Προς το περιεχόμενο

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

grigas

RMA σε ΜS Μouse αγορασμένο από το eshop

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Toν Ιούνιο του 2006 αγόρασα από το eshop το Microsoft Set DSP Comfort 3.0 Wireless. Xθες μου χάλασε το κουμπί της ροδέλας. Η ροδέλλα κάνει scroll κανονικά, αλλά δεν γίνεται να κάνω middle click. To πρόβλημα είναι 100% θέμα hardware μιας και άμα πατήσω το προβληματικό κουμπί 10 φορές θα πιάσει την μία.

 

Πήγα στο eshop point Άργους να ρωτήσω τι παίζεται με την εγγύηση του προϊόντος. Το προϊόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμο και ως εκ τούτου δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή το link του ποντικιού. Στο μαγαζί όμως που ανοίξαμε την σελίδα προέκυψε ότι δεν αναγράφεται τίποτα περί της εγγύησης. Ο υπάλληλος μου ειπε ότι θα επικοινωνήσει με τα κεντρικά και πράγματα μετά από 1 ώρα μου τηλεφώνησε και με ενημέρωσε ότι το εν λόγω ποντίκι έχει εγγύηση 1 χρόνο (καθώς και ότι τα DSP πληκτρολόγια/ποντίκια δεν καλύπτονται από την MS όσον αφορά την εγγύηση αλλά από το κατάστημα).

 

Η απάντηση δεν με ικανοποίησε και άρχισα να ψάχνω εάν αυτά που μου είπαν ισχύουν όντως. Με ένα ψάξιμο στο ελληνικό site της ΜS βρήκα τα ακόλουθα

 

Περιορισμένη Εγγύηση

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ! Ο όρος "Συσκευή Υλικού" αναφέρεται στο προϊόν υλικού της Microsoft®. Ο όρος "Εσείς" περιλαμβάνει τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, κάθε αναφορά στα οποία θα γίνεται στην παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ως "Εσείς" "σας" κλπ.

 

A. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

 

1. Ρητή Εγγύηση. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και αντί οποιασδήποτε άλλης τυχόν ρητής εγγύησης, η Microsoft εγγυάται ότι, κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, τόσο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όσο και η Συσκευή Υλικού θα ανταποκρίνονται ουσιωδώς σε όσα αναγράφονται στη συσκευασία και τη συνοδευτική τεκμηρίωση της Microsoft, το μεν i) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ για 90 ημέρες, η δε ii) Συσκευή Υλικού για τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που καθορίζεται παρακάτω για κάθε συσκευή (η οποία ορίζεται εφεξής ως "Περίοδος Εγγύησης"), και τούτο από την ημερομηνία απόκτησης, όπως εμφανίζεται στην απόδειξη πληρωμής ή άλλο παρεμφερές αποδεικτικό πληρωμής. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνεται οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιοδήποτε ελάττωμα που θα ανακαλυφθεί μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.

 

Περίοδος Εγγύησης:

 

Ελεγκτές παιχνιδιών της Microsoft: Ενενήντα (90) ημέρες

 

Comfort Optical Mouse 3000, Wireless Optical Mouse 1000, Basic Mouse, Basic Notebook Optical Mouse, Compact Optical Mouse, Mobile Optical Mouse, Notebook Optical Mouse, Optical Mouse by Starck, Standard Wireless Optical Mouse, Wheel Mouse, Wheel Mouse Optical: Δύο (2) χρόνια

 

Wireless Laser Mouse 6000, Wireless Optical Mouse 5000, IntelliMouse® Optical, IntelliMouse Pro, IntelliMouse με IntelliEye, Trackball Explorer, Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer για Bluetooth, Wireless IntelliMouse Explorer με Fingerprint Reader: Πέντε (5) χρόνια

 

Όλες οι υπόλοιπες συσκευές ποντικιού της Microsoft που δεν αναφέρονται παραπάνω: Τρία (3) χρόνια

 

Όλες οι υπόλοιπες συσκευές υλικού της Microsoft (συμπεριλαμβανομένων πληκτρολογίων και σετ πληκτρολογίου-συσκευής κατάδειξης): Τρία (3) χρόνια

 

