Το κρίσιμο θέμα διάθεσης των δημόσιων δεδομένων έρχεται στην επικαιρότητα ύστερα από την πρόσφατη απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

 

Συγκεκριμένα ο Ο.Α.Σ.Θ απαγορεύει τη χρήση δεδομένων των δρομολογίων του από την ιστοσελίδα staseis.gr, η οποία ενημέρωνε τους πολίτες μέσω του κινητού τους τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο, για τις ώρες άφιξης των λεωφορείων.

 

Στην ανακοίνωση του ο Ο.Α.Σ.Θ αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν να αποκλείσει το staseis.gr από το να χρησιμοποιεί δεδομένα που υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού. Αυτοί είναι οι εξής

 

  • Η ακεραιότητα και ορθότητα των δεδομένων αυτών βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Θ. ο οποίος ελέγχει, ελέγχεται και κρίνεται για τον τρόπο παρουσίασής τους.
  • Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να υπονομεύσει το πλαίσιο σύμβασής του με τους επίσημους φορείς χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου αυτού, καθώς και με την εταιρία υλοποίησής του.
  • Η οποιαδήποτε παροχή δεδομένων σε τρίτους που δύνανται να έχουν άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση αυτών για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται από τον Ο.Α.Σ.Θ.
  • Όπως καταλαβαίνετε ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν επιθυμεί την ανέλεγκτη διάθεση των δεδομένων αυτών διότι θα μπορούσαν να καταλήξουν σε απροσδιόριστα σημεία με απροσδιόριστη μορφή ή/και τροποποιήσεις.
  • Η λήψη πληροφοριών on line δύνανται να επιβαρύνει τους υπολογιστές και τα συστήματα του Ο.Α.Σ.Θ. με απροσδιόριστα αποτελέσματα τα οποία ο Ο.Α.Σ.Θ. πρέπει να προφυλάξει.
  • Σκοπός του Ο.Α.Σ.Θ. είναι να παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες και για το λόγο αυτό ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να προφυλάσσει τα ιδιόκτητα προϊόντα και τις υπηρεσίες του

Η ανακοίνωση καταλήγει :

 

Επειδή τα δεδομένα αυτά ζητούνται από πολλές εταιρίες και φορείς, η πιθανή διάθεσή τους στο μέλλον από τον Ο.Α.Σ.Θ. θα γίνει με ελεγχόμενο τρόπο και ο Ο.Α.Σ.Θ. εξετάζει το ενδεχόμενο παραγωγής ενός API για την μερική διάθεση ηλεκτρονικών πληροφοριών στο μέλλον

 

Το staseis.gr έχει αναστείλει τη λειτουργία του ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις.

 

Link.png Site: staseis.gr

Link.png Site: nylon.gr