Μας άρεσε

  • Πραγματικά πανίσχυρο, παιχνίδια όπως το Gears 5 δείχνουν εκπληκτικά με τις αναβαθμίσεις
  • Πληθώρα επιλογών σε κάθε τομέα: συνδρομή Game Pass, αξεσουάρ, πρότυπα HDR/ήχου
  • Γρήγορο σε σημείο που... αρνείται κανείς να επιστρέψει σε Xbox One

Δεν μας άρεσε

  • Έλλειψη ισχυρών αποκλειστικοτήτων - η καθυστέρηση του Halo είναι αισθητή
  • Πρακτικά, απαιτείται νέα τηλεόραση για να το εκμεταλλευτεί κάποιος πλήρως
  • Είναι ένα «τουρμπάτο» Xbox – δεν είναι άμεσα αντιληπτή η αλλαγή γενιάς, θα γίνει σε βάθος χρόνου