Προς το περιεχόμενο

Ξεσκαρτάρισμα βιβλίων μαγείας


Vapir

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Έχω στην κατοχή μου καμια 1300++ βιβλία μαγείας κλπ σε μορφή pdf και θέλω να διαλέξω αν υπάρχουν κάποια must have διαμαντάκια ανάμεσα τους. Δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή να τα ψάξω όλα οπότε αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει απο τίτλους θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Φυσικά δεν περιμένω κάποιος να βγάλει τα μάτια του αλλα αν κάποιος γνωρίζει μπορεί με ένα control + f να αναζητήσει τίτλους που ήδη γνωρίζει σαν must

παραθέτω σε spoiler τους τίλους 

Black Books of the Crooked Path

Casting the Circle

Remote Viewing by Tim Rifat
21 Ways To Read Cards
Hoodoo Book
Starhwak Spiral Dance
3-Commentary on Circle Casting
A.E.Waite - Devil Worship in France
A.E.Waite - The Book of Black Magic and of Pacts 1910 Complete
Abramelin the Mage
Achad - The Chalice of Ecstacy
Addicted To Crucifixion Magazine
AkaPaimon-The.Zomiel
Alexandrian.Book.of.Shadows
An Ye Harm None
Andrew Chumbley - One - The Grimoire of the Golden Toad
Anton Szandor LaVey
Arthur Avalon - The Serpent Power
Arthur Edward Waite - The Book Of Ceremonial Magic
Asenath Mason - Book Of Mephisto - A Left Hand Path Grimoire of the Faustian Tradition
Aspects of Tantra
Astral Dynamics - A New Approach to Out-of-Body Experiences
Banishing the Slave Gods
Beginning Luciferian Magick
Black Serpent Magazine
Blanche Barton
Brujo Negro - Voodoo Sorcery Grimoire
Calling Down the Moon and the Shades of Lilith
Catherine Yronwode - Hoodoo Herb and Root Magic
Cavendish, Richard - The Black Arts
Chaos Magick and Luciferism
Charge of the Goddess Book by Doreen Valiente
Church of Satan
Complete Book of Tarot Reversals
CompleteBookOfWitchcraft
Conway, D. J. - Celtic Magic
Crouch, Basil E - The Darkside of the Moon
Culpepper's Herbal
Cult of Cthulhu
Dark Magick
Dee John - Ordines Descendens
Dion Fortune - Sane Occultism
Donald-Tyson-The-Magical-Workbook
Dragon Rouge
Ebook (Occult) - Phil Hine - Condensed Chaos (Chaos Magick)
Edward Hurtt Jewett - Diabolology. The person and kingdom of Satan (1889)
Eileen Connolly - Tarot A New Handbook for the Apprentice
Farrar - Spells and How They Work
Frater UD - Practical Sigil Magick
Gerina Dunwich - The Wicca Spellbook
Gerina Dunwich Wicca Craft
Gnostic Kabbalah One - The World of Klipoth
Grades Ordo Azariel
Grimassi, Raven - The Witch's Familiar
Grimoires
Grimoirium Verum - Trident
How To Make and Use Magic Mirrors
Ingo Swann - Remote Viewing, Magnetic Resonance Article, Engl 2002
J.&S.Farrar - A Witches' Bible
Jim Marss - Psi-Spies
John.Allegro-The.Sacred.Mushroom.And.The.Cross
Joy of Satan Book
Konstantinos
Lars-Henrik Schmidt The Libertines Nature
Lilith - Compiled Works
Luciferian Witchcraft - An Introduction
Luciferian Witchcraft - The Mystery Revealed
Magick ebooks
Martha Himmelfarb - The Apocalypse; A Brief History
Mary K Greer - Tarot Constellations
Mary K. Greer - Tarot for Your Self
Michael A. Aquino - The Church Of Satan
Michael Bertiaux - The Voudon Gnostic Workbook
Michael Ford - Akhkharu
Michael W. Ford
Michael Talbot - The Holographic Universe
Modern Satanism
Modern Magick
Nancy Garen - Tarot Made Easy
Natural Magic - Doreen Valiente
Necronomicon
Night and the Sabbat
NorseMagic
Occult Books
Oracle of the Tarot
Order of Nine Angles
Ordo Templi Orientis
P. L. WILSON - Iblis - The Black Light (Satanism in Islam)
PapaJimsHerbalBook
Peter Carroll - Liber Null & Psychonaut (High Quality Scan)
Peter H. Gilmore
Phil Hine - Analytic Techniques for Sorcery Interventions
Phil Hine - Magical Use Of Voice
Phil Hine - Oven Ready Chaos
Phil Hine - Prime Chaos
Phil Hine - Techniques of Modern Shamanism
Pictorial Key to the Tarot
Postmodern Satanism Deluxeprint
Power of the Witch
Process Documents
Rachel Pollack - 78 degrees of wisdom
Raphael Patai - The Hebrew Goddess
Raymond Buckland
Raymond Buckland Book of Saxon Witchcraft
Rite of Shaitan
Rudolf Steiner - Lucifer Ahriman Asuras
Satangel
SRI - The Coordinate Remote Viewing Training Manual
Sanguinarium
Satanic Texts
Satanism Today
SecretsofFireandIce
Spiritual Training Program for Satanists
Starfire
Stealing the Fire From Heaven - Stephen Mace
Tarot Court
Tarot Outside Box
Tarot Tips
Tarot for the Journeyman
Tarot of the Bohemians
Technicians Guide to the Left Hand Path
Temple of Set
Temple of the Ancients
Temple of the Vampire
The Black Flame
The Book of Fallen Angels
The Cloven Hoof
The Creativity Movement
The Game-of Tarots By Gebelin Translated by Donald Tyson
The Gardnerian Book of Shadows by Gerald Gardner
The Goetia
The Golden Bough by Sir James George Frazer
The Order of Phosphorus - Initiatic Guidebook
The Origin of Satan - Elaine pagels
The Satanic Bible
The Master Book of Candle Burning
Traditional Satanism
Train
Utterly Wicked Curses Hexes Potions Dorothy Morrison
Vampirism
VooDoo HooDoo SpellBook
Werewolfism
Wolfson, Eliot Luminal Darkness
Blackmagic
Book of the crescent
Esoteric books
Professional tarot

