Προς το περιεχόμενο
biomecanoid

Real World Test: PLC vs WiFi vs Ethernet

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Hardware Used

 

Netgear WG602 v4 = 50euro

 

Belkin Play Powerline Gigabit Adapter F5D4078 = 80euro

 

Switch TP-Link Gigabit

 

Acer Aspire ONE Laptop ( 10/100 ethernet )

 

Pentium 4 3Ghz

 

 

 

netgear.jpg belkin3.jpg

 

 

 

 

PLC

 

Installation:

 

Plug in – press button for assosiation and encryption

Connect ethernet

Receive DHCP

 

WiFi.

 

Installation:

 

Site Survey

Associate with access point

Receive DHCP

 

Ethernet

 

Installation:

 

Plug in ethernet

Receive DHCP

 

 

 

 

 

 

Day #1

 

Testing Ethernet ( Theorerical speed 100mbps )

 

Iperf

 

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 5 -c 10.32.42.43

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.43, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2228 connected with 10.32.42.43 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 5.0 sec 50.9 MBytes 85.4 Mbits/sec

[ 3] 5.0-10.0 sec 51.1 MBytes 85.8 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.0 sec 102 MBytes 85.5 Mbits/sec

 

Ping

 

C:\iperf-2.0.5-2-win32>ping 10.32.42.43

 

Pinging 10.32.42.43 with 32 bytes of data:

 

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time<1ms TTL=64

 

Ping statistics for 10.32.42.43:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

 

 

 

 

201305311621041024x600s.png

 

 

 

Testing WiFi (some room) ( Theorerical speed 54mbps )

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 5 -c 10.32.42.34

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.34, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2178 connected with 10.32.42.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 5.0 sec 11.0 MBytes 18.5 Mbits/sec

[ 3] 5.0-10.0 sec 11.0 MBytes 18.5 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.1 sec 22.1 MBytes 18.4 Mbits/sec

 

Ping

C:\iperf-2.0.5-2-win32>ping 10.32.42.34

 

Pinging 10.32.42.34 with 32 bytes of data:

 

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time<1ms TTL=64

 

Ping statistics for 10.32.42.34:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

 

Testing WiFi ( one room apart )

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 5 -c 10.32.42.34

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.34, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2184 connected with 10.32.42.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 5.0 sec 10.8 MBytes 18.0 Mbits/sec

[ 3] 5.0-10.0 sec 10.9 MBytes 18.2 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.1 sec 21.8 MBytes 18.1 Mbits/sec

 

Ping

C:\iperf-2.0.5-2-win32>ping 10.32.42.34

 

Pinging 10.32.42.34 with 32 bytes of data:

 

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time=2ms TTL=64

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.34: bytes=32 time<1ms TTL=64

 

Ping statistics for 10.32.42.34:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

 

 

 

201305311626511024x600s.png

 

 

 

 

Testing PLC (some room) ( Theorerical speed 1Gbps )

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 5 -c 10.32.42.43

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.43, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2226 connected with 10.32.42.43 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 5.0 sec 4.25 MBytes 7.13 Mbits/sec

[ 3] 5.0-10.0 sec 1.25 MBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.9 sec 5.62 MBytes 4.35 Mbits/sec

 

Ping

C:\iperf-2.0.5-2-win32>ping 10.32.42.43

 

Pinging 10.32.42.43 with 32 bytes of data:

 

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=3ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=3ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=2ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=12ms TTL=64

 

Ping statistics for 10.32.42.43:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 5ms

 

Testing PLC ( one room apart )

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 5 -c 10.32.42.43

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.43, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2223 connected with 10.32.42.43 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 5.0 sec 1.25 MBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 5.0-10.0 sec 1.38 MBytes 2.31 Mbits/sec

[ 3] 0.0-11.5 sec 2.75 MBytes 2.01 Mbits/sec

 

Ping

C:\iperf-2.0.5-2-win32>ping 10.32.42.43

 

Pinging 10.32.42.43 with 32 bytes of data:

 

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=2ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=2ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=3ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=3ms TTL=64

 

Ping statistics for 10.32.42.43:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

 

 

Testing PLC ( some multi-tap )

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 5 -c 10.32.42.43

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.43, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2440 connected with 10.32.42.43 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 5.0 sec 1.38 MBytes 2.31 Mbits/sec