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει και δεν παρέχεται καμία εγγύηση άλλου είδους αναφορικά με οποιαδήποτε υποκειμενική ή αισθητική άποψη περί της Συσκευής Υλικού ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ρητή εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω είναι η μοναδική ρητή εγγύηση που παρέχεται σε Εσάς και παρέχεται αντί οποιωνδήποτε άλλων ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων (εκτός από τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις που υφίστανται και των οποίων η αποποίηση δεν είναι δυνατή), περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης που υφίσταται δυνάμει άλλης τεκμηρίωσης ή συσκευασίας. Όλες οι πληροφορίες ή προτάσεις (προφορικές ή καταγεγραμμένες) που παρέχονται από τη Microsoft, τους αντιπροσώπους αυτής, τις συγγενείς εταιρείες ή τους προμηθευτές αυτής ή από τους υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους όλων των ανωτέρω, δεν αποτελούν εγγύηση ή προϋπόθεση και δεν επεκτείνουν την έκταση της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης. Ο όρος "Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αποκλειστική Δικαιοδοσία" του Μέρους 2 της Άδειας ισχύει και για την εν λόγω Περιορισμένη Εγγύηση, ενσωματώνεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

 

2. Περιορισμός της διάρκειας ισχύος των σιωπηρών εγγυήσεων. Εάν είστε καταναλωτής, ενδέχεται το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο να αναγνωρίζει την ύπαρξη σιωπηρών εγγυήσεων ή/και όρων και προϋποθέσεων, η χρονική διάρκεια ισχύος των οποίων δυνάμει της παρούσας περιορίζεται στη χρονική διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης. Εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει περιορισμούς στη χρονική διάρκεια σιωπηρών εγγυήσεων και όρων, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα ισχύει στην περίπτωσή σας.

 

B. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα παρακάτω, και υπό τον όρο ότι επιστρέφετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και τη Συσκευή Υλικού στο σημείο από όπου τα προμηθευτήκατε (ή, εάν η επιστροφή στο εν λόγω σημείο δεν γίνει δεκτή, στη Microsoft) με αντίγραφο της απόδειξής σας ή με κάποιο άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό πληρωμής κατά τη διάρκεια ισχύος της Περιόδου Εγγύησης, η Microsoft, κατ' επιλογή της και ως αποκλειστική σας αποζημίωση για αθέτηση της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και οποιωνδήποτε άλλων σιωπηρών εγγυήσεων:

 

θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει μέρος ή ολόκληρο το ελαττωματικό ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή την ελαττωματική Συσκευή Υλικού ή

 

θα καταβάλει αποζημίωση για τις ζημιές που έχετε υποστεί έχοντας βασιστεί εύλογα στο λογισμικό ή τη συσκευή υλικού, η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει το ποσό που έχετε καταβάλει για το Λογισμικό (αν ισχύει) για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή/και τη Συσκευή Υλικού μείον την εύλογη υποτίμηση που βασίζεται στην πραγματική χρήση.

 

Η παραπάνω αποζημίωση υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Οποιοδήποτε προϊόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή Συσκευής Υλικού επισκευαστεί ή αντικατασταθεί θα σας παρασχεθεί καινούριο ή ανακαινισμένο ή μεταχειρισμένο αλλά σε καλή κατάσταση, συγκρίσιμο σε λειτουργία και απόδοση με την αρχική Συσκευή Υλικού (ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) και ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία τρίτων κατασκευαστών.

 

Για οποιοδήποτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή Συσκευή Υλικού επισκευαστεί ή αντικατασταθεί βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, παρέχεται εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης ή για 30 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του στοιχείου σε εσάς, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή της Συσκευής Υλικού παρέχεται νέα εγγύηση για την ίδια Περίοδο Εγγύησης που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν λάβετε μια αναβάθμιση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με μια νέα περιορισμένη εγγύηση, τότε οι όροι της νέας αυτής περιορισμένης εγγύησης θα ισχύουν μόνο για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ όπως αναβαθμίστηκε αλλά δεν θα ισχύουν για την αρχική Συσκευή Υλικού.

 

Τα έξοδα μεταφοράς (περιλαμβανομένης και της συσκευασίας) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρασχεθείσας εγγύησης βαρύνουν Εσάς, εκτός και αν ορίζει διαφορετικά το εφαρμοστέο δίκαιο και

 

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης και αποποιείται οποιωνδήποτε υποχρεώσεων (αν υπάρχουν) σχετικά με την ποιότητα κατασκευής ή την έλλειψη δέουσας επιμέλειας όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες.

 

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:

 

(i) ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ

 

(ii) ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) Ή

 

(iii) ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ.

 

Εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για θετικές ή αποθετικές ζημιές ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή για διαφυγόντα κέρδη, ο παραπάνω περιορισμός δεν θα ισχύει στην περίπτωσή σας.

