Το Internet στην Ελλάδα ανέβασε ταχύτητα!

Με το Internet πλέον να έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για εργαζόμενους, πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα, το 2020 και εν μέσω πανδημίας, αυξήθηκε η μέση ταχύτητα download στις σταθερές συνδέσεις φτάνοντας τα 27Mbps.

Η μέση ταχύτητα download αυξήθηκε κατά 34,83% ενώ η μέση ταχύτητα upload κατά 44%, σύμφωνα με την πλατφόρμα μέτρησης ΥΠΕΡΙΩΝ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό χρηστών που επέλεξαν δίκτυα νέας γενιάς VDSL και FTTH. Μάλιστα, περισσότεροι πλέον χρήστες φαίνεται να ενδιαφέρονται για τις ταχύτητες Internet αφού κατά το 2020 καταγράφηκαν από την ίδια πλατφόρμα 24.852 μετρήσεις από 3.150 συνδέσεις εγγεγραμμένων χρηστών.

Σε σύγκριση με το 2019 οι μετρήσεις αυξήθηκαν κατά 71% με την αύξηση να συνδέεται με την ενεργοποίηση του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου που προβλέπει έλεγχο της ταχύτητας από τους ίδιους τους συνδρομητές, ενώ υποχρεώνει τους παρόχους σε αποζημιώσεις, αν η ταχύτητα αυτή αποκλίνει από αυτή που αναφέρεται στη σύμβαση.

Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν νέους και υφιστάμενους συνδρομητές για την ελάχιστη και τη μέγιστη ταχύτητα που αναμένεται να έχουν στη σύνδεσή τους. Επίσης, ο συνδρομητής αποκτά δικαίωμα αποζημιώσεων ή επανορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα. Οι συνδρομητές θα μπορούσαν σε αυτήν την περίπτωση να έχουν κάποια έκπτωση στο λογαριασμό τους, να επιλέξουν ένα πακέτο με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα, να λάβουν τμήμα ή το σύνολο του παγίου ή ακόμη και συνδυασμός των προηγουμένων. Μάλιστα, σε περίπτωση αποκλίσεων από 30% για δίκτυα ADSL και 20% για τις υπόλοιπες τεχνολογίες, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασής του, εφόσον το πρόβλημα δεν διορθωθεί εντός 30 ημερών.

Σύμφωνα με την έκθεση Ανοιχτού Διαδικτύου 2020-2021 της ΕΕΤΤ, την περίοδο Μαΐου 2020 – Απριλίου 2021, υποβλήθηκε πολύ χαμηλός αριθμός παραπόνων για θέματα ανοικτού διαδικτύου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούσε τη γενική ποιότητα των υπηρεσιών και περιλάμβανε αναφορές χρηστών για χαμηλή ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Πάντως, η ΕΕΤΤ αποτελεί το δεύτερο ή τρίτο στάδιο παραπόνων, αφού συνήθως οι χρήστες απευθύνονται πρώτα στον πάροχό τους, έπειτα ενδεχομένως στον Συνήγορο του Καταναλωτή και σε περίπτωση που δεν μείνουν ικανοποιημένοι με την επίλυση του προβλήματος, απευθύνονται και στην ΕΕΤΤ.

  • Like 1
  • Haha 38
  • Sad 1