Προς το περιεχόμενο
kostasgr78

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Ξεκινώ ένα θέμα για να συζητήσουμε για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες αυτής, πάνω στην Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Έχει ακουστεί ότι μελλοντικά για να μπορεί κανείς να είναι Εκπαιδευτής Ενηλίκων ακόμα και σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
20 λεπτά πριν, kostasgr78 είπε

Ξεκινώ ένα θέμα για να συζητήσουμε για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες αυτής, πάνω στην Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Έχει ακουστεί ότι μελλοντικά για να μπορεί κανείς να είναι Εκπαιδευτής Ενηλίκων ακόμα και σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Από τα λίγα που γνωρίζω για να είσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων πρέπει να έχεις πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Επεξ/σία από ikorolis

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι υποχρεωτικό ακόμα.

Το 2020 θα γίνει υποχρεωτική η κατοχή πιστοποίησης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε δημόσιους φορείς, αλλά και για προγράμματα σε ιδιωτικούς φορείς που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

Για αργότερα, είναι υπό συζήτηση να έχει καθολική εφαρμογή, και να συμπεριλάβει και ιδιωτικούς φορείς.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
16 λεπτά πριν, kostasgr78 είπε

Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι υποχρεωτικό ακόμα.

Το 2020 θα γίνει υποχρεωτική η κατοχή πιστοποίησης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε δημόσιους φορείς, αλλά και για προγράμματα σε ιδιωτικούς φορείς που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

Για αργότερα, είναι υπό συζήτηση να έχει καθολική εφαρμογή, και να συμπεριλάβει και ιδιωτικούς φορείς.

είσαι σίγουρος για αυτό που λες φίλε μου? καθώς και η αναζήτηση στο google αλλά και η ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ λέει άλλα.

γιατί από καθηγητές πληροφορικής που γνωρίζω στον ιδιωτικό τομέα που διδάσκουν σε ΙΕΚ και σε ΚΕΚ κτλ απαιτείται να έχουν πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ αλλιώς δεν μπορούν.

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Βήματα και Διαδικασία

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης

Βήματα και Διαδικασία

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσειςδεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.

2. Από 1.9.2020 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».
(άρθρο 68 του Ν. 4623/2019 (134/Α’/09-08-2019))

«Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.».
(παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17))

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/ 11.05.2016) απευθείας, με την υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης και φακέλου δικαιολογητικών και εφ’ όσον ο φάκελός τους χαρακτηριστεί πλήρης, δύνανται να πιστοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

«α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας: αα) Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες»

Παρακαλώ, πατήστε στον σύνδεσμο http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/trainers-instructions_2019.pdf για να δείτε τις κατηγορίες δικαιούχων και τη διαδικασία υποβολής αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί τη σχετική διαδικασία σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) « Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3 (ΦΕΚ 2844/23-10-2012), «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας», της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης καθώς και στο άρθρο 67 του Ν. 4386/2016.

Για να δείτε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το άρθρο 67  του Ν. 4386/2016 πατήστε εδώ.

περισσότερες πληροφορίες εδώ https://www.eoppep.gr/index.php/el/how-to/teacher-certification-educational-attainment-lifelong-learning-lll-adult#θεσμικό-πλαίσιο

 

Επεξ/σία από ikorolis

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Γνωρίζω άπειρο κόσμο πάρα πολλών ειδικοτήτων που διδάσκουν ενηλίκους σε ΚΔΒΜ και σε ΙΕΚ, χωρίς να έχουν πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ακούγεται, όμως, ότι αυτό θα καταστεί υποχρεωτικό για όλους όσους εκπαιδεύουν ενήλικους.

Αυτό θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε και εδώ μέσα.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δεν είναι κάτι δύσκολο η διαδικασία,  στέλνεις κάποια χαρτιά και σε 2-3 εβδομάδες την παίρνεις.  Την είχα κάνει πριν χρόνια. 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

εδώ πιστεύω https://www.eoppep.gr/index.php/el/how-to/teacher-certification-educational-attainment-lifelong-learning-lll-adult

να βρείτε χρήσιμα πράγματα όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με το αντικείμενο "εκπαιδευτής ενηλίκων"

δύσκολο δεν είναι

κατάθεση δικαιολογητικών απαιτεί

κατάθεση ενός χρηματικού ποσού

εξετάσεις ή σεμινάρια

υπόψη θέλει ανανέωση κάθε 10 χρόνια νομίζω...

Επεξ/σία από ikorolis

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αυτό που περιγράφεις, ίσως ήταν απαίτηση των προδιαγραφών μιας Cisco Academy.

Αυτή τη στιγμή ακόμα και σε ΙΕΚ μεγάλου βεληνεκούς, ένα ελάχιστο ποσοστό είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ. Να μην αναφερθούμε σε ΚΔΒΜ.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
10 λεπτά πριν, kostasgr78 είπε

Αυτό που περιγράφεις, ίσως ήταν απαίτηση των προδιαγραφών μιας Cisco Academy.

Αυτή τη στιγμή ακόμα και σε ΙΕΚ μεγάλου βεληνεκούς, ένα ελάχιστο ποσοστό είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ. Να μην αναφερθούμε σε ΚΔΒΜ.

όχι ήταν απαίτηση του ΕΟΠΠΕΠ την οποία παρέκαμψα μέσω της CISCO.