 

Δ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν θα ισχύσει και η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, στην περίπτωση που το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή η Συσκευή Υλικού:

 

- χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (περιλαμβανομένης της ενοικίασης ή εκμίσθωσης) ή για σκοπούς που δεν ανήκουν στις εφαρμογές που περιγράφονται στην άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

- τροποποιηθεί ή παραποιηθεί,

 

- καταστραφούν λόγω ανωτέρας βίας, απρόβλεπτης ανόδου της τάσης του ρεύματος, κακής μεταχείρισης, κατάχρησης, αμέλειας, ατυχήματος, φθοράς, κακού χειρισμού, εσφαλμένης χρήσης ή άλλων αιτιών που δεν σχετίζονται με ελαττώματα της Συσκευής Υλικού ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

- καταστραφεί λόγω προγραμμάτων, δεδομένων, ιών ή αρχείων ή κατά τη διάρκεια αποστολής ή μεταδόσεων

 

- δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τις οδηγίες χρήσης ή

 

- επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή υποστεί μετατροπές από κάποιο άλλο κέντρο επισκευής και όχι από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Microsoft και αυτό το μη εξουσιοδοτημένο κέντρο προκαλέσει ή συμβάλει στην πρόκληση οποιουδήποτε ελαττώματος ή βλάβης.

 

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση σχετικά με νόμιμα δικαιώματα ή δυνατότητες, όπως οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, αδιατάρακτης νομής ή μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

 

E. ΔΗΛΩΣΗ. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε την αγορά του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και της Συσκευής Υλικού για να τεθεί σε ισχύ η Περιορισμένη Εγγύηση.

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Στην έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Περιορισμένη Εγγύηση παρέχεται μόνο σε εσάς, τον πρώτο νόμιμο χρήστη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή αγοραστή της Συσκευής Υλικού, και δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι αυτής της Περιορισμένης Εγγύησης. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν προορίζεται ούτε αφορά κανέναν άλλο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ατόμου στο οποίο μεταβιβάζετε το προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Άδεια.

 

Ζ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η Microsoft είναι ο εγγυητής σύμφωνα με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη θυγατρική της Microsoft στη χώρα σας (Microsoft Hellas S.A., Λ. Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι Αττικής, τηλέφωνο (010) 6806775) ή να στείλετε σχετική επιστολή στην: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Microsoft στο World Wide Web, στη διεύθυνση http://www.microsoft.com.

 

Θα πρέπει επίσης:

 

1. Να υποβάλετε αποδεικτικό πληρωμής (π.χ. απόδειξη ή τιμολόγιο), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία ή τιμολόγιο (ή αντίγραφο αυτού) που θα πιστοποιεί ότι εσείς είστε ο δικαιούχος της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης καθώς και ότι το αίτημά σας για αποζημίωση γίνεται εντός της Περιόδου Εγγύησης.

 

2. Να ακολουθήσετε τις οδηγίες αποστολής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές οδηγίες της Microsoft που καθορίζουν εάν ένα μέρος ή ολόκληρη η Συσκευή Υλικού ή το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ πρέπει να επιστραφούν. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από την Περιορισμένη Εγγύηση, θα πρέπει να μεταφέρετε ή να παραδώσετε το υλικό είτε στην αρχική του συσκευασία είτε σε μια συσκευασία που παρέχει τον ίδιο βαθμό προστασίας στην τοποθεσία που καθορίζεται από τη Microsoft. Τα έξοδα μεταφοράς (περιλαμβανομένης και της συσκευασίας) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρασχεθείσας εγγύησης βαρύνουν Εσάς, εκτός και αν ορίζει διαφορετικά το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

3. Να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε αρχεία ή δεδομένα θεωρείτε προσωπικά ή εμπιστευτικά, πριν την αποστολή του στοιχείου στη Microsoft.

 

Η αδυναμία τήρησης των παραπάνω οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, που θα σας επιβαρύνουν με πρόσθετες χρεώσεις, ή σε ενδεχόμενη ακύρωση της εγγύησής σας.

 

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία, θα θεωρείται άκυρος, αλλά οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους εφόσον ο καταμερισμός κινδύνων δεν διαταράσσεται ουσιαστικά.

 

 

 

Όπως βλέπετε η Microsoft αναφέρει ότι δίνει 3 χρόνια εγγύηση. Πράγματι, ψάχνοντας στην συνέχεια τι κάνουν άλλα καταστήματα βρήκα το σετ μου στο κατάστημα VisionStudio με επίσης 3 χρόνια εγγύηση.

