Το Linux Foundation συνέταξε μια μελέτη σχετικά με την οικονομική αξία που αντιστοιχεί σε μια πλήρη διανομή Linux. Η μελέτη, με τίτλο "Υπολογίζοντας το συνολικό κόστος ανάπτυξης μιας διανομής", κατάληξε στο συμπέρασμα ότι ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα [πχ, Fedora 9] εκτιμάται στα 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος του kernel υπολογίστηκε στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια [1,1 δισ. ευρώ].

 

Η μέθοδος αποδίδει χρηματική αξία στο προϊόν, με βάση το πλήθος των αράδων που υπάρχουν στον κώδικα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, απαιτούνται 60.000 εργατοέτη για να ολοκληρωθούν οι 204,5 εκατομμύρια σειρές κώδικα στα 5.547 πακέτα της διανομής Fedora 9. Κάνοντας την αναγωγή σε κόστος ανάπτυξης, προκύπτει το ποσό των 10,8 δισ. δολαρίων.

 

Τα μεγέθη είναι βέβαια ιλιγγιώδη, ωστόσο το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων που ασχολούνται με την ανάπτυξη του Linux συνεπάγεται καταμερισμό εργασίας, με αποτέλεσμα να μη γίνεται αντιληπτό το χρηματικό ισοδύναμο της προσπάθειας.

 

Source.png Πηγή: e-pcmag.gr