Προς το περιεχόμενο
funbreaker

Δουλειά σε τηλ. κέντρο - Απορίες περί εργασιακού δικαίου

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Βρήκα μια δουλειά σε ένα τηλεφωνικό κέντρο πωλήσεων πακέτων κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι τα ακόλουθα:

 • Ο μισθός μου είπαν ειναι 900 ευρώ καθαρά πλην την αλληλεγγύη1. Ασφάλεια Ι.Κ.Α. παρέχεται κανονικά.
 • Οι ωρες εργασίας είναι 9 ώρες καθημερινά (11:00 - 20:00)2 και 8 ώρες το Σάββατο (09:00 - 17:00)3.
 • Απ ότι άκουσα από άτομα που ήδη εργάζονται εκεί συχνά τους υποχρεώνουν σε υπερωρίες 1-2 ωρών πριν ή μετά την έναρξη του προαναφερθέντος ωραρίου.4

 

 

Επειδή είμαι άσχετος με τα εργασιακά μιας και είναι από τις πρώτες μου δουλειές και επειδή η εκμετάλευση μου την σπάει, θέλω να ρωτήσω:

 

 1. Τι είναι η αλληλεγγύη και πόσο είναι.
   
 2. Οι καθημερινές ώρες είναι 9, άρα η 1 επιπλέον των 8 πρέπει να θεωρείται υπερωρία και να πληρώνεται με διαφορετικό πόσο εκ του οποίου προκύπτουν υποθέτω τα 900: Πόσο είναι το ποσό με το οποίο προβλέπεται να πληρώνονται οι υπερωρίες? Υπάρχει περίπτωση να μην φαίνεται ως υπερωρία? Πως μπορώ να το καταλάβω?
   
 3. Τι προβλέπεται από τον νόμο για τα Σάββατα? Πληρώνονται περισσότερο? Προφανώς και αυτά περιλαμβάνονται στον μισθό των 900 ευρώ αλλά προσπαθώ να κάνω μια ανάλυση του ποσού των 900 που μου ανακοινώθηκε για να δω αν :
   
   
  [Βασικός μισθός που προβλέπεται από τον νόμο για 5νθήμερο 8ωρο]+[μισθός υπερωριών για την μια επιπλέον ώρα τις καθημερινές]+[μισθος Σαββάτου για τις 8 ώρες] = 900 €

 4. Αν μου ζητηθούν υπερωρίες πέραν των προαναφερθέντων ωραρίων πόσο θα πρέπει να πληρωθούν αν είναι σε καθημερινή ή Σάββατο?
   
 5. Τι να προσέξω στην σύμβαση που θα υπογράψω?
   
 6. Με παίρνει σε περίπτωση που με αναγκάσουν σε υπερωρίες να ζητήσω να πληρωθώ ή θα πάρω πόδι την ίδια μέρα? Γενικά το εργασιακό δίκαιο υπάρχει και το φοβούνται ή θα βγω χαμένος και καλύτερα να κάνω την πάπια?
   
 7. Τι προβλέπεται από τον νόμο για τις άδειες?
   
 8. Τι προβλέπεται από τον νόμο σε περίπτωση ασθενείας?
   
 9. Που μπορώ να διαβάσω για το τι προβλέπεται από τον νόμο για όλα αυτά που ρώτησα (ύψος κατώτερου μισθού, αμοιβές υπερωριών/Σαββάτου, κτλ)?
   
 10. Ποιος φορέας ασχολείται με το εργασιακό δίκαιο και πως προστατεύει τους εργαζόμενους?

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Για να είναι νόμιμη η υπερωρία πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 

Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίηση τους στην Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η θεώρηση έγκριση προηγείται της πραγματοποίησής τους.

Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Ν.3863/2010,άρθρο 74 για κάθε ώρα που πραγματοποιείται και δεν θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες έγκρισης, θεωρείται κατ' εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη υπερωρία) και καταβάλλεται στο μισθωτό αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.

 

Τέλος είναι προφανές ότι σε περίπτωση που ισχύει συμβατικό ωράριο μικρότερο των 40 ωρών τη βδομάδα, η απασχόληση πέραν του μικρότερου αυτού ωραρίου και έως 40 ωρών αμείβεται σύμφωνα με το άρθρο 659 του Α.Κ. ως πρόσθετη εργασία (απλό ωρομίσθιο).

