Σοβαρό πρόβλημα στον υπολογιστή τους αντιμετωπίζουν οι χρήστες της δωρεάν έκδοσης του AVG antivirus που αφορά το λειτουργικό σύστημα Windows 7 64bit. Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση με αριθμό 271.1.1/3292 (432/3292) αφού εγκατασταθεί, «εξουδετερώνει» τον υπολογιστή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει εκκίνηση των Windows. Επίσης, παρουσιάζεται μπλε οθόνη με κωδικό c0000135.

Η ομάδα ανάπτυξης του προγράμματος έχει απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη ενημέρωση και προτρέπει τους χρήστες που την έχουν εγκαταστήσει να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο AVG Rescue CD/USB για να μετονομάσουν τα προβληματικά αρχεία έτσι ώστε να μη λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή. Εναλλακτικά, το ίδιο μπορεί να γίνει εφόσον είναι δυνατή η εκκίνηση μέσω ασφαλούς λειτουργίας. Αναλυτικότερες οδηγίες, υπάρχουν στο forum του AVG antivirus.

 

Link.png Site: downloadsquad.com