[ 3] 5.0-10.0 sec 5.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.2 sec 6.50 MBytes 5.36 Mbits/sec

 

Ping

C:\iperf-2.0.5-2-win32>ping 10.32.42.43

 

Pinging 10.32.42.43 with 32 bytes of data:

 

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=3ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=2ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 10.32.42.43: bytes=32 time=1ms TTL=64

 

Ping statistics for 10.32.42.43:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

 

 

201305311616341024x600s.png

 

 

 

Troubleshooting

 

 

Aπό τα ολα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως τα PLC είναι αργά σε προβληματικό βαθμό ακόμα και στο ίδιο πολύπριζο μερικά εκατοστά μακριά. Έτσι έψαξα να δω μήπως κάποια συσκευή στο δίκτυο επηρεάζει τα homeplug. Έκλεισα τα pc, το ups, το Access point και τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα το μονο που είχε αποτέλεσμα ήταν να κλείσω το γενικό τις κουζίνας και τα αποτελέσματα του iperf άλλαξαν στα εξής:

 

 

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 3 -c 10.32.42.35

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.35, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 1078 connected with 10.32.42.35 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 3.0 sec 5.12 MBytes 14.3 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 6.0 sec 6.50 MBytes 18.2 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 9.0 sec 6.38 MBytes 17.8 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.0 sec 21.1 MBytes 17.6 Mbits/sec

 

Τώρα η ταχύτητα τον PLC αρχίζει να μοιάζει με την ταχύτητα του WiFi αλλα με την προϋπόθεση να εxεις τον γενικό της κουζίνα κλειστό κάτι που δεν είναι λογικό.

 

 

 

 

Day #2

 

Επειδή θεώρησα πως τα προηγούμενα αποτέλεσμα δεν γίνετε να είναι σωστά και ήθελα να δώσω στα PLC μια ακόμα ευκαιρία ξανά δοκίμασα μια άλλη μέρα νωρίς που οι γείτονες θα κοιμούνται η θα λείπουν στις δουλειές τους γιατί σκέφτηκα μήπως κάποιος γείτονας έχει κάποια συσκευή που επηρεάζει το δίκτυο. Ετσι είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα που είναι τελείως διαφορετικά.

 

Testing PLC (some room) ( Theorerical speed 1Gbps )

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 1 -c 10.32.42.35

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.35, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 1671 connected with 10.32.42.35 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.0 sec 61.9 MBytes 51.8 Mbits/sec

 

Testing PLC (Living room) Link Status Orange

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 1 -c 10.32.42.35

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.35, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2035 connected with 10.32.42.35 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.6 sec 3.38 MBytes 2.68 Mbits/sec

 

 

 

 

Testing PLC (Bedroom2) Link Status Blue

 

Iperf

C:\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -i 1 -c 10.32.42.35

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.32.42.35, TCP port 5001

TCP window size: 64.0 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.32.42.30 port 2201 connected with 10.32.42.35 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 0.0-10.3 sec 7.88 MBytes 6.42 Mbits/sec

 

Συμπέρασμα

 

 

πως βλέπουμε από τα test τα Belkin homeplug που είναι σχετικά καινούργια σε σχέση με το Netgear που είναι αρκετά παλιό access point είναι ασταθή και ενώ έχουν την δυνατότητα για μεγάλες ταχύτητες φαίνεται να υπολειτουργούν , σε κοντινές απόστασεις έχουν τρελες επίδοσης αλλα όμως μόλις αλλάζεις δωμάτιο οι επίδοσης αυτές χάνονται και γινοντε πιο αργα και ατο WiFi και ας έχουν ονομαστική ταχύτητα 1Gbps.

 

Δυστυχώς τα homeplug δεν έχουν κανένα πρόγραμμα η webgui για να πειράζεις τα settings για να βλέπαμε μήπως βελτιώναμε την κατάσταση. Το μονο software που έχουν τα Belkin είναι για firmware update το οποιο έχω κάνει και βρίσκονται στο τελευταίο firmware. Τα homeplug είτε παίζουν καλά η όχι και είναι λίγα τα πράγματα που μπορείς να κανεις.

