Προς το περιεχόμενο

Our Linux Desktop Screenshots


NeonSync

Προτεινόμενες αναρτήσεις

 • Απαντήσεις 3,7k
 • Δημιουργία
 • Τελευταία απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοφιλή Μηνύματα

γιατι με ubuntu δε γ@μησε κανεις

Xubuntu 14.04 Icon Theme: Oranchelo Gtk Theme: Numix  

Δημοσιευμένες Εικόνες

Βρουμ βρουμ!

 

scv2b6_th.png

 

Μονο με το rs6 της φωτο μπορει να συγκριθει η ταχυτητα του ob μου πλεον!

(0-100 σε 3.6, 0-200 σε 11 και κατι)

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Σαφως και οχι! Ειναι το παμπαλαιο fbpanel 4.x, ιδιο απο την εποχη του debian stable, επειδη εμεινε ορφανο απο maintainer στο debian.

 

Αλλα, σε 2 και σημερα, περναμε σε fbpanel 6 (στο testing)!

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μετά κόπων και βασάνων ιδού το dellaki μου!

 

Καθαρό

post-62899-129063099421_thumb.jpg

Βρώμικο

post-62899-129063099342_thumb.jpg

 • Icons: Hydroxygen
 • Gtk theme: Clearlooks
 • Openbox theme: carbon
 • Wallpaper το κλασικό από interfacelift
   
 • tint2 (κλεμμένο από εδώ με λίγες αλλαγές δικές μου)
   
   
  >#---------------------------------------------
  # TINT2 CONFIG FILE
  #---------------------------------------------
  
  #---------------------------------------------
  # BACKGROUND AND BORDER
  #---------------------------------------------
  
  rounded = 0
  border_width = 1
  background_color = #ffffff 50
  border_color = #ffffff 40
  
  rounded = 0
  border_width = 1
  background_color = #333333 100
  #background_color = #719B69 50
  border_color = #ffffff 40
  
  
  rounded = 0
  border_width = 0
  #background_color = #A6B384 20
  background_color = #333333 50
  border_color = #ffffff 
  
  
  #---------------------------------------------
  # PANEL
  #---------------------------------------------
  panel_monitor = all
  #panel_mode = single_monitor
  panel_position = bottom center
  panel_size = 100% 25
  panel_margin = 0 0
  panel_padding = 3 3 3 3
  font_shadow = 0
  panel_background_id = 3
  panel_dock = 0
  wm_menu = 1
  
  #---------------------------------------------
  # TASKS
  #---------------------------------------------
  task_icon = 0
  task_text = 1
  task_width = 100
  task_centered = 1
  task_margin = 4
  task_padding = 5
  #task_icon_size = 13
  task_font = Sans 9
  task_font_color = #ffffff 60
  task_active_font_color = #ffffff 100
  task_background_id = 0
  task_active_background_id = 2
  
  
  #---------------------------------------------
  # TASKBAR
  #---------------------------------------------
  taskbar_mode = single_monitor
  taskbar_padding = 0 0 5
  taskbar_background_id = 0
  
  
  
  #---------------------------------------------
  # SYSTRAYBAR
  #---------------------------------------------
  systray = 1
  systray_padding = 0 2 8
  systray_background_id = 0
  systray_sort = right2left
  
  #---------------------------------------------
  # CLOCK
  #---------------------------------------------
  time1_format = %H:%M
  time1_font = sans bold 10
  #time2_format = %A %d %B
  #time2_font = sans 7
  clock_font_color = #ffffff 90
  clock_padding = 1 0
  clock_background_id = 0
  clock_lclick_command = orage
  clock_rclick_command = orage
  clock_tooltip = %A, %d/%m/%y
  
  #---------------------------------------------
  # BATTERY
  #---------------------------------------------
  battery = 1
  battery_low_status = 30
  battery_low_cmd = notify-send "Hey asshole, it's time you charged ur battery"
  bat1_font = sans bold 8
  bat2_font = sans bold 8
  battery_font_color = #ffffff 80
  battery_padding = 1 0
  battery_background_id = 0
  
  #---------------------------------------------
  # TOOLTIP
  #---------------------------------------------
  tooltip = 1
  tooltip_padding = 2 2
  tooltip_show_timeout = 0
  tooltip_hide_timeout = 0
  tooltip_background_id = 2 0
  tooltip_font_color = #ffffff 100
  tooltip_font = sans 10
  
  #---------------------------------------------
  # MOUSE ACTION ON TASK
  #---------------------------------------------
  mouse_middle = none
  mouse_right = close
  mouse_scroll_up = toggle
  mouse_scroll_down = iconify
  

   
   
 • conkyrc (κλεμμένο από τον paschalis.m με μερικές αλλαγές)
   
   
  >#avoid flicker
  double_buffer yes
  
  #own window to run simultanious 2 or more conkys
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_type desktop
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager 
  
  #borders
  draw_borders no
  border_inner_margin 3
  
  #shades
  draw_shades no
  
  #position
  gap_x 0
  gap_y 4
  alignment top_middle
  
  #behaviour
  update_interval 1
  
  #colour
  default_color FAEBD7
  #default_shade_color 000000
  own_window_colour 333333
  
  #font
  use_xft yes
  xftfont droid sans:size=8
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  #to prevent window from moving
  use_spacer none
  minimum_size 0 0
  maximum_width 1366
  