δεν ήταν απαίτηση της CISCO

για την CISCO για να διδάξεις σε CISCO NETWORK ACADEMY απαιτείται η πιστοποίηση τους και μόνο

δεν έχει να κάνει με το ΙΕΚ ή με το ΚΔΒΜ

εγώ πάντως σε όσα μεγάλα ΙΕΚ και ΚΔΒΜ γνωρίζω καθηγητές πληροφορικάριους (εκτός αυτών που είναι στον όμιλο της εταιρείας) όλοι έχουν πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ ελάχιστους γνωρίζω που δεν έχουν.

εννοείται ότι διδάσκουν όλοι σε ενήλικους.

Επεξ/σία από ikorolis

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Είναι άλλο θέμα, αν κάποιος έχει από προσωπική επιθυμία και άλλο αν το απαιτεί ο Νόμος.

 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

περισσότερο δεν μπορώ να βοηθήσω στο ερώτημα σου

καθώς έχουμε διαφορετική άποψη πάνω στο θέμα

σύμφωνα με όσα γνωρίζω από παλιά πρέπει να έχεις πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ για να εκπαιδεύεις ενηλίκους

σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (και με την αναζήτηση πάνω στο θέμα αυτό) απαιτεί να έχεις πιστοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων

εσύ λες ότι δεν είναι απαραίτητη

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αν το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο απο τον ΟΑΕΔ πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και οι εκπαιδευτές 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναφέρει ρητά.

«Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 4 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017).»

Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον σε ιδιωτικούς φορείς, αν δεν τρέχει κάποιο πρόγραμμα από δημόσιους πόρους, συνεχίζει να μην είναι απαιτούμενη η πιστοποίηση.

https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/figures-accreditation/teacher-certification-educational-attainment-lifelong-learning-lll-adult

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Στις 27/10/2019 στις 12:28 ΜΜ, ikorolis είπε

περισσότερο δεν μπορώ να βοηθήσω στο ερώτημα σου

καθώς έχουμε διαφορετική άποψη πάνω στο θέμα

σύμφωνα με όσα γνωρίζω από παλιά πρέπει να έχεις πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ για να εκπαιδεύεις ενηλίκους

σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (και με την αναζήτηση πάνω στο θέμα αυτό) απαιτεί να έχεις πιστοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων

εσύ λες ότι δεν είναι απαραίτητη

Εγώ δεν έχω άποψη, γι' αυτό δημιούργησα το παρόν θέμα, για να μάθουμε από κάποιον που γνωρίζει τεκμηριωμένα.

Παραπάνω απλά ανέφερα ότι γνωρίζω άπειρο κόσμο που διδάσκει ενηλίκους σε ιδιωτικά ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, και ΔΕΝ κατέχει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Εσύ επιμένεις ότι είναι απαραίτητη, ενώ αναφέρεις ότι κι εσύ γνωρίζεις κάποιους που διδάσκουν και δεν έχουν.

Οι τεκμηριώσεις που βάλαμε παραπάνω (δεν γνωρίζω λεπτομερώς άλλους κανονισμούς), ακόμα και από τον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ, δεν κάνει αναφορά ότι είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πιστοποίησης για εκπαιδευτές σε προγράμματα που ΔΕΝ είναι χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους.

Αν γνωρίζει κάποιος λεπτομερώς την πορεία αυτού του πράγματος και τί πρόκειται να γίνει πιθανόν και μέσα στην επόμενη σεζόν, ας μάς πει και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
9 ώρες πριν, kostasgr78 είπε

Εγώ δεν έχω άποψη, γι' αυτό δημιούργησα το παρόν θέμα, για να μάθουμε από κάποιον που γνωρίζει τεκμηριωμένα.

Παραπάνω απλά ανέφερα ότι γνωρίζω άπειρο κόσμο που διδάσκει ενηλίκους σε ιδιωτικά ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, και ΔΕΝ κατέχει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Εσύ επιμένεις ότι είναι απαραίτητη, ενώ αναφέρεις ότι κι εσύ γνωρίζεις κάποιους που διδάσκουν και δεν έχουν.

Οι τεκμηριώσεις που βάλαμε παραπάνω (δεν γνωρίζω λεπτομερώς άλλους κανονισμούς), ακόμα και από τον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ, δεν κάνει αναφορά ότι είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πιστοποίησης για εκπαιδευτές σε προγράμματα που ΔΕΝ είναι χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους.

Αν γνωρίζει κάποιος λεπτομερώς την πορεία αυτού του πράγματος και τί πρόκειται να γίνει πιθανόν και μέσα στην επόμενη σεζόν, ας μάς πει και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά.

συνήθως τα προγράμματα που απαιτείται ο εκπαιδευτής ενηλίκων να έχει πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ είναι τα γνωστά "Βασικές Δεξιότητες Η/Υ ή αλλιώς ΤπΕ" που παίζει να είναι για ανέργους ή για εργαζόμενους.

δεν γνωρίζω άλλα προγράμματα που να απαιτείται

δυστυχώς δεν ασχολούμαι με το αντικείμενο ΙΕΚ - ΚΔΒΜ (υπάρχουν πάρα πολλά) για να ξέρω περισσότερες πληροφορίες

εγώ απλά σου μεταβίβασα ότι πληροφορίες γνωρίζω από καθηγητές (εκπαιδευτές) κυρίως πληροφορικάριους

και από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και φυσικά από την αναζήτηση "εκπαιδευτής ενηλίκων".

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Χρήσιμες πληροφορίες

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.