Με την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία PSD2 να είναι σε πλήρη ισχύ από τις 14 Σεπτεμβρίου, ήδη τα πρώτα δείγματα του open banking κάνουν την εμφάνισή τους και στη χώρα μας όπως η εφαρμογή Waiz της Εθνικής Τράπεζας που διατίθεται δωρεάν.

Μέσω της εφαρμογής που διατίθεται ευρέως από σήμερα για τις mobile πλατφόρμες του Android και του iOS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς που διαθέτουν όχι μόνο στην Εθνική αλλά και σε άλλες ελληνικές ή ξένες τράπεζες. Μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον, ο χρήστης μπορεί αφού πραγματοποιήσει τις κατάλληλες διασυνδέσεις, να εμφανίσει το υπόλοιπο και τα στοιχεία όλων των τραπεζικών του λογαριασμών, όψεως ή ταμιευτηρίου. Υποστηρίζεται παράλληλα η αυτόματη κατηγοριοποίηση όλων των κινήσεων όχι μόνο των λογαριασμών αλλά και των καρτών που έχει στην κατοχή του ο χρήστης, βάσει της κατηγορίας των εσόδων/εξόδων του.

gr_challenges-2x.jpg.45a415e856d19900c5179296c6336a8c.jpg gr_push_notifications_income_exp.jpg.e51914d95c4973ccdb5619d8088d1a91.jpg 1251646133_gr_ccount-2x.jpg.4e1c911758a771f67473f6e027901f3c.jpg gr-categorization-2x-2.jpg.b2b82fbf242140b22853b6a79a7cd426.jpg

Τα δάνεια και οι μετοχές για την ώρα δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή όπως επίσης και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι ειδοποιήσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εφαρμογής η οποία ενημερώνει για κάθε συναλλαγή ανάλογα με το όριο που έχει τεθεί και με τον χρήστη να μπορεί να δημιουργήσει έναν μηνιαίο προϋπολογισμό των εξόδων του. Ένας από τους στόχους της εφαρμογής άλλωστε είναι να μπορεί ο χρήστης να έχει εύκολα και γρήγορα μια πλήρη εικόνα των εξόδων του προκειμένου αν χρειαστεί να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Άλλες ενημερώσεις που στέλνει η εφαρμογή περιλαμβάνουν την κατάθεση χρημάτων σε κάποιο λογαριασμό του χρήστη, ή όταν το υπόλοιπο πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. 

Σε ότι αφορά τα ζητήματα ιδιωτικότητας, η διαχείριση της εφαρμογής γίνεται από ανεξάρτητο τμήμα της Εθνικής τράπεζας χωρίς να γίνεται ταυτοποίηση των λογαριασμών με τους χρήστες τους. Θα πρέπει να αναφερθεί πάντως ότι η διασύνδεση του Waiz με λογαριασμούς άλλων τραπεζών δεν γίνεται μέσω επίσημων api αλλά με τη χρήση της τεχνολογίας screen scraping, με τα στοιχεία «να αποθηκεύονται σε μορφή που κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε μπορεί να τα διαβάσει.». Για τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση email ενώ για την εισαγωγή κάθε τραπεζικού λογαριασμού στο Waiz, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει το username/password που έχει ενεργό στο Internet banking της εκάστοτε τράπεζας.

Waiz για Android | iOS