 

Αντίθετα στα WiFi υπάρχουν πληθώρα settings όλα τα ΑP έχουν Webgui για να πειράζεις τα settings, σε πολλά μπορείς να βάλεις και 3rd party firmware DD-WRT για να μπορείς να κανεις τα πάντα. Επίσης σε ένα ΑP εύκολα μπορείς να αλλάξεις την κεραία για να βελτίωσης το σήμα σου κάτι αντιστοιχο στα PLC δεν υπάρχει.

 

Έστω και αν παραδεχτούμε πως τα Belkin τα δικά μου είναι χαλασμένα, το σπίτι μου έχει κακή καλωδίωση η έχω συσκευές που φέρνουν θόρυβο στο ηλεκτρικό δίκτυο η μεγιστη ταχύτητα που πιάσαμε με τα Belkin υπό normal συνθήκες σε άλλο δωμάτιο ( γιατί δεν νομίζω κάνει να θέλει homeplug για το ίδιο δωμάτιο ) ήταν 8mbps αν υποθέσουμε πως ένα καλύτερο πιο σταθερό homeplug σε ενα σπιτι με ιδανικη καλωδιωση έχει τριπλάσια ταχύτητα δηλαδή 24mbps δεν φτάνουμε την ταχύτητα που μπορούμε να έχουμε με ένα normal Ν WiFi.

 

Βεβαια για χρήση internet σύμφωνα με τα Online Speedtest τα homeplug ήταν αρκετά και δεν επηρέασαν την ταχύτητα παρα μονο στο latency.

 

 

Το συμπέρασμα είναι πως τα PLC είναι ακόμα ανώριμα όχι τόσο λόγο ταχύτητας ( γιατί κάτω υπό ιδανικές συνθήκες μπορεί να εχεις ταχύτητα ) αλλα λόγο αδυναμίας σεταρισματος αφού το 50% τον PLC δεν έχουν προγράμματα ούτε webgui η να κανεις κάποια διάγνωση ουτε μπορείς να αλλάζεις τα settings μέχρι να βρείς κάποιο setup που παιζει καλά, ακόμα τα PLC είναι ευαίσθητα στο τι υπάρχει πάνω στο ηλεκτρικό δίκτυο και κάθε συσκευή που μπαίνει πάνω μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα homeplug έτσι δουλεύουν καλά υπό προϋπόθεσεις και την μια μέρα μπορεί να παίζουν και την άλλη όχι.

 

Επειδή ότι βάζουμε πάνω στο ηλεκτρικό δίκτυο επηρεάσει τα PLC ίσως πρέπει να σκεφτούμε να βάζουμε στις συσκευές που επηρεάζουν αρνητικά τα PLC ένα “ Powerline Noise Filter που είναι στην ουσία ένα ειδικό πολύπριζο ασφαλειας. Γενικά τα PLC είναι ευαίσθητα και είναι πιο εύκολο να παρουσιάσουν πρόβλημα από τα WiFi και δεν το λέω μονο από την εμπειρία που είχα από τα Belkin αλλα και σε άλλες περίπτωσις που έχω βάλει PLC σε τρίτους και πολλές φορες χρειάζεται να απομονώνεις συσκευές με φίλτρα η να γυρίζεις πριζες από τον πινακα για να τις βάλεις στο ίδιο Ring κάτι που δεν μπορεί να κάνει ένας απλός χρηστης.

 

Aμα ποτε κάτσω και ανοίξω τον πινακα και βάλω δωμάτιο και σαλόνι στο ίδιο ring ( που δεν πρεπει ειναι ) θα ξανακάνω test.

  • Like 5

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Απλά για να βοηθήσω λίγο, να προσθέσω ότι τα συγκεκριμένα Belkin είχαν αρχικά αρκετά προβλήματα υπερθέρμανσης και σταθερότητας, αποσύρθηκαν για λίγο και ξανακυκλοφόρησαν με νέο firmware και πιθανός hardware revision... 