 

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που χορηγούνται από τις οικείες Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι 120 ώρες ετησίως προκειμένου περί μη βιομηχανικών επιχειρήσεων και 30 ή 25 ώρες ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπως αυτές καθορίζονται ανά εξάμηνο με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3846/2010 η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 οι υπερωρίες υπολογίζονται ως εξής:

 

Εργασία από 46η (πενθήμερο) και 49η (εξαήμερο) έως 120 ώρες ετησίως νόμιμης υπερωρίας, αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμη υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Κατ` εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη) αμείβεται με προσαύξηση 80% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

 

Επισημαίνεται ότι η απασχόληση του μισθωτού άνω των 9 ωρών ημερησίως επί 5νθημέρου και άνω των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου συνιστά υπερωρία, για την πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να τηρηθούν οι άνω διατυπώσεις, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία (αμοιβή καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%), άλλως θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (αμοιβή καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%).

 

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005 η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή των 48 ωρών τη βδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται απ όλες τις νόμιμες συνέπειες διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Ως εκ' τούτου λοιπόν απαιτείται για πέραν απ' τις 45 ωρών επί πενθημέρου και 48 επί εξαημέρου απασχόληση, έγκριση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή έγκριση με απόφαση Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση του ΑΣΕ στην περίπτωση που εξαντλήθηκε το ανώτατο όριο που χορηγεί η Επιθεώρηση Εργασίας.

 

 

Εύλογο είναι ότι η καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης για εργασία πέραν των 45 επί πενθημέρου και των 48 επί εξαημέρου, βρίσκεται πάντα εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 3863/2010, κάθε εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Για πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης παρέχεται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 60%. Η παραπάνω αμοιβή (60%) καταβάλλεται και για τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται πέραν των ορίων υπερωριακής εργασίας, που καθορίζονται με τις εξαμηνιαίες αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης.

 

Και φυσικά αρμοδιότητα για εργατικά θέματα νομιμότητας κλπ έχει η επιθεώρηση εργασίας της περιοχής εργασίας σου (που ελπίζω να μην είναι τηλεφωνητής στη Λιοσίων 104!- )

 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ωραίο το κατεβατό για τις υπερωρίες, αλλά πρόκειται για υπερεργασία και όχι για υπερωρία.

Όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν κάποια βδομάδα δε δουλέψει το Σάββατο, θα έχει 5 ώρες τη βδομάδα επιπλέον (υπερεργασία). Αν δουλέψει το Σάββατο, θα πρέπει να πάρει ρεπό μέσα στη βδομάδα, οπότε πάλι έχουμε υπερεργασία (4*9+8<48 ωρών)

 

 

Υποθέτω πως όταν δουλεύεις Σάββατο θα έχεις ρεπό μέσα στη βδομάδα, γιατί αλλιώς η εταιρία παρανομεί.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αν τούτο δω τα λέει σωστά, η αλληλεγγύη (παρακράτηση έκτακτης εισφοράς) θα ναι ~9€/μήνα. edit: Ναι, λογικά είναι το 1% στην κλίμακα που βρίσκεσαι.

 

Στο συμβόλαιό μου έλεγε για 9ωρη εργασία αλλά θεωρούσαν πως η μια ώρα θα ήταν διάλειμμα για φαγητό. Δεν ξέρω μήπως παίζει κάτι αντίστοιχο και δε γνωρίζω πόσο προβλέπεται κάτι τέτοιο.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αν τούτο δω τα λέει σωστά, η αλληλεγγύη (παρακράτηση έκτακτης εισφοράς) θα ναι ~9€/μήνα. edit: Ναι, λογικά είναι το 1% στην κλίμακα που βρίσκεσαι.

 

Στο συμβόλαιό μου έλεγε για 9ωρη εργασία αλλά θεωρούσαν πως η μια ώρα θα ήταν διάλειμμα για φαγητό. Δεν ξέρω μήπως παίζει κάτι αντίστοιχο και δε γνωρίζω πόσο προβλέπεται κάτι τέτοιο.