  #mpd
  #mpd_host localhost
  #mpd_port 6600
  
  
  TEXT
  ${color} Uptime: ${color BCD4E6}${uptime_short}${color} | Cpu: ${color BCD4E6}${cpu cpu1}%${color} Ram: ${color BCD4E6}${memperc}% ${color} | Root: ${color BCD4E6}${fs_used_perc /}%${color} Home: ${color BCD4E6}${fs_used_perc /home}%${color}${color} Win: ${color BCD4E6}${fs_used_perc /media/windows}%${color} | Mobo: ${color BCD4E6}${execi 300 sensors | grep temp1 | cut -c15-16 ;}°C${color} Cpu: ${color BCD4E6}${execi 300 sensors | grep Core\ 0 | cut -c15-16 ;}°C${color} Disk: ${color BCD4E6}${exec hddtemp /dev/sda | awk '{print $4}'}${color} | ${color}PACMAN:${color BCD4E6}${execi 900 perl ~/.scripts/pacman-updates.pl} ${color}EMAIL:${color BCD4E6}${execpi 60 python ~/.conky/gmail_parser.py username password 3} 

  το 3 στο gmail script είναι ο αριθμός των mails που εμφανίζονται.

   
   
 • gmail script (το μόνο που μου δούλεψε)
   
  >## check-gmail.py -- A command line util to check GMail -*- Python -*-
  ## modified to display mailbox summary for conky
  
  # ======================================================================
  # Copyright (C) 2006 Baishampayan Ghose <[email protected]>
  # Modified 2008 Hunter Loftis <[email protected]>
  # Time-stamp: Mon Jul 31, 2006 20:45+0530
  # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  # it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
  # published by the Free Software Foundation.
  # ======================================================================
  
  import sys
  import urllib       # For BasicHTTPAuthentication
  import feedparser     # For parsing the feed
  from textwrap import wrap
  
  _URL = "https://mail.google.com/gmail/feed/atom"
  
  uname = sys.argv[1]
  password = sys.argv[2]
  maxlen = sys.argv[3]
  
  urllib.FancyURLopener.prompt_user_passwd = lambda self, host, realm: (uname, password)
  
  def auth():
    '''The method to do HTTPBasicAuthentication'''
    opener = urllib.FancyURLopener()
    f = opener.open(_URL)
    feed = f.read()
    return feed
  
  
  def readmail(feed, maxlen):
  '''Parse the Atom feed and print a summary'''
  atom = feedparser.parse(feed)
  print '${color1} %s \n' % (len(atom.entries))
  for i in range(min(len(atom.entries), maxlen)):
  	print '     ${color2}%s' % atom.entries[i].title
  #uncomment the following line if you want to show the name of the sender
  #		print '     ${color2}%s' % atom.entries[i].author
  if len(atom.entries) > maxlen:
  	print ' ${color}more...'
  
  if __name__ == "__main__":
    f = auth() # Do auth and then get the feed
    readmail(f, int(maxlen)) # Let the feed be chewed by feedparser

   
   
 • PS1 του xfce4-terminal
   
  ># colored prompt
  if [ "`tput colors`" = "256" ]; then
   B="\e[0;38;5;67m"
   G="\e[0;38;5;114m"
   Y="\e[0;38;5;214m"
  else
   B="\e[0;34m"
   G="\e[0;32m"
   Y="\e[0;33m"
  fi
  
  W="\e[0m"
  
  PS1="\[$W\]┌─\[$W\]──[\[$Y\]\#\[$W\]]──[\[$Y\]\A, \d\[$W\]]──[ \[$G\]\w \[$W\]]\n\[$W\]└─\[$Y\]▶ \[$W\]"

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Άσχετο, αλλά πάντα αυτό το ωραίο εφέ είχαν οι εικόνες όταν πατάς πάνω τους στο insomnia? Δεν το είχα παρατηρήσει..

 

Με αυτό το μέσα έξω ζούμ...

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Αυτο το lucido ειναι plugin του νεου awn (awn-trunk)?

Αν ναι, μπορεις να βαλεις το νεοτερο awn (0.4.0) απο το repo εδω

 

http://hadret.rootnode.net/

 

Από όσο έψαξα λίγο κατάλαβα ότι το lucido μπίκε στο 0.4.1 και στο πρά ppa το 0.4.0. Γενικά πάντως φαίνεται αρκετά καλο το awn 0.4+.

Θα αναμμένο την 0.4.1 για να βάλω lucido.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

προσοχή: ακολουθεί διαφήμιση panel :P

 

t9BSq.png

 

πρόσφατα γνώρισα το adeskbar (crunchbang forum thread, arch forum thread, σελίδα developer)

 

Είναι ένα panel γραμμένο σε python (εξαρτάται από python , python-gtk2 , python-cairo, python-xlib ) και για να δουλέψουν μερικά plugins του χρειάζεται κάποιες επιπλέον βιβλιοθήκες (python-wnck, python-alsaaudio (python-pyalsaaudio σε Arch), python-vte).

 

Άν και είναι υπό "heavy development" (τελευταία έκδοση: 0.3), για μένα επάξια αντικαθιστά τα wbar και fbpanel.

 

Τα υπέρ του είναι η πολύ εύκολη παραμετροποίηση, η όμορφη εμφάνιση, τα μπόλικα plugins.

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλός launcher (σε στυλ wbar) ή ως κανονικό panel με τα όλα του(menu με εφαρμογές, menu με τοποθεσίες, έλεγχος έντασης ήχου, system tray...).

 

Τα βίντεο στη σελίδα του δημιουργού αξίζουν μια ματιά.;)

Επεξ/σία από twiner
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

 • Δημιουργία νέου...

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.