Ultimate Anton LaVey collection
 

50 of the Most Powerful Spells on Earth
A Book of Shadows
A Charmed Life
A Further Guide for the Solitary Practitioner
A Handbook of Rune Magic
A Little Book of Altar Magic
A Manual of African Witchcraft and Brujeria
A New Walk Down An Old Path [3rd Edition]
A Wiccan Bible
A Witch Alone
A Witch Like Me
A Witches' Bible
A Witch's Beverages and Brews
A Witch's Guide to Ghosts and the Supernatural
A Young Man's Guide to Wicca
Against the Neopagans
All One Wicca
Amazing You Spells
An Introductory Course in Wicca
Ancient Greek Cults
Ancient Ways Reclaiming Pagan Traditions
Aradia or the Gospel of the Witches
Azoetia
Beltane
Book for Spirit Communications
Book of Shadows
Candle Burning Magic
Candle Magic
Candle Power
Celebrating the Seasons of Life Samhain to Ostara
Charge of the Goddess Book
Church of Lucifer
Clan of the goddess
Complete Book Of Witchcraft [First Scan]
Complete Book Of Witchcraft [Greek Edition]
Creating Magickal Entities
Cultus Sabbati
Cunningham's Book of Shadows
Dance of the Witches
Demonology and Witchcraft [1889]
Devil's Bible
Draconian Vampyrism 101
Earth Power
Earth, Air, Fire & Water
Embracing the Dark
Enchantments of the Heart
Encyclopedia of Crystal, Gem, and Metal Magic
Encyclopedia of Witchcraft
E-Witch Teachings of Magickal Mastery
Exploring Spellcraft
Exploring Wicca
Familiar Spirits
Feary Magick
Forbidden Rites
Fortune Telling By Dice
From Man to Witch
Full Moon Rituals
Gamaliel - Magical Course (2.0)
Gardening with the Goddess
Gardnerian Book of Shadows
God of the Witches
Goddesses in Every Woman
Gothic Grimoire
Grimoire for the Apprentice Wizard
Halloween
Handbook of Contemporary Paganism
Hedge Witch
Hekas
Herb of Immortality
Herbal Magick
Hex Appeal
Hidden Secrets
How to Make and Use a Magic Mirror
Hymns to Isis in Her Temple at Philae
Incense
Induction Charm and the Initiation
Inner Temple of Witchcraft
Internet Book of Shadows
Invincible Magick Spells of Mullah-Sensees
Invocation of Our Lord of Midnight, Mahazhael-Deval
Invocation to Our Lady of Midnight, Liliya-Devala
Irish Witchcraft and Demonology
Joy of Satan
King of the Witches
Kitchen Witch
Lammas
Letters on Demonology and Witchcraft
Liber Archon
Liber Falxifer
Liber Null & Psychonaut
Lilith - Magical Course (1.0)
Little Book of Witchcraft
Living Wicca
Love & Lust Magic Spells and Rituals
Maat Magick
Mabon
Magic and Witchcraft [1852]
Magick of the Future
Maiden Magick
Maiden Moon
Manual de la Bruja Moderna Wicca
Manual of Cheirosophy
Midsummer
Modern Magick
Modern Sex Magick
Naming Yourself for Success
Natural Magick [1658]
Nocturnal Witchcraft
Nocturnicon
Nuit?s Veil
Old Witchcraft Secrets
Ostara
Out of the Shadows
Overview and Guide for Wiccans in the Military
Pagan Patterns and Designs
Pagan Prayers [1913]
Path of Initiation
Pocket Guide to Witchcraft
Practical Candleburning Rituals
Practical Magical Evocation
Practising the Witch's Craft
Psychic Self-Defense
Pyramid Incantations of the Ancient Egyptians
