Τη μορφή των βιομετρικών ταυτοτήτων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς που θα τις διέπει, περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκδοσή τους, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η νέα ταυτότητα θα είναι πλαστική και θα περιέχει μικροτσίπ με αποθηκευμένα τα βιομετρικά δεδομένα του κατόχου. Σε αυτήν, θα εμφανίζεται η φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του κατόχου, όχι όμως και το δακτυλικό του αποτύπωμα. 

Αν και με τη δημοσίευση της ΚΥΑ δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων,  η όλη διαδικασία δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις αρχές του 2019, αφού ακόμα δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός για την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει το έργο έκδοσης. Επίσης, σε πρώτη φάση με τις νέες ταυτότητες θα εφοδιάζονται όσοι βγάζουν για πρώτη φορά ταυτότητα, ενώ η αντικατάσταση των υφιστάμενων θα γίνει σταδιακά, με στόχο να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα 5ετίας. 

Έτσι, η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, θα καθορισθεί με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.

tautotites.jpg.5578672ce663b5ecdda0c88ef289bc2d.jpg

 

Σύμφωνα με την απόφαση, η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12) έτος της ηλικίας τους.

Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού. Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο.

Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, θα καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης - προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όσον αφορά την αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας παλαιού τύπου, θα πρέπει αυτή να ολοκληρωθεί μέσα σε 5 έτη από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:  

α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).

δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).

ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά.

Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους θα παύσει μετά το πέρας 5 ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Νews247

  • Like 1
  • Confused 1