Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο το οποίο στηρίχθηκε σε απαντήσεις 13.500 χρηστών του Internet από τα 28 κράτη μέλη, ηλικίας 15 έως 45 ετών, υπάρχει σαφής προτίμηση των online streaming υπηρεσιών σε ότι αφορά την κατανάλωση τηλεοπτικού και μουσικού περιεχομένου.

Αναλυτικά, το 72% δήλωσε ότι έχει πρόσβαση στο Internet τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ το 63% ακούει μουσική online και πάλι μια φορά κάθε 7 ημέρες. Το ποσοστό που βλέπει φωτογραφίες ή παρακολουθεί ταινίες και σειρές είναι μικρότερο αν και πάλι θεωρείται υψηλό αφού κυμαίνεται στο 54%. Συγκεκριμένα για την ακρόαση μουσικής, χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, το 31% δηλώνει ότι τα websites με μουσικά βίντεο και οι σελίδες music-sharing είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος αναπαραγωγής μουσικής, με το 31% να τις προτιμά ενώ το 22% προτιμά επαγγελματικές υπηρεσίες streaming που παρέχουν την ίδια δυνατότητα είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Ακολουθούν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί με 16% και τα social media με 14%. Άλλη μια σημαντική παρατήρηση είναι η μεγαλύτερη συχνότητα με την οποία ακούν μουσική οι ηλικίες 15 έως 24 ετών έναντι ατόμων με ηλικία 25 έως 46 ετών (78 και 50% αντίστοιχα).

 

Σημαντικό κριτήριο επιλογής υπηρεσίας, είναι αν η υπηρεσία προσφέρει δωρεάν πρόσβαση, με το 71% των ατόμων να τις επιλέγει έναντι του 53% που δίνει προτεραιότητα στην καλή ποιότητα ήχου και του video. Τέλος ένα 40% θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι δε χρειάστηκε να κάνει εγγραφή στην υπηρεσία προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει άμεσα.

 

Σε ότι αφορά την κατανάλωση τηλεοπτικού περιεχομένου, οι χρήστες ηλικίας 15 έως 24 ετών προτιμούν σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο την παρακολούθηση σειρών και ταινιών μέσω Internet σε σχέση με τις ηλικίες 25-35 ετών, με ποσοστά 67 και 42% αντίστοιχα. Η επιλογή επαγγελματικών streaming υπηρεσιών είτε αυτά προσφέρουν δωρεάν περιεχόμενο είτε επί πληρωμή, επιλέγει το 25%, με τις υπηρεσίες video sharing να ακολουθούν με 22%.

 

Link.png Site: Sepe