Στη διάθεση του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Στόχος είναι η βελτίωσή της από ανεξάρτητους προγραμματιστές και επιχειρήσεις, ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες ή τροποποιήσεις, αλλά και για να αποτελέσει τη βάση για νέες εφαρμογές. Η γλώσσα προγραμματισμού που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η Java και ο κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Η εφαρμογή διανέμεται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην ιστοσελίδα σύμφωνα με την άδεια Apache 2.0.

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έδωσε στη δημοσιότητα και το στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων για το 2008, για πρώτη φορά με άδεια ελεύθερης αναδιανομής και με χρήση ανοικτών προτύπων. Το Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων 2008 περιέχει στοιχεία για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, τον ΦΠΑ, τη φορολογία κεφαλαίου και το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ). Δημοσιεύεται στις μορφές ODS και PDF (καθώς και XLS για συμβατότητα με παλαιότερες εφαρμογές) και διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

 

Source.png Πηγή: Ελευθεροτυπία