Πριν από πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανόνες οι οποίοι έδωσαν -σε μεγάλο βαθμό- τέλος στα τέλη περιαγωγής για τους πολίτες που ταξιδεύουν με τις συσκευές τους στα σύνορα εντός της ένωσης.

Από σήμερα ο κανονισμός που επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να χρησιμοποιούν το κινητό τους όπως στην πατρίδα τους, ανανεώνεται για μια ολόκληρη δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν μέχρι το 2032 να συνεχίσουν να αποφεύγουν τα περισσότερα πρόσθετα τέλη όταν ταξιδεύουν εντός κάποιου από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τουλάχιστον μέχρι το 2032.

Ο επικαιροποιημένος κανονισμός φέρνει επίσης ορισμένες νέες προσθήκες, εστιάζοντας στην ποιότητα των υπηρεσιών, με την απαίτηση οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες στη ξένη χώρα όπως και στην πατρίδα τους, όταν τα ίδια δίκτυα και τεχνολογίες είναι διαθέσιμα στο δίκτυο του κράτους μέλους που έχουν επισκεφθεί. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας πελάτης περιαγωγής που μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες 5G στην πατρίδα του θα πρέπει να έχει επίσης υπηρεσίες περιαγωγής 5G - όπου αυτές είναι διαθέσιμες - στο κράτος μέλος που επισκέπτεται.

Η παροχή ποιότητας υπηρεσιών δεν εγγυάται ότι κατά την περιαγωγή θα λαμβάνετε την ίδια ταχύτητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι ταχύτητες του δικτύου μπορεί να ποικίλλουν. Όμως η Επιτροπή αναφέρει ότι οι νέοι κανόνες «αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι όταν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο δίκτυο του εξωτερικού και αυτό έχει διαθέσιμη παρόμοια ποιότητα ή ταχύτητα, ο εγχώριος πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει την ίδια εμπειρία στην υπηρεσία περιαγωγής».

Οι πάροχοι υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν τους πελάτες τους για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα πρέπει να περιμένουν κατά την περιαγωγή, αναφέροντάς την στη σύμβαση περιαγωγής και δημοσιεύοντας πληροφορίες στον ιστότοπό τους. Η Επιτροπή υποστηρίζει ακόμα ότι η ποιότητα των υπηρεσιών θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία καθώς η ανάπτυξη του 5G επεκτείνεται και η τεχνολογία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να εξελίσσεται. Ενδεικτικό είναι ότι στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο «μελλοντικό 6G» αλλά και στο ότι η ΕΕ «επενδύει στην ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων».

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται κάποια αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο έπαψε να είναι μέλος της ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Οι περισσότεροι από τους κορυφαίους παρόχους άλλωστε έχουν ανακοινώσει την επαναφορά των τελών περιαγωγής για τους συνδρομητές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο που ταξιδεύουν στην ΕΕ αλλά και το αντίστροφο.

  • Like 4
  • Thanks 5
  • Haha 3