Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να δαπανήσει €15.7 εκατ. για τη χρηματοδότηση έρευνας σχετικά με τις τεχνολογίες του cloud computing, data mobility, και τη διαχείριση ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης.

 

Η έρευνα ονομάζεται Vision Cloud και έχει χρονοδιάγραμμα τριών ετών. Επικεφαλής θα είναι μια ομάδα της IBM από το Ισραήλ. Συνεργάτες του προγράμματος είναι η Siemens, η SAP, το Σουηδικό τεχνολογικό ίδρυμα Επιστήμης Υπολογιστών καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα.

 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος, επικεντρώνεται στο cloud computing και ένα από τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας είναι η εύκολη και ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα. Για παράδειγμα μια εταιρεία να θέλει να μεταδώσει ένα video στα μέλη μιας συνδιάσκεψης, χωρίς όμως να δώσει πρόσβαση στο δίκτυό της. Μέσα από το πρόγραμμα θα ερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο με ασφάλεια και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή.

 

Επίσης, θα διερευνηθούν και άλλες έννοιες όπως το computational storage, όπου ένα πρόγραμμα μπορεί να τρέξει μέσα από ένα σύστημα αποθήκευσης, και αναλύοντας τον ήχο ενός video να δημιουργήσει ένα script, το οποίο θα περιέχει του διαλόγους των ανθρώπων που συμμετέχουν.

 

Το τελευταίο κομμάτι της έρευνας εστιάζεται στη φορητότητα δεδομένων (data mobility). Για παράδειγμα, μια εταιρεία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα δεδομένα της εύκολα από τον ένα πάροχο αποθηκευτικού χώρου στον άλλο. Μέχρι και σήμερα, όταν μια εταιρεία θέλει να μεταφέρει τα δεδομένα της, πρέπει να τα κατεβάσει αρχικά σε δικό της μέσο και στη συνέχεια να τα ξαναανεβάσει στην νέα υπηρεσία. Θα μελετηθούν τρόποι με τους οποίους είναι δυνατή η απευθείας μετακίνηση των δεδομένων.

 

Link.png Site: pcworld.com