Συνεχίζονται οι έρευνες για συμμετοχή επιχειρήσεων που έλαβαν εικονικά τιμολόγια από ανύπαρκτες επιχειρήσεις

Μεγάλη απάτη κυκλώματος βρέθηκε από τους ελεγκτές της ΣΔΟΕ Αττικής, καθώς με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση που διανύουμε, κάνουν πιο εντατικούς ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα, με κύριο στόχο την καταπολέμηση απάτης απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο και την προστασία του καταναλωτικού κοινού από αντικαταναλωτικές πρακτικές ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα ύστερα από σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής έκανε ελέγχους σε διάφορες επιχειρήσεις στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου που κυρίως ασχολούνται με πώληση κινητών, Η/Υ, τάμπλετ κλπ. Έτσι, έγινε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα που πωλούσαν αγαθά μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), όπως και στους προμηθευτές τους και βρέθηκε πως γινόταν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με χρήση εικονικών τιμολογίων.

Από την έρευνα προέκυψε πως το παραπάνω κύκλωμα επιχειρήσεων λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους, φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάτι που δυσκολεύει τον εντοπισμό τέτοιων ενεργειών. Σκοπός του κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, με τους δε φόρους να συμψηφίζονται και να μην αποδίδονται χάρη σε εικονικά τιμολόγια ανύπαρκτων προμηθευτών. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε νόμιμες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου εμπορίου.

Από την προαναφερθέντα δράση των επιχειρήσεων, προκύπτει ζημιά 8.500.000€ για το Ελληνικό Δημόσιο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται πως η συνολική ζημιά ξεπερνάει τα 15.000.000€. Η έρευνα για πιθανή συμμετοχή λοιπών επιχειρήσεων στο κύκλωμα συνεχίζεται.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής θα ενημερώσει τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλογισμό φόρων που διέφυγαν την καταβολή, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων. Η έρευνα θα επεκταθεί και στη δράση των νομικών και φυσικών προσώπων και σε άλλα κράτη, με σκοπό τη συλλογή επιπλέον στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που επιλέγουν για τις αγοροπωλησίες τους και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

  • Like 2
  • Haha 1