αρχεία με κατάληξη IN_ σβήστε τα τώρα (είπα τώρα) ανοίγουμε πάλι την γραμμή εντολών (cmd) και πάμε στον κατάλογο που εργαζόμασταν ως τώρα και εκτελούμε τις παρακάτω εντολές

cabarc n USB.IN_ usb.inf

cabarc n USBPORT.IN_ usbport.inf

cabarc n USBSTOR.IN_ usbstor.inf

εδώ τελείωσαν όλες τροποποιήσεις τώρα το μόνο που μένει είναι να περάσουμε τα αρχεία πάλι μέσα στο iso που δημιουργήσαμε .

Ανοίξτε το iso με το PowerIso πηγένετε στον κατάλογο i386 και σβήστε από μέσα τα

• TXTSETUP.SIF

• USB.IN_

• USBPORT.IN_

• USBSTOR.IN_

Για να είστε σίγουροι σώστε , κλείστε και ξανά ανοίξτε το iso, πάλι στον κατάλογο i386 αντιγράψτε τα τροποποιημένα αρχεία

• DOSNET.INF

• TXTSETUP.SIF

• USB.IN_

• USBPORT.IN_

• USBSTOR.IN_

σώστε και κλείστε.

κάψτε σε ένα CD το iso , αποσυνδέστε ʽόλους τους σκληρούς δίσκους κάντε boot από το cd και ξεκινήστε την εγκατάσταση στην USB συσκευή σας.

Προσοχή το USB να μην είναι συνδεμένο πάνω σε hub αλλά στο PC.

 

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορεί να:

• Οι οδηγοί USB θα σας προτρέψουν, δεδομένου ότι «δεν πιστοποιούνται» - αυτό είναι κανονικό.

• Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης, το σύστημα θα μας πει ότι το pagefile δεν υπάρχει. Μπορείτε να αγνοήσετε αυτό για τώρα, δεδομένου ότι τα Windows λειτουργούν χωρίς pagefile.

Το μόνο που είδα (προς το παρόν) είναι ότι κάνει πολύ ώρα για την εγκατάσταση (πάνω από 2 ώρες με πήρε) αλλά δεν ξέρω αν φταίει το USB Stick μου (μικρή ταχύτητα) κατά τα άλλα πάει μια χαρά.

ότι είναι undeline πρέπει να σβήσει

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
×
×
  • Δημιουργία νέου...