Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαγωνιστική διαδικασία της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς.

Το συνολικό κόστος που θα κληθούν να καταβάλλουν στο Ελληνικό δημόσιο οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που κατέθεσαν σχετικές προτάσεις ξεπερνά τα 372 εκατομμύρια, με τις πρώτες εμπορικές υπηρεσίες να αναμένονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Από το ποσό αυτό, το 75% θα καταβληθεί για την κάλυψη μέρους του δημόσιου χρέους ενώ το υπόλοιπο 25% ύψους 93 εκατ. προορίζεται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού fund Φαιστός. Το Φαιστός αποτελεί project του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχος τη δημιουργία και χρηματοδότηση ενός οικοσυστήματος εταιρειών με αποκλειστικό αντικείμενο υπηρεσίες και εφαρμογές που θα βασίζονται στα 5G δίκτυα

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί, τα επόμενα τρία χρόνια κάθε πάροχος που συμμετείχε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να παρέχει κάλυψη που να «αγγίζει» το 60% του πληθυσμού της χώρας και το 94% σε βάθος εξαετίας. 

Αναλυτικά τα τμήμα ραδιοσυχνοτήτων που κατακυρώθηκαν σε κάθε εταιρεία ξεχωριστά είναι τα εξής:

COSMOTE:

 • δεκαπέντε (15) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.705.000 ευρώ
 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.578.000 ευρώ
 • τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.270.000 ευρώ
 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.481.000 ευρώ

και συνολικό τίμημα 123.034.000 ευρώ.

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ:

 • δεκατέσσερα (14) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 37.516.000 ευρώ,
 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 51.060.000 ευρώ
 • τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.120.000 ευρώ
 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.480.000 ευρώ

και συνολικό τίμημα 130.176.000 ευρώ.

WIND:

 • δέκα (10) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.306.051 ευρώ
 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.080.051 ευρώ
 • τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.420.000 ευρώ
 • ένα (1) τμήμα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 3.245.051 ευρώ

και συνολικό τίμημα 119.051.153 ευρώ.

Για την καταβολή του τιμήματος, κάθε πάροχος έχει την επιλογή να πληρώσει το πλήρες ποσό τις επόμενες 10 ημέρες ή εναλλακτικά να προκαταβάλλει το 30% και το υπόλοιπο σε 9 ετήσιες δόσεις, με την πρώτη να εξοφλείται τον Ιανουάριο του 2024.