Qabalah, Qlipoth and Goetic Magic
Raising Witches
Recitations
Reclaiming the Pagan Worldview
Reincarnation,  the Cycle of Necessity
Rite of the Opposer
Roebuck Book of Shadows
Rune Might
Runes
Satanicon
Self-Initiation for the Solitary Witch
Seven Shades of Solitude
Shadows of a Witch
Shaping Formless Fire
Simon Necronomicon
Sorcery
Spells for the Website Owner
Spells to get Ahead
Strange Energies, Hidden Powers
Taro of the Four Worlds
Tarot & Magic
Techniques of High Magick
Temple of the Ancients
The Alexandrian Book of Shadows
The Amber Witch
The Ancients Book of Magic
The Baphomet Codex
The Black Arts
The Book of Black Magic and of Pacts [1910]
The Book of Ceremonial Magic [1913]
The Book of Halloween
The Charge of the Goddess
The Complete Book of Incense Oils and Brews
The Complete Uncut Book Of Shadows
The Concept of the Goddess
The Craft Grimoire of Eclectic Magick - Version 1.1
The Craft Grimoire of Eclectic Magick - Version 1.2
The Cyber Spellbook
The Darkside of the Moon
The Demonic Bible
The Development of Psychic Powers
The Devil in the Shape of a Man
The Discovery of Witchcraft
The Encyclopedia of Witches, Witchcraft and Wicca
The Evil Bible
The Extremely Large Herbal Grimoire
The Faerie Way
The Future of Paganism
The Gardnerian Book of Shadows
The Goddess Hekate
The Great Art
The Hammer of Witches
The Internet Book of Shadows
The Library of Knowledge
The Magic Power of White Whitchcraft
The Malleus Maleficarum
The Miracle of new Avatar Power
The New Book of Runes
The One Year Manual
The Pagan Religions of the Ancient British Isles
The Pocket Spell Creator
The Practical Pagan
The Satanic Witch
The Secret Witch
The Spellcaster's Reference
The Spirit Book
The Study of Witchcraft
The Theatre of Magick
The Theory and Practice of Mysticism
The Ultimate Book of Spells
The Ultimate Encyclopedia of Spells
The Way of the Shaman
The Well-Read Witch
The Wicca Handbook
The Wiccan Year
The Witchcraft Today
The Witches' Creed
The Witches of Warboys
The Witch's Familiar
The Witch's Magical Handbook
The Witchs Master Grimoire
The Witch's Master Grimoire
The Witchs Spellcraft Revised
To Stir a Magick Cauldron
Ultimate Grimoire and Spellbook of Real Ancient Witchcraft
Visual Magick
Weird Ways of Witchcraft
When Someone You Love is Wiccan
Wicca & Magick
Wicca Advanced
Wicca and Witchcraft
Wicca in the Kitchen
Wicca Revealed
Wicca Spellcraft for Men
Wicca
Wiccan Spells
Wiccan Warrior
Wiccca for Couples
Witch Bottles
Witch Wars Defense Manual
Witch Way
Witcha
Witchcraft and Magic in Europe
Witchcraft Dictionary of Craft Terms
Witchcraft for All
Witchcraft Today
Witches Workshop Handbook
Witches
 A Field Guide To Vampires
Ardeth - The Made Vampire
Compleat Vampyre
Modern Vampirism [1904]
The Manual of Vampyric Alchemy
The Sanguinarian Guide
The Science of Vampires
The Vampire Viaticum
Vampire God
Vampires -The Occult Truth
Vampyre Magick [The Grimoire of the Living Vampire]
Vampyre Sanguinomicon [The Lexicon of the Living Vampire]
 