 

Άρα μάλλον κάτι δεν πάει καλά με το eshop. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να χειριστώ την υπόθεση. Είναι η πρώτη φορά που μπλέκω με RMA στο eshop. Το ποντίκι αν αγοραστεί μόνο του είναι μικρής αξίας (κάτω από 20 ευρώ) αλλά και πάλι δεν θέλω να τους κάνω την χάρη....

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Πάρε ένα τηλέφωνο και πες τους ότι έκαναν λάθος και το ποντίκι έχει 3 χρόνια εγγύηση.και παρέπεμψε τους στο site της MS.

Δεν είναι τίποτα...μπορεί να έκανε λάθος ο τεχνικός.Κι εμένα μου είπαν ότι μια VGa είχε 1 χρόνο ενώ είχε 3 χρόνια εγγύηση, και δεν ήταν 20ευρώ αλλά 420 :D

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Εσείς στην επαρχία (Άργος; ) έχετε δικό σας θεό.Πάρε κατά μέρος τον υπάλληλο,δείξ' του την καταγγελία που έκανες σ' αυτό εδώ το forum,τόνισέ του και τις έρευνές σου πάνω στην χρόνο εγγύησης και δώστου να καταλάβει ότι θα φτάσεις πολύ μακρυά.

 

Κράτα μας ενήμερους.Ειδικά για το e-shop.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

apidi eixa 3 tetia pontikia pou xalasane

min asxolitheis kan me to eshop

milise me microsoft hellas einai poli eksipiretiki kai tha vgaleis grigora akri

edo emena gia mnimes 1000ares mou kopsane pistotiko 80euro

fisika ekana arnisi tou pistotikou kai tin ali mera mou kopsan to kanoniko poso 132euro

oti einai grigas pare me til gia info

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Άλο ένα θύμα του e-shop!

 

Λυπάμε πολύ έστω κι αν είναι μικροποσό :sad:

 

Για να καταλάβεις τι εστί e-shop σε αυτά τα θέματα διάβασε αυτό αν δεν το έχεις κάνει ήδη.

 

Εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε καν να ξέρω ότι υπάρχουν. Τους έχω ήδη διαγράψει από τη λίστα των προμηθευτών από παντού και έχω απαγορέψει να αγοράζεται από εκεί το παραμικρό αμετάκλητα για λόγους δεοντολογίας.

Ας έχουν και τη χαμηλότερη τιμή στον κόσμο.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

μα και 3 χρόνια να μην είναι η εγγύηση της microsoft, βαση νομοθεσίας πλέον όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν έχουν 2ετή εγγύηση?..

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

toulaxiston 2 xronia nomizw apo ekei kai panw einai 8ema kataskeuasth posa dinei...den einai dynaton na yparxei periorismos an 3epernaei auta ta 2 xronia...einai hli8io an isxyei kati tetoio

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ε φυσικά και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. αν είναι δυνατόν άλλωστε. αλλά λέω ότι και τα 3 χρόνια να μήν του αναγνωρίζουν, μπορεί να βρεί πάτημα την διετία που τον καλύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ainte...diavasa oti na nai :(

 

sorry mlkia mou...

 

pantws opws eipan ta paidia kalytera na apeu8un8ei sthn MS Hellas

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
ainte...diavasa oti na nai :(

 

sorry mlkia mou...

 

pantws opws eipan ta paidia kalytera na apeu8un8ei sthn MS Hellas

 

dont worry mate..

 

λίγο το δύσκολο της ώρας, λίγο το σοκ με την αντιμετώπιση που έχουμε απο το eshop... πολύ θέλει????

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

σαν πρώην υπάλληλος του e-shop μπορώ να σου πω ότι τις περιγραφές τις γραφουν οι τηλεφωνητές ! οποτε βασίσου και σε αυτό και πες τους ότι 1000% κάνανε λάθος καταγγελία στο ΙΝΚΑ και όπου αλλου τραβάει η ψυχή σου και μόλις δεχτούν να κάνουν το rma τότε κάντο από την MS hellas έτσι για σπάσιμο :)

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Σας ευχαριστώ πολύ για τα tips. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση τα όσα λέει η MS (εννοώ αυτά που έχω κάνει quote) να μην ισχύουν σε προϊόντα DSP;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

rotten crusader μεγάλη ιστορία μιας βδομάδας μονο :P και σιγά αν δούλευα ακόμα εκεί εκεί τι θα κακό έκανα δουλειά είναι ;)

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
×
×
  • Δημιουργία νέου...