Τα οφέλη του Open Banking βλέπουν σιγά σιγά οι πελάτες των ελληνικών τραπεζών, με την Alpha Bank και την Eurobank, να ανακοινώνουν -σχεδόν ταυτόχρονα- τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες συστημικές τράπεζες, μέσω των e-banking συστημάτων τους.

Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης είτε της Eurobank είτε της Alpha Bank μπορεί μέσα από το ίδιο e-banking περιβάλλον που έχει συνηθίσει, να έχει μια συνολική εικόνα  όλων των καταθετικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών που διατηρεί σε οποιαδήποτε συστημική τράπεζα. Θα πρέπει να προηγηθεί μια εύκολη διαδικασία με την εισαγωγή των κωδικών e-banking του χρήστη της τράπεζας που θέλει να διασυνδέσει, και με τη διάρκεια του «γάμου» να έχει οριστεί στους 3 μήνες. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, η διασύνδεση απενεργοποιείται και ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει πάλι τη διαδικασία, εισάγοντας ξανά τους κωδικούς e-banking της τράπεζας που επιθυμεί να προσθέσει στο e-banking της τράπεζας που χρησιμοποιεί.

alpha.jpg.4c5b9627b5e5b4cb8b30787dc00a8f6a.jpg

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Alpha Bank υποστηρίζει τη διασύνδεση με δύο τράπεζες, την Εθνική και την Πειραιώς, ενώ πολύ σύντομα η υπηρεσία θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες τράπεζες της ελληνικής αγοράς. Αντίστοιχα, η Eurobank υποστηρίζει το open banking με τρεις συστημικές τράπεζες, την Εθνική, την Πειραιώς και την Alpha Bank όμως για την τελευταία, η λειτουργία παρουσιάζει προβλήματα  τις τελευταίες ώρες όπως μπορέσαμε να διαπιστώσουμε. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης μπορεί να δει στο e-banking του διάφορες πληροφορίες για τις άλλες τράπεζες στις οποίες διατηρεί προιόντα, μεταξύ των οποίων:

  • το υπόλοιπο των λογαριασμών και των καρτών του
  • τις κινήσεις των λογαριασμών και των καρτών του
  • λίστα πάγιων εντολών και μεταφορών σταθερού ποσού
  • στοιχεία συνδικαιούχων σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου

Σε πιο τεχνικα στοιχεία, η διασύνδεση των τραπεζών γίνεται μέσω API, με βάση και τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η PSD2, η νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της αποδοτικότητας μέσα από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό πληρωμών.

  • Like 3