 
A Mandaean Book of Black Magic
A Modern Goetic Grimoire
Abramelin the Mage 2
An Abramelin Ramble
Ancient Grimoire of Dark Magick
Arbetel of Magick
Aspects of Evocation
Book of Dagon
Ceremonial Magick and Evocation
De Vermis Mysteriis
Demonographia
Demonology Guide
Dictionary of Demons
Goetia
Greater Key of Solomon 1
Greater Key of Solomon 2
Greater Key of Solomon Pentacles
Grimoire of Almadel
Grimoire of Honorius
Grimoire of Turiel
Grimoirium Imperium
Grimoirum_Verum
Heptameron
II. Howlings from the Pit
III. Howlings from the Pit
Illustrated Goetia
Jorg Sabellicus - ¨΅« ΅γ ‹ε
Le Dragon Rouge
Le Veritable Dragon Rouge
Luciferian Goetia
Mathers-GrimoireArmadel
Pacts with the Devil
Practical_Sigil_Magic_-_Frater_U.D
Praxis Magica Fausti
QUTUB
Scheibel, Johann - The Seventh Book of Moses
Scheibel, Johann - The Sixth Book of Moses
Summoning Spirits
The Black Pullett
The Black Raven
The Book of Black Magic and of Pacts [1910]
The Book of Ceremonial Magic
The Book of Old Ones
The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage
The Clavis or Key to the Magic of Solomon
The Grand Grimoire - Dark Lodge version
The Grand Grimoire [Aka Paimon]
The Grand Grimoire
The Greater Key of Solomon Vol 1
The Greater Key of Solomon, Pentacles
The Grimoire of the Golden Toad
The Hallowed Genie
The Infernal Conjurations
The Keys to the Gateway of Magic (zazasamael666)
The Lemegeton
The Lesser Key of Solomon, Lemegeton Vol 1
The Lesser Key of Solomon, Lemegeton Vol 2
The Lesser Key of Solomon, Lemegeton Vol 3
The Lesser Key of Solomon
The Magus Vol 1
The Magus Vol 2
The Master Grimoire of Magickal Rites & Ceremonies
The Necronomicon as translated by John Dee
The Red Book of Appin
The Seventh Book Of Moses
The Sixth Book of Moses
Bloodlines One [Authorized Version]
Bloodlines Three [Authorized Version]
Bloodlines Two [Authorized Version]
Revelations [Authorized Version]
The Vampire Bible [Authorized Version]
Tome of Dayside Mastery [Authorized Version]
Bloodlines [1989-2002]
Information Pack 1.0
Temple of the Vampire
The Vampire Bible [Greek Edition]
TOV
The Vampire Adept Bible
The Vampire Bible
The Vampire Predator Bible
The Vampire Priesthood Bible
The Vampire Sorcery Bible
 
