Προάγγελος παροχής διευρυμένων υπηρεσιών θεωρείται η συγκεκριμένη κίνηση

Η Revolut, εταιρία startup με έδρα στο Λονδίνο, ανακοίνωσε πως υπέβαλλε αίτημα χορήγησης άδειας ώστε να λειτουργεί ως τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρία υπέβαλλε ένα προσχέδιο του αιτήματος, σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην FDIC και σε πολιτειακό επίπεδο στην Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια.

Εφόσον η εταιρία κατορθώσει να εξασφαλίσει τη σχετική άδεια στην Καλιφόρνια, θα αποκτούσε τη δυνατότητα να λειτουργεί σε ολόκληρες τις ΗΠΑ ως ανεξάρτητος τραπεζικός οργανισμός. Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που σημαίνει πως ενδεχομένως να απαιτηθεί κάποιο διάστημα έως ότου οι αρμόδιες αρχές χορηγήσουν τη σχετική άδεια στην εταιρία.

Έχοντας εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ, η Revolut θα μπορούσε να προχωρήσει στην παροχή περισσότερων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, θα προέκυπταν περισσότερες ευκαιρίες δραστηριοποίησης στον τομέα των δανειστικών και αποταμιευτικών τραπεζικών προϊόντων.

Στην παρούσα φάση, η Revolut συνεργάζεται με τη Metropolitan Commercial Bank στις ΗΠΑ, η οποία διαχειρίζεται τις καταθέσεις των πελατών της Revolut και είναι ασφαλισμένη από τη FDIC. Παράλληλα, προχωρά στην έκδοση καρτών για λογαριασμό της Revolut.

Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Revolut προχωρά στην παρουσίαση των Revolut Business. Πρόκειται για επαγγελματικούς λογαριασμούς που επιτρέπουν στην εταιρία που διατηρεί τέτοιο λογαριασμό να στέλνει και να λαμβάνει ποσά διεθνώς, ευκολότερα. Οι εταιρίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία για πληρωμές μέσω ψηφιακών και απτών χρεωστικών καρτών. Οι λογαριασμοί Revolut Business είναι διαθέσιμοι και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, 500.000 επιχειρήσεις διατηρούν ήδη τέτοιους λογαριασμούς.

Η Revolut αυτή τη στιγμή αριθμεί 15 εκατομμύρια πελάτες της χρηματοπιστωτικής γενικής εφαρμογής της, με την πλειοψηφία να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα η εταιρία ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αιτήματος για τη χορήση τραπεζικής άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την έδρα και μεγαλύτερη αγορά της. Στην Ευρώπη, η εταιρία είναι κάτοχος άδειας ειδικού σκοπού από την Τράπεζα της Λιθουανίας και ορισμένοι πελάτες μεταφέρουν ήδη τους λογαριασμούς τους στη Revolut Bank.    

Η Revolut δεν είναι η μόνη fintech startup εταιρία που διεκδικεί τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα, η Brex ανακοίνωσε πως θα προχωρούσε σε ανάλογη αίτηση στη Γιούτα. Η Varo Bank εξασφάλισε άδεια λειτουργίας ως τράπεζα πέρυσι.

Οι κινήσεις αυτές αποδεικνύουν πως η συνεργασία με μια υφιστάμενη τράπεζα αποτελεί μια θαυμάσια λύση προκειμένου να αναπτυχθείς. Όμως, κάποια στιγμή, αν θέλεις να παρουσιάσεις νέα προϊόντα και να δημιουργήσεις αυξημένα έσοδα από τα προϊόντα αυτά, θα χρειαστεί να εξασφαλίσεις δική σου άδεια.

  • Like 3