Το Curiosity rover συνεχίζει τις "βόλτες" του στον κόκκινο πλανήτη αναλύοντας την ατμόσφαιρα και δείγματα από το έδαφος που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες στα σχέδια τους για τις μελλοντικές αποστολές, ειδικά τις επανδρωμένες.

Η Εθνική Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ αποκάλυψε τελευταία ότι το rover ανακάλυψε την ύπαρξη μεθανίου στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, ανάμεσα στα τέλη του 2013 και στις αρχές του 2014. Το μεθάνιο εντοπίστηκε κάπου βόρεια από την τοποθεσία του Curiosity στον κρατήρα Gale.

 

Το φορητό εργαστήριο SAM (Sample Analysis at Mars) που διαθέτει το rover και που αναλύει διαρκώς την ατμόσφαιρα του πλανήτη ανακάλυψε ότι τα επίπεδα μεθανίου στον κόκκινο πλανήτη ήταν μικρότερα από αυτά που περίμεναν οι επιστήμονες. Αλλά κατά την διάρκεια κάποιων δοκιμών ανακαλύφθηκε ότι τα επίπεδα μεθανίου ήταν 10 φορές μεγαλύτερα από το φυσιολογικό. Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες στο Jet Propulsion Laboratory, οι "αιχμές" στα επίπεδα μεθανίου ενδεχομένως να οφείλονται σε κάποια τοπική παραγωγή (ίσως από μικροοργανισμούς ή βακτήρια που ζουν ή έζησαν) ή από κάποιου είδους απελευθέρωση του αερίου στην ατμόσφαιρα από το υπέδαφος εξαιτίας κάποιων γεωχημικών διεργασιών.

 

Η NASA πιστεύει ότι το μεθάνιο κατά την διάρκεια αυτών των γεγονότων ξεπηδάει από κάποια υπόγεια πηγή κάθε λίγο και λιγάκι, και αυτό σημαίνει ότι υφίσταται κάποια δραστηριότητα κάτω από την επιφάνεια του Άρη. Στην Γη, το μεθάνιο κατά μεγάλο μέρος παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως από τα σκουπίδια στις χωματερές ή από ανθρώπινα ή ζωικά απόβλητα. Αν και υπάρχει μία πιθανότητα το μεθάνιο να παράγεται από μικροβιακούς οργανισμούς –το ίδιο συμβαίνει και στην Γη- που ζουν στον πλανήτη ή που ζούσαν κάποτε, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ζωή στον κόκκινο πλανήτη ή ότι κάποια στιγμή ο κόκκινος πλανήτης είχε την δυνατότητα να υποστηρίζει ζωή.

“Υπάρχουν πολλές πιθανές πηγές, βιολογικές ή και μη βιολογικές” λέει ο Sushil Atreya, από την επιστημονική ομάδα του Curiosity “όπως για παράδειγμα οι γεωχημικές διεργασίες και η αλληλεπίδραση πετρωμάτων με το νερό”.

 

Το μεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως πιθανόν να γνωρίζετε και ως καύσιμο. Αν μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο να αξιοποιήσουμε το μεθάνιο στον Αρη, τότε οι μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές ενδεχομένως να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να τροφοδοτήσουν τον εξοπλισμό τους, επεκτείνοντας την παραμονή τους στον κόκκινο πλανήτη.

 

Η NASA λέει ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που αποδεικνύεται πραγματικά ότι το Curiosity ανίχνευσε οργανικά μόρια στον Άρη, και επειδή έχει ανιχνεύσει τέτοιου είδους μόρια και στο παρελθόν, αυτή τη φορά η διαστημική υπηρεσία πραγματοποίησε εξαντλητικές δοκιμές, για να εξασφαλίσει ότι τα οργανικά στοιχεία που ανίχνευσε το εργαστήριο SAM, προέρχονται από τον ίδιο πλανήτη, και δεν δημιουργήθηκαν από τα ίδια τα όργανα του SAM κατά την διάρκεια των δοκιμών (επειδή τα δείγματα θερμαίνονται κ.ά).

 

Τα rover εξόρυξε το δείγμα τον Μάϊο του 2013, αλλά η NASA ανακοίνωσε μόλις τώρα τα συμπεράσματα της, επειδή οι επιστήμονες για ένα χρόνο προσπαθούσαν να αναλύσουν τα δείγματα και να αναπαραγάγουν τις δοκιμές.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6uWUrxuuok

 

Link.png Site: Engadget