50 of the Most Powerful Spells on Earth
A Book of Shadows
A Charmed Life
A Further Guide for the Solitary Practitioner
A Handbook of Rune Magic
A Little Book of Altar Magic
A Manual of African Witchcraft and Brujeria
A New Walk Down An Old Path [3rd Edition]
A Wiccan Bible
A Witch Alone
A Witch Like Me
A Witches' Bible
A Witch's Beverages and Brews
A Witch's Guide to Ghosts and the Supernatural
A Young Man's Guide to Wicca
Against the Neopagans
All One Wicca
Amazing You Spells
An Introductory Course in Wicca
Ancient Greek Cults
Ancient Ways Reclaiming Pagan Traditions
Aradia or the Gospel of the Witches
Azoetia
Beltane
Book for Spirit Communications
Book of Shadows
Candle Burning Magic
Candle Magic
Candle Power
Celebrating the Seasons of Life Samhain to Ostara
Charge of the Goddess Book
Church of Lucifer
Circle of Isis
Clan of the goddess
Complete Book Of Witchcraft [First Scan]
Complete Book Of Witchcraft [Greek Edition]
Creating Magickal Entities
Cultus Sabbati
Cunningham's Book of Shadows
Dance of the Witches
Demonology and Witchcraft [1889]
Devil's Bible
Draconian Vampyrism 101
Earth Power
Earth, Air, Fire & Water
Embracing the Dark
Enchantments of the Heart
Encyclopedia of Crystal, Gem, and Metal Magic
Encyclopedia of Witchcraft
E-Witch Teachings of Magickal Mastery
Exploring Spellcraft
Exploring Wicca
Familiar Spirits
Feary Magick
Forbidden Rites
Fortune Telling By Dice
From Man to Witch
Full Moon Rituals
Gamaliel - Magical Course (2.0)
Gardening with the Goddess
Gardnerian Book of Shadows
God of the Witches
Goddesses in Every Woman
Gothic Grimoire
Grimoire for the Apprentice Wizard
Halloween
Handbook of Contemporary Paganism
Hedge Witch
Hekas
Herb of Immortality
Herbal Magick
Hex Appeal
Hidden Secrets
How to Make and Use a Magic Mirror
Hymns to Isis in Her Temple at Philae
Incense
Induction Charm and the Initiation
Inner Temple of Witchcraft
Internet Book of Shadows
Invincible Magick Spells of Mullah-Sensees
Invocation of Our Lord of Midnight, Mahazhael-Deval
Invocation to Our Lady of Midnight, Liliya-Devala
Irish Witchcraft and Demonology
Joy of Satan
King of the Witches
Kitchen Witch
Lammas
Letters on Demonology and Witchcraft
Liber Archon
Liber Falxifer
Liber Null & Psychonaut
Lilith - Magical Course (1.0)
Little Book of Witchcraft
Living Wicca
Love & Lust Magic Spells and Rituals
Maat Magick
Mabon
Magic and Witchcraft [1852]
Magick of the Future
Maiden Magick
Maiden Moon
Manual de la Bruja Moderna Wicca
Manual of Cheirosophy
Midsummer
Modern Magick
Modern Sex Magick
Naming Yourself for Success
Natural Magick [1658]
Nocturnal Witchcraft
Nocturnicon
Nuit?s Veil
Old Witchcraft Secrets
Ostara
Out of the Shadows
Overview and Guide for Wiccans in the Military
Pagan Patterns and Designs
Pagan Prayers [1913]
Path of Initiation
Pocket Guide to Witchcraft
Practical Candleburning Rituals
Practical Magical Evocation
Practising the Witch's Craft
Psychic Self-Defense
Pyramid Incantations of the Ancient Egyptians
Qabalah, Qlipoth and Goetic Magic
Raising Witches
Recitations
Reclaiming the Pagan Worldview
