Η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) ισχυρίζεται ότι η Microsoft οφείλει 28,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτους φόρους από το 2004-2013, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόστιμα και οι τόκοι.

Ο τεχνολογικός γίγαντας αποκάλυψε το ποσό που καλείται να πληρώσει σε φόρους, σε μια κατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ο έλεγχος του IRS επικεντρώθηκε στην προηγούμενη χρήση από τη Microsoft της "μεταφοράς τιμολόγησης", μιας νομικής πρακτικής που επιτρέπει στις εταιρείες να κατανέμουν τα κέρδη και τα έξοδα μεταξύ των παγκόσμιων θυγατρικών. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ελαχιστοποιούνται οι φόροι με την αναφορά χαμηλότερων κερδών σε χώρες με υψηλή φορολογία. 

Η Microsoft δήλωσε ότι ορισμένες θυγατρικές εταιρείες μοιράζονταν το κόστος ανάπτυξης πνευματικής ιδιοκτησίας, δίνοντάς τους το δικαίωμα στα σχετικά κέρδη. Η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ πιστεύει ότι με την ενέργεια αυτή, η Microsoft παραβίασε τους κανόνες μεταβιβαστικής τιμολόγησης κατά την περίοδο 2004-2013.

Η Microsoft ισχυρίζεται ότι έκτοτε άλλαξε την εταιρική της δομή και τις πρακτικές της, καθιστώντας τα ευρήματα του ελέγχου σχετικά μόνο με αυτά τα έτη. Ωστόσο, το IRS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Microsoft οφείλει 28,9 δισεκατομμύρια δολάρια για εκείνη την περίοδο με βάση την έρευνα για τις τιμές μεταβίβασης.

Η Microsoft διαφωνεί κι υποστηρίζει ότι οι νεότεροι φορολογικοί νόμοι θα μπορούσαν να μειώσουν το ποσό έως και κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ακόμα ότι σχεδιάζει να αμφισβητήσει σθεναρά την απόφαση μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων. Αρχικά, η Microsoft σκοπεύει να ασκήσει έφεση στο ίδιο το IRS, μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί χρόνια. Εάν χρειαστεί, είναι έτοιμη να αμφισβητήσει οποιαδήποτε εκκρεμή ζητήματα στο δικαστήριο.  

Στην κατάθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Microsoft δήλωσε ότι συνεργάζεται με το IRS εδώ και σχεδόν μια δεκαετία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμει τα κέρδη μεταξύ χωρών και δικαιοδοσιών. Όμως ο έλεγχος είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια προτεινόμενη επιστροφή φόρων. Αν και διαφωνεί, η Microsoft αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούσαν τις προηγούμενες πρακτικές της πριν από την αναδιάρθρωση. Πλέον η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους φορολογικούς κανονισμούς.