Η καθημερνή απασχόληση για πάνω από 6 ώρες, προϋποθέτει υποχρεωτικό διάλειμμα ενός τετάρτου.

 

Από κει και πέρα, δεν έχει σημασία αν τη μια ώρα θα ξύνεσαι, θα πίνεις καφέ, θα χαζεύεις στο pc. Από τη στιγμή που σε απασχολεί ο εργοδότης ή βρίσκεσαι στον χώρο εργασίας σημαίνει ότι η ώρα αυτή συμπεριλαμβάνεται στο ωράριό σου.

 

Και σε ρωτάω:

Δουλεύεις σε καθεστώς 6ήμερης απασχόλησης αν κατάλαβα καλά. Όταν δουλεύεις το Σάββατο ρεπό θα παίρνεις μέσα στη βδομάδα; Διότι δεν νοείται να μην παίρνεις. (βέβαια τώρα τελευταία όλα νοούνται)

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μιλάμε δηλαδή για 53 ώρες εργασίες ( " κανονικό ωράριο " ) , 6ημερο + άγνωστο πόσες ακόμα υπερωρίες ;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Η καθημερνή απασχόληση για πάνω από 6 ώρες, προϋποθέτει υποχρεωτικό διάλειμμα ενός τετάρτου.

Από κει και πέρα, δεν έχει σημασία αν τη μια ώρα θα ξύνεσαι, θα πίνεις καφέ, θα χαζεύεις στο pc. Από τη στιγμή που σε απασχολεί ο εργοδότης ή βρίσκεσαι στον χώρο εργασίας σημαίνει ότι η ώρα αυτή συμπεριλαμβάνεται στο ωράριό σου.

 

Ρώτησα πόσο διάλειμμα δικαιούμαστε και μου είπε πως δεν υπάρχει ένα ορισμένο διάλειμμα αλλά μπορούμε να πάμε να φάμε ένα σάντουιτς και ότι δεν θα μας πει και τίποτα. Τραγικό? Στο 9ωρο δεν θα έπρεπε να έχει μισή ώρα διάλειμμα να καθαρίζει το μυαλό? Νομικά τι προβλέπεται για τόσες ώρες?

 

Και σε ρωτάω:

Δουλεύεις σε καθεστώς 6ήμερης απασχόλησης αν κατάλαβα καλά. Όταν δουλεύεις το Σάββατο ρεπό θα παίρνεις μέσα στη βδομάδα; Διότι δεν νοείται να μην παίρνεις. (βέβαια τώρα τελευταία όλα νοούνται)

 

Όχι. Δεν υπάρχει ρεπό μέσα στην εβδομάδα. Είναι 9ωρο όλες τις καθημερινές και 8ωρο τα Σάββατα. Ρεπό δεν υπάρχει.

Είναι νόμιμο αυτό? Μιλάμε για καταστάσεις Ινδίας.

 

Μιλάμε δηλαδή για 53 ώρες εργασίες ( " κανονικό ωράριο " ) , 6ημερο + άγνωστο πόσες ακόμα υπερωρίες ;

 

Ναι. Οι παλιοί μου λένε πως τους βάζουν να κάνουν και υπερωρίες πέρα του 9ώρου. Το είδα σήμερα στην πρώτη μου μέρα. Εγώ έφυγα στις 9 ώρες. Αυτοί έμειναν άγνωστο πόσο ακομα. Μιά ώρα σίγουρα.

Σου δίνουν 900 γι αυτό το πράμα όμως τα μισά θα τα δώσεις για ψυχίατρους.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

 

 

Όχι. Δεν υπάρχει ρεπό μέσα στην εβδομάδα. Είναι 9ωρο όλες τις καθημερινές και 8ωρο τα Σάββατα. Ρεπό δεν υπάρχει.

Είναι νόμιμο αυτό? Μιλάμε για καταστάσεις Ινδίας.

 

 

Καλά μη φανταστείς ότι μου προκαλεί έκπληξη.

 

Κυπριακό management με Ινδό HR manager σε ελληνική εταιρεία, δε σου λέω τίποτα άλλο. Ο Ινδός δεν καταλάβαινε από 5ημερα και άδειες κ.λ.π.ούτε τα της Επιθεώρησης.

