Το είδαμε να προσεδαφίζεται με ασφάλεια, να ανοίγει τα solar panel arrays του με επιτυχία, και να στέλνει επιβεβαιωτικά του καλού σημείου προσεδάφισης.

Το Insight θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό (αφού τελειώσουν όλοι οι έλεγχοι) την αποστολή του, όμως τι είναι αυτό που την κάνει τόσο σημαντική, και γιατί θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν τα ευρήματά του; 

Οι στόχοι του Insight είναι να μελετήσει το εσωτερικό του πλανήτη Άρη για να καταφέρουμε να προσδιορίσουμε το ακριβές μέγεθος και θερμοκρασία του πυρήνα, καθώς και την σύνθεσή του. Επιπλέον, θα μάθουμε περισσότερα για το πάχος και την μορφολογία του φλοιού, αλλά και την σύνθεση και θερμοκρασία του μανδύα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Διαβάζοντας τα παραπάνω, είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς “ποιο το νόημα”, αφού ήδη οι επιστήμονες μπορούν να μας προσφέρουν ένα σχετικά ρεαλιστικό μοντέλο για το εσωτερικό του πλανήτη.

Τα όσα ήδη γνωρίζουμε για τον Άρη προέρχονται από παρατηρήσεις στην μορφολογία της επιφάνειας του πλανήτη, και από καταγραφές των σεισμολογικών κυμάτων που περνούν μέσα από τον πλανήτη. Από τα τελευταία προκύπτουν και τα μοντέλα πυκνότητας, που περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη αύξησης μάζας όσο πηγαίνουμε κεντρικότερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις ενεργές αποστολές orbiter στον Άρη (και αποτελούν την κύρια πηγή των παραπάνω δεδομένων), αλλά με την συνδρομή του InSight δεν θα είναι απλώς να διορθώσει τα νούμερα σε κάτι πιο ακριβές. 

mars_structure_interne_eclatee_big.jpg.97083a866a9a366f76f5efc927d576cd.jpg

Οι λόγοι που η NASA επέλεξε να δώσει το πράσινο φως για την πραγματοποίηση της αποστολής InSight είναι φυσικά πολλαπλοί, αλλά οι βασικότεροι αφορούν κενά στις αστρονομικές και κοσμολογικές μας γνώσεις. Ο Άρης είναι ένας από τους 4 βραχώδεις πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, και έχει το ιδανικότερο μέγεθος απ’ όλους για την καλύτερη διατήρηση του ιστορικού της εξέλιξής του. Ο λόγος που αυτή η αποστολή έχει τόσο μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι γιατί προς το παρόν, τα επικρατέστερα μοντέλα μας για την δημιουργία και την εξέλιξη των πλανητών είναι υποθετικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα ευρήματα του InSight μπορεί να ανατρέψουν πολλά από τα όσα υποθέτουμε γύρω από την δημιουργία και την εξέλιξη της Γης. 

SolarSystemFormation.jpg.17dad9cadf529d3449c7e76a946e8235.jpg

Άλλο ένα κενό στην γνώση μας γύρω από την Γη είναι ο μηχανισμός που δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας. Η επικρατέστερη υπόθεση είναι η “θεωρία του δυναμό”, η οποία αποδίδει τον μαγνητισμό στην περιστροφή του πλανήτη, την σύνθεση του εσωτερικού, και την έκλυση και βίαιη απόδραση ενέργειας από τον πυρήνα που οδηγεί στην κίνηση και μεταγωγή αντίθετων ρευμάτων λιωμένου μετάλλου. Αν και το InSight δεν αναμένεται να φέρει τεράστιες ανατροπές στα παραπάνω, είναι πιθανό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολύ περισσότερα για αυτά. Ο Άρης δεν θεωρείται ότι έχει ένα ενεργό “δυναμό” στο εσωτερικό του, παρόλα αυτά όμως διαθέτει ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο που φαίνεται να είναι πιο ισχυρό στο μισό κομμάτι του πλανήτη. Αν το InSight αποκαλύψει τα ακριβή αίτια της παρουσίας και της ανώμαλης μορφολογίας της μαγνητόσφαιρας του Άρη, αυτό θα είναι επιστημονικά ανεκτίμητο.  

Screenshot_159.png.8c3e4d96c5bddb8c7531e22f2bf57b52.png

Τέλος, και σε ότι αφορά αποκλειστικά τον πλανήτη Άρη, το InSight θα θέσει την βάση για όλες τις επόμενες αποστολές εκεί, αφού στην ουσία θα απαντήσει και στο ερώτημα του αν μπορεί να υπάρχει νερό παγιδευμένο κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη, ή αν η θερμοκρασία του εσωτερικού δεν βρίσκεται στα ρεαλιστικά πλαίσια για ένα τέτοιο σενάριο. Αν όντως υπάρχει, τότε οι αποστολές του μέλλοντος θα πρέπει να το εντοπίσουν και να ψάξουν ζωή σε αυτό, ενώ θα αποτελέσει και κρίσιμο παράγοντα για την μετοίκιση του ανθρώπου στον Άρη. 

galerie_s1_insight_lander_nasa.jpg.51bcc09b8a2955f025312e29f7503f70.jpg

  • Like 6