Μας άρεσε

  • Πολλές χρήσιμες τεχνολογίες που λειτουργούν αυτόματα (π.χ. channel switching)
  • Καλή ποιότητα σήματος σε όλο το σπίτι, χάρη στο mesh kit
  • Εύκολη εγκατάσταση όλων των συσκευών

Δεν μας άρεσε

  • Χαμηλή ταχύτητα στα 2.4GHz, ειδικά όταν το σήμα αρχίσει να εξασθενεί
  •  Έλλειψη επιπλέον θυρών Ethernet στους δορυφόρους mesh
  • Ασθενές Wi-Fi του router, το «σώζουν» οι υπόλοιπες συσκευές