Το ηλεκτρικό δίκτυο της Σκωτίας άρχισε να τροφοδοτεί το πρώτο πλωτό αιολικό πάρκο στον κόσμο. Το πάρκο αποτελείται από 5 τεράστιες ανεμογεννήτριες που βρίσκονται αγκυροβολημένες στον βυθό, 24 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Peterhead.

Οι ανεμογεννήτριες εκτείνονται σε ύψος 175 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το υποθαλάσσιο τμήμα τους αγγίζει τα 78 μέτρα. Για την αγκυροβόλησή τους στον βυθό, που βρίσκεται σε βάθος περίπου 129 μέτρων, έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά καλώδια που σχηματίζουν τέτοια διάταξη, ώστε κάθε ανεμογεννήτρια να παραμένει σταθερή ακόμη και στις κακοκαιρίες.

 

Η εγκατάσταση θα παράγει ρεύμα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες περίπου 20.000 νοικοκυριών. Ανήκει στη νορβηγική Statoil, η οποία χρειάστηκε 15 χρόνια για να την υλοποιήσει.

 

Στόχος της εταιρείας είναι η κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε περιοχές με μεγάλα βάθη. Έως σήμερα, υπεράκτια πάρκα μπορούν να κατασκευασθούν μόνο σε σχετικά ρηχές θαλάσσιες περιοχές, με βάθος όχι μεγαλύτερο από 60 μέτρα, αφού οι ανεμογεννήτριες πακτώνονται στον βυθό.

 

Έτσι, οι περισσότερες ανάλογες εγκαταστάσεις έχουν γίνει έως τώρα στη Βόρεια Θάλασσα. Αντίθετα, στην περίπτωση π.χ. του Αιγαίου, όπου κατά κανόνα τα βάθη ξεπερνούν τα 100 μέτρα ακόμη και σε ελάχιστα χιλιόμετρα από τις ακτές, δεν υπάρχει έως σήμερα κανένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο.

 

Σύμφωνα με τη Statoil, ο σημερινός τρόπος σταθεροποίησης σημαίνει πως παραμένει αναξιοποίητο περίπου το 80% των θαλάσσιων περιοχών, που θα μπορούσαν να “φιλοξενήσουν” υπεράκτια αιολικά πάρκα. Πάρκα που θα είναι εφικτό πλέον να υλοποιηθούν, αν τοποθετηθούν πλωτές ανεμογεννήτριες.

 


Link.png Site: BBC