Τα νέα έρχονται λίγες μέρες μετά την απόφαση της Γαλλίας για επισήμανση βαθμίδας επισκευής

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα ψήφισε στη στήριξη των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δικαίωμα επισκευής συσκευών (Right to Repair) από τους καταναλωτές, που περιλαμβάνει ένα σύστημα επισήμανσης  στα προϊόντα για να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές όσον αφορά τη ζωή και επίπεδο επισκευής.

Η πρόταση θα υποχρεώσει την Επιτροπή της ΕΕ να αναπτύξει και να καθιερώσει υποχρεωτική επισήμανση, ώστε να παρέχει σαφείς, άμεσα ορατές και ευκατανόητες πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής και την αποκατάσταση ενός προϊόντος κατά τη στιγμή της αγοράς. Αυτό θα περιλαμβάνει έναν βαθμό επισκευής που θα αναγράφονται ξεκάθαρα στη συσκευασία την ώρα αγοράς, όπως είδαμε και στο πρόσφατο άρθρο μας.

Όπως δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής David Cormand :
"Με την έγκριση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η υποχρεωτική επισήμανση που υποδεικνύει την ανθεκτικότητα και την αντιμετώπιση  πρόωρης παλαίωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η σωστή απόφαση."

Όπως αναφέραμε, σε μια έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής απόφασης, το 77% πολιτών προτιμούν να επισκευάσουν τη συσκευή τους παρά να την αντικαταστήσουν, με το 79% επίσης να συμφωνεί πως οι κατασκευάστριες εταιρείες θα έπρεπε να διευκολύνουν την επισκευή των συσκευών και να παρέχουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Η Apple είναι μία από τις εταιρείες που δέχτηκε έντονη κριτική για τις εξωφρενικές τιμές επισκευής, όπως τα $79 για απλό σέρβις του HomePod mini αξίας $99 και τα αυθαίρετα όρια επισκευών  όπως τη φραγή επισκευής της κάμερας του iPhone 12 χωρίς πρόσβαση στο System Configuration app. Σε αυτό το θέμα η Επιτροπή Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε μια έκθεση όπου κατηγορεί την Apple σε συμβολή σε μια κουλτούρα αντικατάστασης προϊόντων και μικρής ζωής.

Η πρόταση της ΕΕ σκοπεύει να ενθαρρύνει μια σειρά φιλικών πολιτικών προς επισκευές προϊόντων, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή τους.

  • Like 26
  • Thanks 9