Reincarnation,  the Cycle of Necessity
Rite of the Opposer
Roebuck Book of Shadows
Rune Might
Runes
Satanicon
Self-Initiation for the Solitary Witch
Seven Shades of Solitude
Shadows of a Witch
Shaping Formless Fire
Simon Necronomicon
Sorcery
Spells for the Website Owner
Spells to get Ahead
Strange Energies, Hidden Powers
Taro of the Four Worlds
Tarot & Magic
Techniques of High Magick
Temple of the Ancients
The Alexandrian Book of Shadows
The Amber Witch
The Ancients Book of Magic
The Baphomet Codex
The Black Arts
The Book of Black Magic and of Pacts [1910]
The Book of Ceremonial Magic [1913]
The Book of Halloween
The Charge of the Goddess
The Complete Book of Incense Oils and Brews
The Complete Uncut Book Of Shadows
The Concept of the Goddess
The Craft Grimoire of Eclectic Magick - Version 1.1
The Craft Grimoire of Eclectic Magick - Version 1.2
The Cyber Spellbook
The Darkside of the Moon
The Demonic Bible
The Development of Psychic Powers
The Devil in the Shape of a Man
The Discovery of Witchcraft
The Encyclopedia of Witches, Witchcraft and Wicca
The Evil Bible
The Extremely Large Herbal Grimoire
The Faerie Way
The Future of Paganism
The Gardnerian Book of Shadows
The Goddess Hekate
The Great Art
The Hammer of Witches
The Internet Book of Shadows
The Library of Knowledge
The Magic Power of White Whitchcraft
The Malleus Maleficarum
The Miracle of new Avatar Power
The New Book of Runes
The One Year Manual
The Pagan Religions of the Ancient British Isles
The Pocket Spell Creator
The Practical Pagan
The Satanic Witch
The Secret Witch
The Spellcaster's Reference
The Spirit Book
The Study of Witchcraft
The Theatre of Magick
The Theory and Practice of Mysticism
The Ultimate Book of Spells
The Ultimate Encyclopedia of Spells
The Way of the Shaman
The Well-Read Witch
The Wicca Handbook
The Wiccan Year
The Witchcraft Today
The Witches' Creed
The Witches of Warboys
The Witch's Familiar
The Witch's Magical Handbook
The Witchs Master Grimoire
The Witch's Master Grimoire
The Witchs Spellcraft Revised
To Stir a Magick Cauldron
Ultimate Grimoire and Spellbook of Real Ancient Witchcraft
Visual Magick
Weird Ways of Witchcraft
When Someone You Love is Wiccan
Wicca & Magick
Wicca Advanced
Wicca and Witchcraft
Wicca in the Kitchen
Wicca Revealed
Wicca Spellcraft for Men
Wicca
Wiccan Spells
Wiccan Warrior
Wiccca for Couples
Witch Bottles
Witch Wars Defense Manual
Witch Way
Witcha
Witchcraft and Magic in Europe
Witchcraft Dictionary of Craft Terms
Witchcraft for All
Witchcraft Today
Witches Workshop Handbook
Witches
Demons of the Flesh
The Black Flame Issue 16, 2005
The Black Flame, Vol. 4, No. 3 and 4
The Black Flame, Vol. 5, No. 3 and 4
The Black Flame, Vol. 6, No. 1 and 2
The Black Flame, Vol. 6, No. 3 and 4
Lords of Chaos
Might is Right
Black Magic
The Temple of Set
Lust Magazine - The Archives
Dracontias 1-07 eng
Dracontias 1-09 eng
Dracontias 1-12 ger
Dracontias 2-08 eng
Dracontias 2-09 eng
Dracontias 4-08 eng
Dracontias 4-11 eng
Dragon Rouge - Magical Course 1.0
Dragon Rouge - Magical Course 2.0
A Field Guide To Vampires
Ardeth - The Made Vampire
