Το ανοικτό λογισμικό προσφέρει ανταγωνιστικές λύσεις και μπορεί να διευκολύνει ευρεία γκάμα χρηστών, και όχι μόνο εξειδικευμένους επαγγελματίες, είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου του ΕΜΠ για τις ελεύθερες και ανοιχτές λύσεις στο χώρο της Πληροφορικής.

 

Πάνω από 400 μέλη της Ελληνικής κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, καθώς και ξένοι ομιλητές και δημιουργοί εφαρμογών, παρακολούθησαν την περασμένη εβδομάδα το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Εκτός από το Linux και τις ανοιχτές εφαρμογές γραφείου όπως το OppenOffice, που καλύπτουν ανάγκες μεμονωμένων χρηστών και μικρών επιχειρήσεων, το ΕΛ/ΛΑΚ προσφέρει λύσεις και για ευρύτερες ανάγκες. Τα βασικά συμπεράσματα σε επιμέρους τομείς:

 

Δημόσιος Τομέας: Οι εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιούνται ήδη από πληθώρα δημόσιων φορέων σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο στρατηγικής που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματα αποτελούν ο Δήμος του Μονάχου και η Ένωση Δήμων Σουηδίας, οι υπηρεσίες των οποίων στηρίζονται αποκλειστικά σε εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού.

 

Εκπαίδευση: Το ΕΛ/ΛΑΚ είναι διαδεδομένο σε εφαρμογές για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια. Ο φθηνός φορητός της πρωτοβουλίας OLPC (One Laptop Per Child, ένας φορητός ανά παιδί) για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ένα ακόμα παράδειγμα.

 

Επιστημονική Κοινότητα: Τα πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ, όπως το GNU Octave, καλύπτουν την πλειονότητα των επιστημονικών δραστηριοτήτων και παρέχουν αντίστοιχες δυνατότητες με αυτές των εμπορικών πακέτων.

 

Ανοικτή Πρόσβαση: Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα κρίνεται ιδανικό εργαλείο για την υποστήριξη της ελεύθερης πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται προσπάθειες όπως Αδειες Χρήσης Creative Commons, σημαντικός παράγοντα διαμοιρασμού, επαναχρησιμοποίησης και διάδοσης της γνώσης.

 

Οι άδειες χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ, όπως η άδεια ανοικτού λογισμικού που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική μετάφραση της άδειας GNU GPLv3, κατοχυρώνουν απόλυτα τον δημιουργό λογισμικού, προστατεύουν τον τελικό χρήστη/καταναλωτή, και κυρίως, ευνοούν την περαιτέρω εξέλιξη του λογισμικού.

 

Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού: Σε συγκριτική έρευνα μεταξύ τεσσάρων πυρήνων λειτουργικών συστημάτων (MS-Windows, FreeBSD, Linux, Open Solaris), τα συστήματα ελεύθερου Λογισμικού βρέθηκαν εξίσου εύχρηστα, λειτουργικά και ασφαλή, με εκείνα του κλειστού κώδικα.

 

Δίκτυα και Υπηρεσίες: Το ΕΛ/ΛΑΚ έχει ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των δικτύων υπολογιστών. Παρουσιάστηκε το έργο ntop, μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα ικανή να παρακολουθεί παθητικά την κίνηση ενός δικτύου, και ο εξυπηρετητής εφαρμογών (application server) JBoss που χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο για τη φιλοξενία εφαρμογών Java. Επίσης, προϊόντα ΕΛ/ΛΑΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ιδεατών εξυπηρετητών. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες virtualization που προσφέρει το πακέτο ΕΛ/ΛΑΚ Xen.

 

Source.png Πηγή: in.gr