 

Κάποια στιγμή θα ξεπεράσεις τα ανθρώπινα όρια σου.Έχει τύχει να δουλέψω 12 μέρες σερί μετά 4 μέρες ρεπό και μετά άλλες 16 μέρες σερί 9 + ώρες την ημέρα ( Δεν κάνω πλάκα , μιλάω πολύ σοβαρά ).7 μήνες ήμουν χωρίς άδεια και ο Ινδός δεν καταλάβαινε γιατί θέλω άδεια , όταν του είπαν κιόλας ότι κάποιες μέρες τις παίρνεις υποχρεωτικά το καλοκαίρι σχεδόν δεν το πίστευε.

 

Τα πήρα μετά τα ρεπό βέβαια, η κούραση δεν αναπληρώνεται έτσι εύκολα, δεν είμαστε robot. Φαντάσου να κάνεις 6ημερα τόσες ώρες και με την ευχή του νόμου ( έτσι όπως αλλάζουν τα εργασιακά τώρα). Θα κλατάρεις.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Επισκέπτης

Τελικά όμως δεν κατάλαβα. Είναι νόμιμο το 6ήμερο?

Νόμιμο είναι, αρκεί να αποζημιώνεσαι για την Σ-Κ απασχόληση.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Νόμιμο είναι, αρκεί να αποζημιώνεσαι για την Σ-Κ απασχόληση.

 

Μα μιλάει για 6ημερο που δεν παίρνει ρεπό μέσα στη εβδομάδα, εγω ήξερα μέχρι τώρα ότι η Επιθεώρηση δε δεχόταν πρόγραμμα με 6 ημέρες ( για εταιρεία τηλεπικοινωνιών ).

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

στις τηλεφωνικες πωλησεις καλυτερα να κοιταξεις αν αυτο που θα πουλας ειναι οντως καλυτερο απο αυτο που προσφερει η ιδια η εταιρεια!!!

κατα 99% ειναι ακριβως το ιδιο ή και λιγο ακριβοτερο!

οποτε χλωμο να κανεις αρκετες πωλησεις-οποτε θα δουλευεις τοσες ωρες για να πεισεις τον κοσμο για κατι που δεν ισχυει...-

θυμαμαι εναν φιλο που πηγε για δουλεια σε κεινες τις μλκς που βαζαν στο ρευμα και υποτιθεται καναν οικονομια.τα πουλαγαν 200ευρω και σε καθε πωληση επαιρναν 30ε!και η μονη διαφορα ηταν οτι ελεγαν οτι αυτα ειναι απο γερμανια και οχι κινα :P

εννοειται εξω τα δειναν 50ευρω.κοστος χονδρικης 3-6ευρω

Επεξ/σία από kage

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Πιο πολύ με εξοργίζει που δεν υπάρχει θεσμοθετημένο διάλειμμα. Δουλεύω δηλαδή εννιάωρο και στην ερώτηση διάλειμμα πότε έχουμε η απάντηση ήταν: Ε εντάξει..., δεν σας έχουμε και με το μαστίγιο, άμα πεινάσεις πάνε φάε ένα σάντουις. Δηλαδή σου δίνουν χρόνο ίσα ίσα να φας κάτι και ως χάρη και όχι να ξεθολώσεις λίγο.

 

Οι παλιοί δουλεύον κάθε μέρα 11-12 ώρες (λογικά μετά τον πρώτο μήνα θα με χώσει κι εμένα) και δεν κάνουν φυσικά κι αυτοί διάλειμμα. Μάλιστα δεν σηκώνονται καν απ το γραφείο, οι περισσότεροι τρώνε κάτι στα γρήγορα ανάμεσα στα τηλεφωνήματα.

 

Και ερωτώ τώρα εγώ: Σε ποιά ήπειρο είμαι?

Σωστά είπε κάποιος σοφός πως μετά από 3000 χρόνια πολιτισμού αυτό που καταφέραμε είναι στην λέξη δουλεία να μετατοπίσουμε τον τόνο κατά μία συλλαβή.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
 • Δημιουργία νέου...

Χρήσιμες πληροφορίες

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.