Compleat Vampyre
Modern Vampirism [1904]
The Manual of Vampyric Alchemy
The Sanguinarian Guide
The Science of Vampires
The Vampire Viaticum
Vampire God
Vampires -The Occult Truth
Vampyre Magick [The Grimoire of the Living Vampire]
Vampyre Sanguinomicon [The Lexicon of the Living Vampire]
Los Rituales Satanicos [spanish]
The Satanic Rituals
The Biography of Satan [1924]
The Birth of Satan
The History of the Devil
The person and kingdom of Satan [1889]
Rites of Spring
Lessons on the Necronomicon
Necronomicon Spellbook [English Edition]
Necronomicon Spellbook [Greek Edition]
Necronomicon
The Gates of the Necronomicon
The Secret Life of a Satanist
How to Become a Werewolf
Manifesto of the Wolf
Shifting, Shamanism and Therianthropy
The Book of Werewolves
The Lupa Liturgy
Satan Speaks!
The Devil's Notebook
The Satanic Bible
The Satanic Witch
A Biblia Satanica
Anton Szandor LaVey - The Satanic Bible
Biblia Satanica
Biblia Szatana - Anton Szandor Lavey
Die Satanische Bibel
La Bibbia Satanica - Anton Szandor Lavey
La Bible Satanique Par Anton Szandor Lavey
La Biblia Satanica - Anton Szandor La Vey
Satanic Bible by LaVey
Satanic Bible
Satanska Bible
The Satanic Bible (Underground Edition 2)
The Satanic Bible (Underground Edition)
The Satanic Bible by Anton Szandor LaVey
A Devil's avatar
An Analysis of LaVey's Early Writings
Analysis of the Church of Satan
Church of Satan Informational Pack [1.0]
Grotto Master's Handbook
The Church of Satan [Fifth Edition]
The Church of Satan [sixth Edition]
The Satanic Scriptures [Kindle Edition]
The Satanic Scriptures
The Cloven Hoof, Issue 128
The Cloven Hoof, Issue 129
The Cloven Hoof, Issue 130
The Cloven Hoof, Issue 131
A modern approach to a medieval Magickal Art
A Rite of the Werewolf
Adamu -  Luciferian Tantra and Sex Magick
Adversarial Light - Magick of the Nephilim
Akhkharu - Vampyre Magick
Beginning Luciferian Magick
BOOK OF THE WITCH MOON
Book of Wamphyri and Shadows
BOTD - Die Kunst des Wamphyrismus
Calling Down The Moon and the Shades of Lilith
CASTING THE CIRCLE
Chaos Magick and Luciferism
Diabolus - An Exploration of the Adversary Within Magick
Gates of Dozak
Invocation of the Adversary
Luciferian Goetia - The Book of Howling
Luciferian Goetia
Luciferian Initiation
Luciferian Sorcery and Set-Typhon
Luciferian Witchcraft
Magick of the Ancient Gods
Maskim Hul - Babylonian Magick
Midnight?s Circle
Naos
Nox Umbra
Oath of the Circle of The Order of Phosphorus
Paitisha
Psychonaut 75
Response to questions from the Casting the Circle
Satanic Magick - A Paradigm of Therion
Scales of the Black Serpent - Basic Qlippothic Magick
Shades Of Algol
The Beholders of Night
The Bible of the Adversary (TOPH Edition)
The Bible of the Adversary
The Binding of Shadows
The Book of Cain
The Book of Pleasure
The Book of Tahuti
The Calling to the First of Witch Blood
THE FIRST BOOK OF LUCIFERIAN TAROT
The Mystery Revealed
The Order of Phosphorus - Initiatic Guidebook
The Vampire Gate - The Vampyre Magickian
TOPH - Introduction Booklet
Vox Sabbatum
Workbook for Grade 0 Void and the Abyss
Yatuk Dinoih