Να και ένα άλλο τεστ http://www.tomsnetworking.de/en/content/reviews/j2010a/review_belkin_gigabit_powerline_hd_f5d4076_fw_20/index.html

 

Τέλος έχει μεγάλη σημασία η διακλάδωση του καλωδίου πριν την πρίζα. Πχ τα 500αρια devolo και tplink που έχω σε ενισχυμένες πρίζες που πάνε κατευθείαν στον πίνακα πιάνουν ταχύτητα μεταξύ τους από 300 μέχρι 400 σε διαφορετικά δωμάτια πάντα!!!

Σε απλές πρίζες που είναι πάνω φώτα και άλλες συσκευές μπορεί να πέσουν και στα 60-80. Αν ανοίξει ο θερμοσίφωνας ή η κουζίνα πέφτουν και κάτω από 40-50...

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

 


 

Το μονο software που έχουν τα Belkin είναι για firmware update το οποιο έχω κάνει και βρίσκονται στο τελευταίο firmware

 

 

Άμα αποδεχτούμε πως τα Belkin είναι προβληματικά, το test δεν διάρκησε πολύ για να υπάρξουν θέματα σταθερότητας και υπερθέρμανσης.

 

Τα Belkin αποσύρθηκαν όχι τόσο λόγο σταθερότητας και overheating αλλα επειδή προσπαθούν να είναι Gigabit χρησιμοποιούν ένα μεγάλο ευρος συχνοτήτων και έτσι μπορούν να προκαλέσουν πιο πολλές παρεμβολές από ένα κοινό PLC.
 

 

...σε ενισχυμένες πρίζες

 

Aυτό τι σημαίνει μεγαλύτερης διατομής καλώδιο ? τότε ναι θα παίξουν καλύτερα

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

...σε ενισχυμένες πρίζες

 

Aυτό τι σημαίνει μεγαλύτερης διατομής καλώδιο ? τότε ναι θα παίξουν καλύτερα

 

 

Ναι πάντα οι ενισχυμένες πρίζες επειδή πάνε σε 16Α ασφάλεια έχουν το πιο χοντρό καλώδιο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα ζητήσει από τον ηλεκτρολόγο μία τέτοια πρίζα σε κάθε δωμάτιο και με αυτές αποκλειστικά δουλεύω τα powerlines! :-)

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

πολύ σωστά έκανες και αυτό γίνετε άμα το σπίτι είναι δικό σου. Οποιος νοικιάζει τι να αλλάξει πρίζες και να περνάει καλώδια για να φτιάξει το ξένο σπίτι δεν λέει.

Οποιος έχει δικό του σπίτι και μπορεί να επένδυση σε σωστη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τότε ναι τα PLC θα παίξουν και καλύτερα από WiFi.

 

Για τις συσκευές που κάνουν παρεμβολές υπάρχουν φίλτρα να βάλεις.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Έχεις κανένα λινκ από τα φίλτρα γιατί δεν έχω βρει με ευρωπαϊκό φις...

Αν και επειδή έχω τριφασικό έχω απομονώσει τις "προβληματικές" συσκευές σε διαφορετική φάση...

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Ένα είναι αυτό και έχει την μορφή κλασικού πολύπριζου, τώρα άμα δουλεύει καλά η όχι δεν το έχω δοκιμάσει αλλιώς θα το είχα συμπεριλάβει και αυτό στο test

 

 

http://www.lea-networks.co.uk/produit.php?sscid=51&cid=36&pid=39

 

kαι αυτο:

 

http://www.lea-networks.co.uk/produit.php?sscid=57&cid=36&pid=73

 

 

Aυτό που πρέπει να βρούμε είναι άμα υπάρχουν Ασφάλειες για τον πινακα που έχουν διαφορα στα PLC η άμα υπάρχουν ανάλογα φίλτρα τα οποια να έχουν μορφή ραγο-υλικού για να μπαίνουν στο πινακα για να μην γεμίζουμε το σπίτι με πολύπριζα.

Επεξ/σία από biomecanoid

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Πάντως υπάρχουν διάφορα για πίνακες όπως dLAN® 200 AVpro DINrail

http://www.devolo.com/business/85_dlan-200-avpro-dinrail_product-presentation_1.html?l=en

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δεν λέω για PLC αλλα για ΦΙΛΤΡΑ και ασφάλειες PLC friendly ένα ηλεκτρολόγος ίσως εχει συνάντηση τέτοιες συσκευές

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Χρήσιμες πληροφορίες

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.