 Μόνο σοβαρές απαντήσεις , δεν εκανα copy paste , τα έγραψα με το χέρι γιατι ήταν σε υποκατηγορίες και φακέλους και μου πήρε χρόνο γιαυτό θα παρακαλούσα σοβαρότητα , αν δεν γνωρίζετε δεν ειναι υποχρεωτικό να απαντήστε. 

:) 

Thanks.

edit : Θέλω μόνο τα βιβλία που αξίζουν γιατι θα εκτυπώσω μερικά να τα διαβάσω, απο τον υπολογιστή μου είναι δύσκολο γιατι με κουράζει στα μάτια. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες


  • Απαντ. 112
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

δεν τα σβήνω , αλλα δεν θα τα διαβάσω όλα , ούτε τώρα , θέλω κανα 4-5 να τα εκτυπώσω , είναι πάρα πολλά για να τα ξεφυλλίσω καν ή να ψάξω στο google γι αυτά . 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Γιατί ρε billdano,το παλικάρι μπορεί να θέλει να γίνει Gandalf.

πολύ έξυπνο , αν δεν έχεις γνώση πάνω σε αυτό που ρωτάω θα σε παρακαλούσα να σταματήσεις να γράφεις, δεν με βοηθάς και νομίζω πως δεν θα σου άρεσε να κάνω το ίδιο σε κάποιο θέμα σου.

"Μην κάμνεις ισ τον άλλωνα αυτό που ο άλλωνας δε θες να σε κάμνει"

 

:) 

 

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

πολύ έξυπνο , αν δεν έχεις γνώση πάνω σε αυτό που ρωτάω θα σε παρακαλούσα να σταματήσεις να γράφεις, δεν με βοηθάς και νομίζω πως δεν θα σου άρεσε να κάνω το ίδιο σε κάποιο θέμα σου.

"Μην κάμνεις ισ τον άλλωνα αυτό που ο άλλωνας δε θες να σε κάμνει"

 

:)

 

Ρε το παλιοπαιδο τι πηγε να σε κανει!:-)

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ρε Vapir καλαμπούρι κάνω. Χαλάρωσε. Με τέτοιο νήμα που άνοιξες τι περιμένεις. Φιλικά στο λέω δεν σε προσβάλω.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Φαντάζομαι πως αφού ασχολείσαι με τέτοια θέματα, θα ξέρεις πως το "νεκρονομικόν" (είναι στην λίστα σου) είναι καθαρό κύημα της φαντασίας του αμερικανού συγγραφέα Χ. Φ. Λάβκραφτ, είναι δηλαδή ένα φανταστικό δίηγημα.

 

Δεν είναι το καλύτερο του, το έγραψε περισσότερο για να υποστηρίξει το φανταστικό σύμπαν που είχε δημιουργήσει (την μυθολογία Κθούλου), όμως κάποια άλλα διηγήματά του όπως " Η περίπτωση του Τσαρλς Ντεξτερ Γουόρντ" ή " Τα βουνά της τρέλας" είναι μικρά αριστουργήματα...

 

Μπράβο ρε  Vapir, με γύρισες πολλά χρόνια πίσω, θα ψάξω στην βιβλιοθήκη μου να τα βρώ - να τα ξαναδιαβάσω... :-)

  • Like 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...

Χρησιμοποιούμε  cookies για να απολαμβάνεις το insomnia προσωποποιημένο στις ανάγκες σου αλλά και για την παροχή στοιχείων επισκεψιμότητας για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας